Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 9 - Phần : Nấu ăn

Câu 1. hực hành chế biến “món gà nấu đậu”.

Câu 2. Thực hành chế biến “món gà nấu đậu”.

Câu 3: Liệt kê 3 phương pháp em cho là an toàn lao động trong nhà bếp đối với trẻ em.

Câu 4: Nêu quy trình thực hiện chế biến món nộm su hào.

Câu 1.Nêu quy trình chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt (món nấu)?

Câu 2. Thực hành chế biến “món gà nấu đậu”.

Câu 3: Liệt kê 3 phương pháp em cho là an toàn lao động trong nhà bếp đối với trẻ em.

Câu 4: Nêu quy trình thực hiện chế biến món nộm su hào.

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 02/07/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 9 - Phần : Nấu ăn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cõu 1. Nêu quy trình chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt (món nấu)? Cõu 2. Thực hành chế biến “món gà nấu đậu”. Cõu 3: Liệt kờ 3 phương phỏp em cho là an toàn lao động trong nhà bếp đối với trẻ em. Cõu 4: Nờu quy trỡnh thực hiện chế biến mún nộm su hào. Cõu 1. Nêu quy trình chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt (món nấu)? Cõu 2. Thực hành chế biến “món gà nấu đậu”. Cõu 3: Liệt kờ 3 phương phỏp em cho là an toàn lao động trong nhà bếp đối với trẻ em. Cõu 4: Nờu quy trỡnh thực hiện chế biến mún nộm su hào. Cõu 1. Nêu quy trình chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt (món nấu)? Cõu 2. Thực hành chế biến “món gà nấu đậu”. Cõu 3: Liệt kờ 3 phương phỏp em cho là an toàn lao động trong nhà bếp đối với trẻ em. Cõu 4: Nờu quy trỡnh thực hiện chế biến mún nộm su hào. Cõu 1. Nêu quy trình chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt (món nấu)? Cõu 2. Thực hành chế biến “món gà nấu đậu”. Cõu 3: Liệt kờ 3 phương phỏp em cho là an toàn lao động trong nhà bếp đối với trẻ em. Cõu 4: Nờu quy trỡnh thực hiện chế biến mún nộm su hào. Cõu 1. Nêu quy trình chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt (món nấu)? Cõu 2. Thực hành chế biến “món gà nấu đậu”. Cõu 3: Liệt kờ 3 phương phỏp em cho là an toàn lao động trong nhà bếp đối với trẻ em. Cõu 4: Nờu quy trỡnh thực hiện chế biến mún nộm su hào.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_9_phan_nau_an.doc
Giáo án liên quan