Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 20, Bài 5: Xử lí 1 phần văn bản, hình và tranh ảnh (2 tiết) - Năm học 2019-2020

I. Mục tiêu

1. Kiến thức – kĩ năng

- HS có thể thực hành thành thục các thao tác trong phần mềm soạn thảo văn bản. Biết và hiểu được công dụng của các công cụ, thao tác nhanh, chính xác các yêu cầu trong bài học.

2. Năng lực

- Để giải quyết một vấn đề, HS thường cố gắng đến cùng.

3. Phẩm chất

- HS nỗ lực hoàn thành công việc được giao ở lớp.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Word

2. Học sinh: SGK, vở ghi bài

III. Các hoạt động dạy học

 

doc4 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 11/07/2023 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 20, Bài 5: Xử lí 1 phần văn bản, hình và tranh ảnh (2 tiết) - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 Lớp 4 Ngày soạn: 16/01/2020 Bài 5: Xử lí 1 phần văn bản, hình và tranh ảnh (Tiết 1) I. Mục tiêu 1. Kiến thức – kĩ năng - Học sinh thực hiện được thao tác: xóa, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh. 2. Năng lực - HS có kĩ năng giao tiếp, sẵn sàng giúp đỡ bạn. 3. Phẩm chất - HS chủ động, tự tin trong các tình huống học tập. II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Word 2. Học sinh: SGK, vở ghi bài III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ. - Em hãy nêu các thao tác chèn bảng trong văn bản. - Thực hành chèn bảng trong văn bản với số dòng, số cột tùy ý. 2. Bài mới: a. Xử lí một phần văn bản: - GV hướng dẫn học sinh mở một phần văn bản có sẵn hoặc tự soạn một văn bản ngắn. - Xóa, cắt một phần văn bản: + Bước 1: Chọn phần văn bản muốn xóa hoặc cắt. + Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa, chọn Cut để cắt phần văn bản. - GV hướng dẫn học sinh thực hành. - Nhận xét. - GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét. - Sao chép và dán một phần văn bản vào vị trí khác: + Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép. + Bước 2: Trong thẻ Home chọn Copy. + Bước 3: Đưa con trỏ đến vị trí cần dán phần văn bản rồi chọn Paste. - GV hướng dẫn học sinh thực hành. - Nhận xét. - GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét. - Di chuyển vị trí của một phần văn bản: + Bước 1: Chọn phần văn bản cần di chuyển. + Bước 2: kéo thả chuột để di chuyển phần văn bản đã chọn đến vị trí mới. - GV hướng dẫn học sinh thực hành. - Nhận xét. - GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét. - HS lắng nghe, trả lời câu hỏi. - HS thực hiện trên máy tính giáo viên. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. IV. Củng cố, dặn dò - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài mới. Bài 5: Xử lí 1 phần văn bản, hình và tranh ảnh (Tiết 2) I. Mục tiêu 1. Kiến thức – kĩ năng - HS có thể thực hành thành thục các thao tác trong phần mềm soạn thảo văn bản. Biết và hiểu được công dụng của các công cụ, thao tác nhanh, chính xác các yêu cầu trong bài học. 2. Năng lực - Để giải quyết một vấn đề, HS thường cố gắng đến cùng. 3. Phẩm chất - HS nỗ lực hoàn thành công việc được giao ở lớp. II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Word 2. Học sinh: SGK, vở ghi bài III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ. - Em hãy nêu các thao tác xóa, cắt văn bản. - Em hãy nêu các thao tác sao chép văn bản. - Em hãy nêu các thao tác di chuyển văn bản. 2. Bài mới: a. Xử lí tranh ảnh trong văn bản: - GV hướng dẫn học sinh mở một bức tranh, ảnh có sẵn. Chèn bức tranh, ảnh vào văn bản. - Xóa, cắt hình, tranh ảnh trong văn bản: + Bước 1: Chọn tranh, ảnh muốn xóa hoặc cắt. + Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa, chọn Cut để cắt tranh, ảnh. - GV hướng dẫn học sinh thực hành. - Nhận xét. - GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét. - Sao chép và dán tranh ảnh trong văn bản vào vị trí khác: + Bước 1: Chọn tranh ảnh muốn sao chép. + Bước 2: Trong thẻ Home chọn Copy. + Bước 3: Đưa con trỏ đến vị trí cần dán phần văn bản rồi chọn Paste. - GV hướng dẫn học sinh thực hành. - Nhận xét. - GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét. - Di chuyển vị trí của tranh, ảnh trong văn bản: + Bước 1: Chọn tranh, ảnh cần di chuyển. + Bước 2: Kéo thả chuột để di chuyển phần tranh ảnh đã chọn đến vị trí mới. - GV hướng dẫn học sinh thực hành. - Nhận xét, tuyên dương. - GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét. b. Thực hành: - GV hướng dẫn học sinh trao đổi nhận xét sự khác nhau giữa hai thao tác sao chép và cắt. - Hướng dẫn học sinh thao tác sao chép và cắt bảng trong văn bản. - HS thực hành làm bài tập trang 69, 70 SGK. - GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt. - HS lắng nghe, trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - Báo cáo kết quả. IV. Củng cố, dặn dò - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài mới “Luyện tập tổng hợp”

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_20_bai_5_xu_li_1_phan_van_ban_hin.doc