Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ Lớp 7 (Có đáp án)

STT Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục Điểm

1 Xương sống của dê dài thêm 5 cm

2 Mào gà mái bắt đầu đỏ lên

3 Trọng lượng của bò tăng thêm 10 kg

4 Cựa gà trống bắt đầu mọc

5 Cơ thể to ra

6 Ngỗng cái bắt đầu đẻ trứng

7 Ngan đực biết đuổi ngan cái

8 Bò đực khỏe hơn bò cái

9 Ruột gà trống dài hơn ruột gà mái

10 Gà trống tập gáy

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ Lớp 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 15/ Đề bài STT Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục Điểm Xương sống của dê dài thêm 5 cm Mào gà mái bắt đầu đỏ lên Trọng lượng của bò tăng thêm 10 kg Cựa gà trống bắt đầu mọc Cơ thể to ra Ngỗng cái bắt đầu đẻ trứng Ngan đực biết đuổi ngan cái Bò đực khỏe hơn bò cái Ruột gà trống dài hơn ruột gà mái Gà trống tập gáy Đáp án + thang điểm STT Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục Điểm Xương sống của dê dài thêm 5 cm X 1 đ Mào gà mái bắt đầu đỏ lên X 1 đ Trọng lượng của bò tăng thêm 10 kg X 1 đ Cựa gà trống bắt đầu mọc X 1 đ Cơ thể to ra X 1 đ Ngỗng cái bắt đầu đẻ trứng X 1 đ Ngan đực biết đuổi ngan cái X 1 đ Bò đực khỏe hơn bò cái X 1 đ Ruột gà trống dài hơn ruột gà mái X 1 đ Gà trống tập gáy X 1 đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut_cong_nghe_lop_7_co_dap_an.doc
Giáo án liên quan