Đề kiểm tra chất lượng Toán lớp 8 học kỳ 2 thành phố năm học 2007 - 2008

Bài 4: (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

 Hai vòi nước cùng chảy vào bể cạn (không có nước) trong 8 giờ thì đầy bể. Nếu hai vòi chảy chung 2 giờ, sau đó khóa vòi I thì vói II phải chảy thêm 9 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi vòi II chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể?

Bài 5: (3,0 điểm).

 Cho ∆ABC có AC = 8 cm; AB = 15 cm; BC = 17 cm. Vẽ trung tuyến AM. Từ A kẻ tia Ax song song với BC, từ C kẻ tia Cy song song với AM. Ax cắt Cy tại D.

 a/ Chứng minh ∆ ABC là tam giác vuông.

 b/ Từ C kẻ tia vuông góc với AD tại H và cắt tia BA tại I. Chứng minh ∆AHI và ∆ABC đồng dạng.

 c/ Chứng minh: CH . CI = 2 AD . AH

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 2385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng Toán lớp 8 học kỳ 2 thành phố năm học 2007 - 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TOÁN LỚP 8 HỌC KỲ 2 THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2007 -2008 Thời gian làm bài: 90 phút. Đề dành cho SBD chẵn: Bài 1: (1,0 điểm). Đánh dấu (x) vào các ô trống cho thích hợp: TT Các khẳng định Đúng Sai 1 ∆MNP đồng dạng với ∆NPM thì ∆MNP là tam giác đều 2 Hai tam giác cân có một cạnh bằng nhau thì chúng đồng dạng 3 Phương trình x2 = 9 và phương trình = 3 là hai phương trình tương đương. 4 - 8x + 4 0 x Bài 2: (2,0 điểm). Điền kết quả thích hợp vào ô trống: a/ Điều kiện xác định của phương trình là: b/ Phương trình (x2 - 1)(x + 1) = 0 có tập nghiệm là: c/ Cho hình hộp chữ nhật MNPQM'N'P'Q' có NP = 9 cm; PQ = 5 cm; MM' = 6 cm. - Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: - Độ dài đường chép NQ' là: Bài 3: (2,0 điểm). Cho P = a/ Tìm điều kiện xác định của P. b/ Rút gọn P. c/ Tìm x để P < 0. Bài 4: (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào bể cạn (không có nước) trong 8 giờ thì đầy bể. Nếu hai vòi chảy chung 2 giờ, sau đó khóa vòi I thì vói II phải chảy thêm 9 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi vòi II chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể? Bài 5: (3,0 điểm). Cho ∆ABC có AC = 8 cm; AB = 15 cm; BC = 17 cm. Vẽ trung tuyến AM. Từ A kẻ tia Ax song song với BC, từ C kẻ tia Cy song song với AM. Ax cắt Cy tại D. a/ Chứng minh ∆ ABC là tam giác vuông. b/ Từ C kẻ tia vuông góc với AD tại H và cắt tia BA tại I. Chứng minh ∆AHI và ∆ABC đồng dạng. c/ Chứng minh: CH . CI = 2 AD . AH ---------------------------- Đề dành cho SBD lẻ: Bài 1: (1,0 điểm). Đánh dấu (x) vào các ô trống cho thích hợp: TT Các khẳng định Đúng Sai 1 ∆ABC đồng dạng với ∆BCA thì ∆ABC là tam giác đều 2 Nếu một góc của tam giác cân này bằng một góc của tam giác cân kia thì hai tam giác cân đó đồng dạng. 3 Phương trình = 2 và x = 2 là hai phương trình tương đương. 4 4 - 8x 0 x Bài 2: (2,0 điểm). Điền kết quả thích hợp vào ô trống: a/ Điều kiện xác định của phương trình là: b/ Phương trình (y2 - 1)(y - 1) = 0 có tập nghiệm là: c/ Cho hình hộp chữ nhật ABCDA'B'C'D' có BC = 8 cm; CD = 6 cm.; AA' = 7 cm. - Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: - Độ dài đường chép BD' là: Bài 3: (2,0 điểm). Cho A = a/ Tìm điều kiện xác định của A. b/ Rút gọn A. c/ Tìm y để A < 0. Bài 4: (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào bể cạn (không có nước) trong 5 giờ thì đầy bể. Nếu hai vòi chảy chung 3 giờ, sau đó khóa vòi II thì vòi I phải chảy thêm 8 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi vòi I chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể? Bài 5: (3,0 điểm). Cho ∆MNP có MN = 8 cm; MP = 15 cm; NP = 17 cm. Vẽ trung tuyến ME, từ M kẻ tia Mx song song với NP, từ N kẻ tia Ny song song với ME. Mx cắt Ny tại F. a/ Chứng minh ∆ MNP là tam giác vuông. b/ Từ N kẻ NH vuông góc với MF (H MF). Tia NH cắt đường thẳng MP tại K. Chứng minh ∆MHK và ∆MNP là hai tam giác đồng dạng. c/ Chứng minh: NH . NK = 2 MF . MH ---HẾT---

File đính kèm:

  • docThi hoc ky 2 Toan lop 8.doc
Giáo án liên quan