Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 4+5: Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay). Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

I. MỤC TIÊU :

 - Làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

II. CHUẨN BỊ:

* Giáo viên:

- Tranh ảnh hình vẽ 39, 40 SGK

- Đất và phân bón

- Hạt giống đã xử lí 2 đến 3 hạt / bầu đất

- Cây con để cấy : 1 cây / bầu đất

 * Học sinh:

- Túi nilong : 30 túi / nhóm

- Cuốn xẻng , dùi hay dao

- Thúng đựng vật liệu

- Bình tưới

- Vật liệu che phủ : cành , là hay giàn che bầu

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 4+5: Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay). Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 3 Tiết : 3 BÀI 4, 5: Thực hành XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ( vê tay). XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU I. MỤC TIÊU : - Làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất II. CHUẨN BỊ: * Giáo viên: - Tranh ảnh hình vẽ 39, 40 SGK - Đất và phân bón - Hạt giống đã xử lí 2 đến 3 hạt / bầu đất - Cây con để cấy : 1 cây / bầu đất * Học sinh: - Túi nilong : 30 túi / nhóm - Cuốn xẻng , dùi hay dao - Thúng đựng vật liệu - Bình tưới - Vật liệu che phủ : cành , là hay giàn che bầu III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : kiểm tra bài cũ,tạo tình huống học tập (7 phút) - Kiểm tra bài cũ : 1.nêu các biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm? 2.cho biết thời vụ và qui trình gieo hạt? 3.công việc chăm sóc cây rừng gồm những qui trình nào? - Nhận xét, đánh giá - Tạo tình huống học tập + Đặt vấn đề vào bài mới Hoạt động 2: kiểm tra chuẩn bị của hs, tìm hiểu qui trình thực hành (3 phút) - kiểm tra chuẩn bị của HS. + yêu cầu các tổ trưởng kiểm tra chuẩn bị của tổ viên và báo cáo - yêu cầu học sinh tìm hiểu qui trình thực hành - nhận xét và hướng dẫn các bước thực hành Hoạt động 3 :Tiến hành thực hành (25 phút) - yêu cầu học sinh tiến hành thực hành theo nhóm - Quan sát và theo dỏi học sinh tiến hành thực hành đồng thời yêu cầu các thành viên trong nhóm nghiêm túc trong giờ thực hành. - Uốn nắn và nhắc nhở các học sinh sai phạm Hoạt động 4 : đánh giá kết quả theo hướng dẩn của giáo viên và Làm vệ sinh (7 phút) - Yêu cầu học sinh kết thúc thực hành và nộp sản phẩm lên bảng để theo từng nhóm - Đưa sản phẩm của từng nhóm cho học sinh cả lớp quan sát và đánh giá - Nhận xét các ý kiến đánh giá của học sinh - yêu cầu học sinh dọn dụng cụ và làm vệ sinh nơi thực hành - Yêu cầu các nhóm lên bảng nhận lại sản phẩm thực hành của nhóm mình Hoạt động 5 : Nhận xét tiết thực hành và dặn dò (3 phút)ø * Nhận xét tiết thực hành : - Tuyên dương các học sinh có chuẩn bị bài, dụng cụ thực hành và nghiêm túc, tích cực trong giờ thực hành - nhắc nhở và sử lý các học sinh chuẩn bị chưa tốt, chưa nghiêm túc và chưa tích cực trong giờ thực hành * dặn dò : - yêu cầu học sinh về nhà đọc trước BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆVÀ CẢI TẠO ĐẤT - Học sinh trả lời - lắng nghe và ghi nhận BÀI 4, 5: Thực hành: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI, CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ( vê tay). XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU + Tổ trưởng kiểm tra và báo cáo - Tìm hiểu qui trình thực hành - lắng nghe và ghi nhận - Tiến hành thực hành theo nhóm - Các thành viên trong nhóm nghiêm túc thực hành theo sự quan sát và theo dỏi của giáo viên - Lắng nghe và sửa chữa - Kết thúc thực hành và nộp sản phẩm lên bảng để theo từng nhóm - Quan sát và đánh giá cho các thành viên khác ghi nhạân - Lắng nghe và nghi nhận đánh giá của giáo viên - dọn dụng cụ và làm vệ sinh nơi thực hành - Các nhóm lên bảng nhận lại sản phẩm thực hành của nhóm mình - lắng nghe và ghi nhận - lắng nghe, ghi nhận và rút kinh nghiệm cho các bài thực hành sau - Ghi nhận việc cần làm

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_45_thuc_hanh_xac_dinh_thanh_phan.doc