Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 6 - Trường THCS Lê Hồng Phong

1. Sợi ni lon, polyester là loại sợi.

 a. Sợi nhân tạo b. Sợi pha

 c. Sợi tổng hợp d. Thiên nhiên.

2. Để phân loại trang phục ta cần dựa vào cách phân loại theo:

 a. Thời tiết, lứa tuổi b. Công dụng, giới tính.

 c. Thời tiết, lứa tuổi, giới tính. d. Thời tiết, lứa tuổi,công dụng,giới tính.

3. Tính chất của vải sợi tổng hợp:

 a. Mặt vải mịn, dễ nhàu b. Không nhàu, rất bền.

 c. Lông xù nhỏ, độ bền kém d. Dễ nhàu, mặt vải bóng.

4. Chức năng của trang phục là gì?

 a. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường.

 b. Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.

 c. Giử ấm cơ thể.

 d. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường,làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.

 

doc7 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 6 - Trường THCS Lê Hồng Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Lê Hồng Phong BÀI KIỂM TRA: CÔNG NGHỆ 6 Lớp: 6 Thời gian: 45’ Họ và tên HS: Ngày kiểm tra: /11/2010 Ngày trả: Điểm (Ghi số và chữ) Nhận xét của thầy cô giáo: Đề 1 I. Trắc nghiệm Khoanh tròn đáp án đúng nhất 1. Sợi ni lon, polyester là loại sợi. a. Sợi nhân tạo b. Sợi pha c. Sợi tổng hợp d. Thiên nhiên. 2. Để phân loại trang phục ta cần dựa vào cách phân loại theo: a. Thời tiết, lứa tuổi b. Công dụng, giới tính. c. Thời tiết, lứa tuổi, giới tính. d. Thời tiết, lứa tuổi,công dụng,giới tính. 3. Tính chất của vải sợi tổng hợp: a. Mặt vải mịn, dễ nhàu b. Không nhàu, rất bền. c. Lông xù nhỏ, độ bền kém d. Dễ nhàu, mặt vải bóng. 4. Chức năng của trang phục là gì? a. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường. b. Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. c. Giử ấm cơ thể. d. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường,làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. 5. Em hãy chọn những cụm từ thích hợp nhất ở cột B để hoàn thành câu ở cột A. Cột A Cột B 1. Khi đi lao động nên 2. Người gầy nên mặc ................ 3. Quần áo bằng vải sợi bông ................ 4. Quần áo cho trẻ sơ sinh, trẻ mẫu giáo ... a. Nên chọn vải sợi bông màu tươi sáng. b. Mặc thoáng mát. c. Vải có màu tối . d. Vải kẻ sọc ngang hoa to. Trả lời: 1----- ; 2----- ;3----- ;4------ II. Tự luận: Câu 1: Trang phục là gi? Theo em thế nào là mặc đẹp? Câu 2: Vì sao vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay ? Trường THCS Lê Hồng Phong BÀI KIỂM TRA: CÔNG NGHỆ 6 Lớp: 6 Thời gian: 45’ Họ và tên HS: Ngày kiểm tra: /11/2010 Ngày trả: Điểm (Ghi số và chữ) Nhận xét của thầy cô giáo: Đề 2 I. Trắc nghiệm Khoanh tròn đáp án đúng nhất 1. Để phân loại trang phục ta cần dựa vào cách phân loại theo: a. Thời tiết, lứa tuổi, công dụng,giới tính. b. Công dụng, giới tính. c. Thời tiết, lứa tuổi ,giới tính. d. Thời tiết, lứa tuổi 2. Chức năng của trang phục là gì? a. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường. b. Giử ấm cơ thể. c. Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. d. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường,làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. 3. Sợi ni lon, polyester là loại sợi. a. Sợi tổng hợp b. Sợi pha c. Sợi nhân tạo d. Thiên nhiên. 4. Tính chất của vải sợi tổng hợp: a. Không nhàu, rất bền. b. Mặt vải mịn, dễ nhàu c. Lông xù nhỏ, độ bền kém d. Dễ nhàu, mặt vải bóng. 5. Em hãy chọn những cụm từ thích hợp nhất ở cột B để hoàn thành câu ở cột A. Cột A Cột B 1. Quần áo bằng vải sợi bông ................ 2. Quần áo cho trẻ sơ sinh, trẻ mẫu giáo ... 3. Khi đi lao động nên 4. Người gầy nên mặc ................ a. Nên chọn vải sợi bông màu tươi sáng. b. Vải có màu tối . c. Mặc thoáng mát. d. Vải kẻ sọc ngang hoa to. Trả lời: 1----- ; 2----- ;3----- ;4------ II. Tự luận: Câu 1: Bảo quản trang phục có tác dụng gì? Gồm những công việc chính nào ? Câu 2: Em hãy kể một số loại trang phục mà em biết ? Trường THCS Lê Hồng Phong BÀI KIỂM TRA: CÔNG NGHỆ 6 Lớp: 6 Thời gian: 45’ Họ và tên HS: Ngày kiểm tra: /11/2010 Ngày trả: Điểm (Ghi số và chữ) Nhận xét của thầy cô giáo: Đề 3 I. Trắc nghiệm Khoanh tròn đáp án đúng nhất 1. Tính chất của vải sợi tổng hợp: a. Mặt vải mịn, dễ nhàu b. Dễ nhàu, mặt vải bóng c. Lông xù nhỏ, độ bền kém d. . Không nhàu, rất bền. 2. Sợi ni lon, polyester là loại sợi. a. Sợi tổng hợp b. Sợi nhân tạo c. Sợi pha d. Thiên nhiên. 3. Chức năng của trang phục là gì? a. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường,làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. b. Giử ấm cơ thể. c. Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. d. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường. 4. Để phân loại trang phục ta cần dựa vào cách phân loại theo: a. Thời tiết, lứa tuổi. b. Công dụng, giới tính. c. Thời tiết, lứa tuổi , công dụng,giới tính. d. Thời tiết, lứa tuổi 5. Em hãy chọn những cụm từ thích hợp nhất ở cột B để hoàn thành câu ở cột A. Cột A Cột B 1. Quần áo bằng vải sợi bông ................ 2. Khi đi lao động nên 3. Quần áo cho trẻ sơ sinh, trẻ mẫu giáo ... 4. Người gầy nên mặc ................ a. Nên chọn vải sợi bông màu tươi sáng. b. Vải có màu tối . c. Mặc thoáng mát. d. Vải kẻ sọc ngang hoa to. Trả lời: 1----- ; 2----- ;3----- ;4------ II. Tự luận: Câu 1: Trang phục là gi? Theo em thế nào là mặc đẹp? Câu 2: Vì sao vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay ? Trường THCS Lê Hồng Phong BÀI KIỂM TRA: CÔNG NGHỆ 6 Lớp: 6 Thời gian: 45’ Họ và tên HS: Ngày kiểm tra: /11/2010 Ngày trả: Điểm (Ghi số và chữ) Nhận xét của thầy cô giáo: Đề 4 I. Trắc nghiệm Khoanh tròn đáp án đúng nhất 1. Chức năng của trang phục là gì? a. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường b. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường,làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. c. Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. d. Giử ấm cơ thể. 2. Tính chất của vải sợi tổng hợp: a. Mặt vải mịn, dễ nhàu b. Dễ nhàu, mặt vải bóng c. Không nhàu, rất bền. d. Lông xù nhỏ, độ bền kém 3. Để phân loại trang phục ta cần dựa vào cách phân loại theo: a. Thời tiết, lứa tuổi. b. Thời tiết, lứa tuổi ,công dụng, giới tính. c. , công dụng,giới tính. d. Thời tiết, lứa tuổi 4. Sợi ni lon, polyester là loại sợi. a. Sợi tổng hợp b. Thiên nhiên c. Sợi pha d. Sợi nhân tạo 5. Em hãy chọn những cụm từ thích hợp nhất ở cột B để hoàn thành câu ở cột A. Cột A Cột B 1. Quần áo bằng vải sợi bông ................ 2. Quần áo cho trẻ sơ sinh, trẻ mẫu giáo ... 3. Khi đi lao động nên 4. Người gầy nên mặc ................ a. Vải kẻ sọc ngang hoa to. b. Mặc thoáng mát. c. Vải có màu tối . d. Nên chọn vải sợi bông màu tươi sáng. Trả lời: 1----- ; 2----- ;3----- ;4------ II. Tự luận: Câu 1: Bảo quản trang phục có tác dụng gì? Gồm những công việc chính nào ? Câu 2: Em hãy kể một số loại trang phục mà em biết ? ĐÁP ÁN: I.Trắc nghiệm: 1 – c, 2 – c, 3 – a, 4 – d. 5/ 1 + b; 2 + d ; 3 + c ; 4 + a II. Tự luận: Đề chẵn Câu 1: * Trang phục là: Bao gồm các loại quần,áo và một số vật dụng khác đi kèm như mũ,giày,tất, khăn quàng trong đó áo quần là vật dụng quan trọng nhất. (2đ) * Mặc đẹp : Là biết lựa chọn những trang phục phù hợp với vóc dáng, lúa tuổi, công việc, môi trường, hoàn cảnh sống. mặc áo quần giản dị,màu sắc trang nhã, may vừa vặn và biết cách ứng xử có văn hóa. ( 2điểm) Câu 2: Vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay vì: Hút ẩm nhanh, mặc thoáng mát, bền ,đẹp,không nhàu thích hợp với khí hậu nhiều miền. (3đ) ================================ Họ và tên :. Lớp.. KIỂM TRA THỰC HÀNH 1 TIẾT Môn Công nghệ 6 Ngày kiểm tra. Ngày trả bài. Điểm Lời phê của giáo viên D . ĐỀ LẼ: I. Trắc nghiệm * CHỌN CÂU ĐÚNG (A, B, C, D) RỒI KHOANH TRÒN Ở CÁC CÂU SAU: (3 Đ ) 1. Sợi ni lon, polyester là loại sợi. a. Sợi pha c. Sợi tổng hợp b. Sợi nhân tạo d. Cả ba câu đều sai. 2. Để phân loại trang phục ta cần dựa vào cách phân loại theo: a. Công dụng, giới tính c. Câu a, b đúng b. Thời tiết, lứa tuổi d. Câu a, b sai. 3. Tính chất của vải sợi tổng hợp: a. Không nhàu, rất bền. c. Mặt vải mịn, dễ nhau . b. Lông xù nhỏ, độ bền kém d. Dễ nhàu, mặt vải bó 4. Chức năng của trang phục là gì? a. Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. b. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường. c. Câu a, b đúng. d. Câu a, b sai 5. Em hãy tìm từ điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa những câu sau đây. a/. Sợi..có nguồn gốc từ thực vật,như sợi quả cây..và có nguồn gốc từ động vật như.. b/. Sợi nhân tạo được sản xuất từ chất..của..,,.. II. Tự luận: Đề lẻ Câu 1: Bảo quản trang phục có tác dụng gì? Gồm những công việc chính nào? (4điểm) Câu 2: Em hãy kể một số loại trang phục mà em biết? ( 3 điểm)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_6_truong_thcs_le_hong_phon.doc