Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Mỹ Xuyên

Câu 1: Thành phần của đất trồng là:

A. Phần rắn, phần oxi, phần nước. B. Phần vô cơ, phần khí, phần hữu cơ.

C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng. D. Phần nước, phần chất vô cơ, phần oxi.

Câu 2: Đất chua có độ pH là:

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Câu 3: Loại phân nào sau đây là phân hữu cơ?

A. Phân đạm. B. Phân chuồng. C. Phần lân. D. Phân NPK.

Câu 4: Trừ sâu bằng biện pháp sinh học là:

A. Dùng tay bắt sâu. B. Dùng bẩy đèn. C. Phun thuốc hóa học. D. Dùng bọ rùa.

Câu 5: Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ là phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào?

A. Phương pháp chọn lọc. B. Phương pháp gây đột biến.

C. Phương pháp nhân nuôi cấy mô. D. Phương pháp lai.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Mỹ Xuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS DTNT Mỹ Xuyên Lớp: Họ và tên: Thứ ngày tháng năm 2013 KIỂM TRA: 1 Tiết MÔN: Công nghệ 7 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm Lời phê: I: PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Câu 1: Thành phần của đất trồng là: A. Phần rắn, phần oxi, phần nước. B. Phần vô cơ, phần khí, phần hữu cơ. C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng. D. Phần nước, phần chất vô cơ, phần oxi. Câu 2: Đất chua có độ pH là: A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. Câu 3: Loại phân nào sau đây là phân hữu cơ? A. Phân đạm. B. Phân chuồng. C. Phần lân. D. Phân NPK. Câu 4: Trừ sâu bằng biện pháp sinh học là: A. Dùng tay bắt sâu. B. Dùng bẩy đèn. C. Phun thuốc hóa học. D. Dùng bọ rùa. Câu 5: Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ là phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào? A. Phương pháp chọn lọc. B. Phương pháp gây đột biến. C. Phương pháp nhân nuôi cấy mô. D. Phương pháp lai. Câu 6: Đâu là vai trò của trồng trọt? A. Cung cấp thịt cho con người. B. Cung cấp lâm sản. C. Cung cấp lương thực phẩm cho con người D. Cung cấp sức kéo. Câu 7: Thành phân đất trồng gồm mấy phần? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 8: Người ta chia đất ra làm mấy loại chính? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 9: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? A. Vì diện tích đất vô tận. B. Diện tích đất có hạn. C. Diện tịch đất bình thường. D. Diện tích đất là tài nguyên rất lớn. Câu 10: Phân bón gồm? A. Đạm và lân. B. Lân và kali C. Đạm và kali. D.Đạm, lân và kali Câu 11: Cồn trùng có mấy loại biến thái? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12: Có mấy biện pháp phòng trừ sau, bệnh hại ? A.2 B. 3 C. 5 D.7 Đánh dấu X vào bảng các đáp án đúng nhất: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 A B C D II: PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm) Câu 1: Đất trồng là gì? (1 điểm) Câu 2: Phân bón là gì? Có mấy loại phân bón? Cho ví dụ? (3điểm) Câu 3: Hãy nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? (3 điểm) BÀI LÀM: .... .... .... .... .... .... ....

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_my_xuyen.doc