Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Đạ Long (Có đáp án)

Câu 1(3đ). Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái(A,B,C,D) đứng trước mỗi câu cho đáp án đúng:

 1. Đất chua là đất có:

A. pH < 6,5; B. pH > 6,5; C. pH =6,6 – 7,5; D. pH > 7,5.

2. Phân thường dùng để bón thúc là:

A. Phân đạm; B. Lân; C. Nitragin; D. Phân hữu cơ.

3. Phân thường dùng để bón lót là:

A. Phân đạm; B. Kali; C. N.P.K; D. Phân hữu cơ.

4. Kiểu hình biến thái hoàn toàn, giai đoạn sâu phá hoại mạnh nhất là:

A. Trứng; B. Sâu non; C. Nhộng; D. Sâu trưởng thành.

5. Mùa gieo hạt ở miền Nam nước ta là:

A.Tháng 11 – Tháng 2 năm sau; C. Tháng 1 – Tháng 2;

B. Tháng 2 – Tháng 3; D. Tháng 3 – Tháng 4.

6. Phần lỏng của đất, thành phần chính là:

A. Cacbonic; B. Khí oxi; C. Nước; D. Nitơ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Đạ Long (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Đạ Long Lớp: Tên: Điểm Nhận xét của giáo viên THI HỌC KÌ I MÔN: CÔNG NGHỆ 7 ( Thời gian 45 phút) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5Đ): Câu 1(3đ). Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái(A,B,C,D) đứng trước mỗi câu cho đáp án đúng: 1. Đất chua là đất có: A. pH 6,5; C. pH =6,6 – 7,5; D. pH > 7,5. 2. Phân thường dùng để bón thúc là: A. Phân đạm; B. Lân; C. Nitragin; D. Phân hữu cơ. 3. Phân thường dùng để bón lót là: A. Phân đạm; B. Kali; C. N.P.K; D. Phân hữu cơ. 4. Kiểu hình biến thái hoàn toàn, giai đoạn sâu phá hoại mạnh nhất là: A. Trứng; B. Sâu non; C. Nhộng; D. Sâu trưởng thành. 5. Mùa gieo hạt ở miền Nam nước ta là: A.Tháng 11 – Tháng 2 năm sau; C. Tháng 1 – Tháng 2; B. Tháng 2 – Tháng 3; D. Tháng 3 – Tháng 4. 6. Phần lỏng của đất, thành phần chính là: A. Cacbonic; B. Khí oxi; C. Nước; D. Nitơ. Câu 2(1đ). Hãy ghép cột A với cột B cho phù hợp: Cột A Cột B Trả lời Phân hữu cơ Phân hoá học Phân vi sinh. Phân ure , phân kali Bèo tây, cây điền thanh Nitragin Phân lân, phân chuồng 1. Ghép với 2. Ghép với 3. Ghép với Câu 3(1đ). Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Độ phì nhiêu của đất là khả năng cung cấp đủ nước, oxi và đảm bảo , đồng thời không gây hại cho cây trồng. Có hai phương pháp gieo trồng thường được sử dụng là và.. TỰ LUẬN: Câu 1(2đ). Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại. Tại sao lại lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh hại? Câu 2(3đ). Hãy nêu các phương pháp thu hoạch nông sản? Hãy nêu các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. Sau khi trồng rừng có nhiều cây chết, do những nguyên nhân nào? BÀI LÀM: Đáp án: TRẮC NGHIỆM: Câu 1. 1. A 2. A 3. D 4. B 5. B 6. C ( 6 ý đúng *0,5đ = 3,0đ) Câu 2. Cột A Cột B Trả lời Điểm 1. Phân hữu cơ 2. Phân hoá học 3. Phân vi sinh. a. Phân ure , phân kali b. Bèo tây, cây điền thanh c. Nitragin d. hân lân, phân chuồng 1. Ghép với b, d 2. Ghép với a 3. Ghép với c 0,5đ 0,25đ 0,25đ Câu 3. Chất dinh dưỡng/ Năng xuất cao. Gieo bằng hạt/ Trồng bằng cây con. (4 ý đúng *0,25 = 1,0đ). II. TỰ LỤÂN: Câu 1. Các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại(1,5đ): Phòng là chính. Trừ sớm, nhanh chóng, kịp thời và triệt để. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Lấy: “Phòng là chính” để phòng trừ sâu, bệnh hại vì(0,5đ): Ít tốn công. Cây sinh trưởng tốt. Sâu, bệnh ít. Giá thành thấp. Câu 2. Các phương pháp thu hoạch nông sản(1,0đ): Hái. Nhổ. Đào. Cắt. Các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng(1,0đ): Làm rào bảo vệ. Phát quang. Làm cỏ, xới đất, vun gốc. Bón phân. Tỉa và dặm cây. Sau khi trồng có nhiều cây chết là do(1,0đ): Kĩ thuật trồng chưa đúng. Do thiên tai. Do gia súc, động vật khác phá hoại.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_da_long_co_d.doc