Đề kiểm tra 15 phút Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Kiên Hải

Câu 1:Đặc điểm nào giúp sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh

A . Cơ thể hình lá, dẹp, dài 2-5cm

B . Mắt và lông bơi tiêu giảm, giác bám phát triển

C . Cơ quan sinh dục lưỡng tính

D . Cơ dọc, cơ vòng cơ lưng phát triển

Câu 2: Sán lá gan được xem là động vật lưỡng tính vì:

A . Có khả năng sinh sản tiếp hợp giữa cơ quan sinh dục đực và cái

B . Có khả năng sinh sản theo 2 hình thức là vô tính và hữu tính

C . Có cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái trên 1 cơ thể

D . Sống kí sinh và không có khả năng sinh sản

Câu 3: Loài nào sau đây sống tự do

A . Sán lá gan B . Sán dây C . Sán lông D . Sán bã trầu

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Kiên Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Kieân Haûi Kiểm tra 15 phuùt Điểm Tên ............................................... Môn: Sinh học 7 Lớp ........ ÑEÀ 001 Phần I. Trắc nghiệm (4đ): Khoanh tròn vào một trong những chữ cái A,B,C,D đứng trước câu chọn đúng. Câu 1:Đặc điểm nào giúp sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh A . Cơ thể hình lá, dẹp, dài 2-5cm B . Mắt và lông bơi tiêu giảm, giác bám phát triển C . Cơ quan sinh dục lưỡng tính D . Cơ dọc, cơ vòng cơ lưng phát triển Câu 2: Sán lá gan được xem là động vật lưỡng tính vì: A . Có khả năng sinh sản tiếp hợp giữa cơ quan sinh dục đực và cái B . Có khả năng sinh sản theo 2 hình thức là vô tính và hữu tính C . Có cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái trên 1 cơ thể D . Sống kí sinh và không có khả năng sinh sản Câu 3: Loài nào sau đây sống tự do A . Sán lá gan B . Sán dây C . Sán lông D . Sán bã trầu Câu 4: Khi trứng sán lá gan gặp nước thì chúng sẽ nở thành ấu trùng và... A . Kết kén B. Xuất hiện đuôi C . Kí sinh vào ốc D . Có lông bơi Câu 5:Sứa di chuyển bằng cách nào A. Kiểu sâu đo B. Co bóp dù C. Bơi bằng lông bơi D. Tua miệng Câu 6: Sán lá gan thường sống kí sinh A. Trong gan trâu bò B.Trong gan, mật trâu bò C. Trong mật trâu bò D.Trong ruột trâu bò Câu 7: Thành tế bào của thủy tức cấu tạo gồm: A. Một lớp tế bào B. Hai lớp tế bào C .Ba lớp tế bào D. Bốn lớp tế bào Câu 8: Các đại diện nào sau đây sống đơn độc A. Thủy tức, san hô, hải quỳ B. Sứa, hải quỳ, san hô C. Hải quỳ, sứa, san hô D. Hải quỳ, thủy tức, sứa Phần II: Tự luận Câu 1: Trình bày đặc điểm chung của ngành giun tròn? Câu 2: Vẽ sơ đồ vòng đời phát triển của giun đũa ? BAØI LAØM Trường THPT Kieân Haûi Kiểm tra 15 phuùt Điểm Tên ............................................... Môn: Sinh học 7 Lớp ........ ÑEÀ 002 Phần I. Trắc nghiệm (4đ): Khoanh tròn vào một trong những chữ cái A,B,C,D đứng trước câu chọn đúng. Câu 1: Sán lá gan thường sống kí sinh A. Trong gan trâu bò B.Trong gan, mật trâu bò C. Trong mật trâu bò D.Trong ruột trâu bò Câu 2: Các đại diện nào sau đây sống đơn độc A. Thủy tức, san hô, hải quỳ B. Sứa, hải quỳ, san hô C. Hải quỳ, sứa, san hô D. Hải quỳ, thủy tức, sứa Câu 3: Sán lá gan được xem là động vật lưỡng tính vì: A . Có khả năng sinh sản tiếp hợp giữa cơ quan sinh dục đực và cái B . Có khả năng sinh sản theo 2 hình thức là vô tính và hữu tính C . Có cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái trên 1 cơ thể D . Sống kí sinh và không có khả năng sinh sản Câu 4:Đặc điểm nào giúp sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh A . Cơ thể hình lá, dẹp, dài 2-5cm B . Mắt và lông bơi tiêu giảm, giác bám phát triển C . Cơ quan sinh dục lưỡng tính D . Cơ dọc, cơ vòng cơ lưng phát triển Câu 5: Loài nào sau đây sống tự do A . Sán lá gan B . Sán dây C . Sán lông D . Sán bã trầu Câu 6:Sứa di chuyển bằng cách nào A. Kiểu sâu đo B. Co bóp dù C. Bơi bằng lông bơi D. Tua miệng Câu 7: Khi trứng sán lá gan gặp nước thì chúng sẽ nở thành ấu trùng và... A . Kết kén B. Xuất hiện đuôi C . Kí sinh vào ốc D . Có lông bơi Câu 8: Thành tế bào của thủy tức cấu tạo gồm: A. Một lớp tế bào B. Hai lớp tế bào C .Ba lớp tế bào D. Bốn lớp tế bào Phần II. Tự luận (6 ñieåm): Câu 1: Trình bày đặc điểm chung của ngành giun tròn? Câu 2: Vẽ sơ đồ vòng đời phát triển của giun đũa ? BAØI LAØM

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut_sinh_hoc_lop_7_truong_thcs_kien_hai.doc