Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt

I.MỤC TIÊU :

1. Kiến thức :-Hiểu được vai trò của nghành trồng trọt.

-Biết được nhiệm vụ của nghành trồng trọt và một số giải pháp thực hiện.

-Hiểu được đất trồng là gì? Vai trò của đất đối với cây trồng.

-Biết đất trồng gồm những thành phần nào?

2. Kĩ năng : -Quan sát, phân tích các hình vẽ.

3 .Thái độ : Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường đất trong sản xuất nơng nghiệp

II . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

+Hình 1.1 phóng lớn .

+1 bảng phụ vẽ sơ đồ các thành phần của đất.

+Nghiên cứu kĩ nội dung bài học .

III . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 1. Ổn định:(1) :7a .

 2. Bi mới:(3) Nước ta là nước công nghiệp hay nông nghiệp? phát triển chủ yếu là nghành gì ? Cho HS liên hệ thực tế ở địa phương.Vậy trồng trọt có vai trò đặc biệt gì trong nền kinh tế quốc dân.

 GV giới triệu về dân số sống ở vùng nông thôn ở nước ta.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 PHẦN I TRỒNG TRỌT NS: 10. 08. 2009 CHƯƠNG I - ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT ND: 13. 08. 2009 Tiêt1 Bài 1: VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức :-Hiểu được vai trò của nghành trồng trọt. -Biết được nhiệm vụ của nghành trồng trọt và một số giải pháp thực hiện. -Hiểu được đất trồng là gì? Vai trò của đất đối với cây trồng. -Biết đất trồng gồm những thành phần nào? 2. Kĩ năng : -Quan sát, phân tích các hình vẽ. 3 .Thái độ : Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường đất trong sản xuất nơng nghiệp II . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC +Hình 1.1 phóng lớn . +1 bảng phụ vẽ sơ đồ các thành phần của đất. +Nghiên cứu kĩ nội dung bài học . III . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định:(1’) :7a . 2. Bài mới:(3’) Nước ta là nước công nghiệp hay nông nghiệp? phát triển chủ yếu là nghành gì ? Cho HS liên hệ thực tế ở địa phương.Vậy trồng trọt có vai trò đặc biệt gì trong nền kinh tế quốc dân. GV giới triệu về dân số sống ở vùng nông thôn ở nước ta. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1:(10phút ) Tìm hiểu vai trò của nghành trồng trọt. -GV treo và cho HS quan sát hình 1.1 -CH: Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? -HS: Trả lời Cho HS kể tên các loại cây công nghiệp, cây lương thực trồng ở địa phương em? CH: Hãy kể tên một số nông sản ở nước ta đã được xuất khẩu ra thị trường thế giới? Hoạt động 2 (8 phút ) Tìm hiểu nhiệm vụ của nghành trồng trọt. CH: Em hãy xác định nhiệm vụ nào dưới đây là nhiệm vụ của ngành trồng trọt? CH: Vậy hãy xác định nhiệm vụ của nghành trồng trọt? GV gợi ý: -Sản xuất nhiều lúa ngô khoai sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực nào? Trồng đậu, rau, mè..làm thức ăn cho con người Trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường . Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp làm giấy. Trồng cây đặc sản lấy nguyên liệu xuất khẩu. GV: Cho HS trả lời cá nhân và cả lớp cùng tham gia thảo luận. GV: Chốt lại các nhiệm vụ của trồng trọt. Hoạt động 3: (9 phút ) Tìm hiểu biện pháp thực hiện nhiệm vụ của nghành trồng trọt. Mục đích của việc khai hoang lấn biển là gì? Mục đích của việc tăng vụ trên một đơn vị diện tích đất trồng, áp dụng biện pháp kĩ thuật tiên tiến là gì? HS: Thảo luận theo nhóm và đại diện nhóm trả lời theo yêu cầu của GV GV: Chốt lại các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. I. VAI TRÒ CỦA TRỒNG TRỌT. -Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. -Cung cấp nguyên liệu cho nghành công nghiệp chế biến. -Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. -Cung cấp nông sản cho xuất khẩu. II.NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. (SGK/6) III. ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT, CẦN SỬ DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP GÌ? -Khai hoang. -Lấn biển. -Tăng vụ. -Aùp dụng biện pháp kĩ thuật tiên tiến. 3 Củng cố:(2 phút) -GV: Cho 1 HS đọc phần ghi nhớ. - HS cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc. - GV hỏi: +Vai trò của nghành trồng trọt là gì? +Nêu nhiệm vụ của ngành trồng trọt. Đất trồng là gì? Nêu vai trò của đất trồng . +Nêu các thành phần của đất trồng. 4.Dặn dò : (1’) Các em về nhà học bài theo vở ghi và trả lời các câu hỏi cuối bài. Chuẩn bị bài mới : Đất trồng là gì? Vai trị của đất trồng? đất trồng cĩ những thành phần nào?

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_1_vai_tro_nhiem_vu_cua_trong_tr.doc