Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Bài số 1

Câu 1: Loại đất nào sau đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt?

 A. Đất thịt. B. Đất cát. C. Đất sét. D. Đất cát pha.

Câu 2: Chỉ số nào dưới đây gặp ở đất chua?

 A. PH = 6. B. PH = 7.

C. PH = 8 . D. PH = 9.

Câu 3: Tiờu chớ giống cõy trồng tốt là:

A. Sinh trưởng nhanh và chất lượng giống tốt.

B. Năng suất cao và chất lượng giống tốt.

C. Năng suất và chất lượng ổn định.

D. Sinh trưởng nhanh, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt và chống chịu được sâu bệnh.

Câu 4: Loại phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

A. Đạm, ka li, vôi B. Phõn xanh, phõn chuồng, phõn rỏc

C. Phõn xanh, ka li D. Phõn chuồng, ka li

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Bài số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày tháng năm 2011 Bài kiểm tra công nghệ 7 (Bài số 1) Thời gian: 45 phút Họ và tên HS: Lớp: 7 . Điểm Lời phê của thầy cô giáo Đề bài: A. Phần trắc nghiệm: (4đ) Khoanh vào chữ cỏi ở đầu cõu trả lời mà em cho là đỳng trong cỏc cõu sau: Câu 1: Loại đất nào sau đõy cú khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt? A. Đất thịt. B. Đất cỏt. C. Đất sột. D. Đất cỏt pha. Câu 2: Chỉ số nào dưới đõy gặp ở đất chua? A. PH = 6. B. PH = 7. C. PH = 8 . D. PH = 9. Câu 3: Tiờu chớ giống cõy trồng tốt là: Sinh trưởng nhanh và chất lượng giống tốt. Năng suất cao và chất lượng giống tốt. Năng suất và chất lượng ổn định.  Sinh trưởng nhanh, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt và chống chịu được sõu bệnh. Câu 4: Loại phõn nào sau đõy thuộc nhóm phõn hữu cơ? A. Đạm, ka li, vụi B. Phõn xanh, phõn chuồng, phõn rỏc C. Phõn xanh, ka li D. Phõn chuồng, ka li B. Phần tự luận: (6đ) Câu 1: (2đ) Nêu các biện pháp đã học trong việc sử dụng và cải tạo đất. Câu 2: (2đ) Nêu các cách bón phân. Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. Câu 3: (2đ) Trỡnh bày phương phỏp chọn lọc và phương phỏp lai để chọn tạo giống cây trồng. Bài làm

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_7_bai_so_1.doc