Đề kiểm tra học kì I Tin học Lớp 4 - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1. Em hãy chỉ ra đâu là phần tên của tệp có tên Hinhvuong.jpg?

A. Hình vuông B. Hinhvuong

C. hinhvuong D. Tất cả đều đúng

Câu 2. Để đổi tên tệp hoặc thư mục, em nháy phải chuột vào tệp hoặc thư mục đó rồi

em chọn:

A. Delete B. Copy

C. Rename D. Restore

Câu 3. Đâu là công cụ dùng để chọn hình tự do?

A. B.

C. D.

Câu 4. Sau khi chọn một hình vẽ, em vào Rotate Rotate left 900 thì hình đó sẽ như

thế nào?

A. Xoay phải 900 B. Xoay ngang

C. Xoay trái 900 D. Xoay dọc

Câu 5. Đâu là công cụ viết chữ lên hình vẽ?

A. B. C. D.

Câu 6. Để chọn toàn bộ bài vẽ, em sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + C. B. Ctrl + V. C. Ctrl + A. D. Ctrl + B.

Câu 7. Khi vẽ hình trên word, em muốn viết chữ lên hình thì em phải bấm phải chuột

vào hình, sau đó chọn vào:

A. Add text B. Group C. Oder D. Hyperlink

pdf2 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Tin học Lớp 4 - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Họ và tên: Lớp: 4 . Thứ ngày tháng năm 2018. BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Tin học – Lớp 4 (Thời gian làm bài: 40 phút) Phần A: Điểm Nhận xét của giáo viên ................................................................. ................................................................. .................................................................. GV chấm Phần B: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: Câu 1. Em hãy chỉ ra đâu là phần tên của tệp có tên Hinhvuong.jpg? A. Hình vuông B. Hinhvuong C. hinhvuong D. Tất cả đều đúng Câu 2. Để đổi tên tệp hoặc thư mục, em nháy phải chuột vào tệp hoặc thư mục đó rồi em chọn: A. Delete B. Copy C. Rename D. Restore Câu 3. Đâu là công cụ dùng để chọn hình tự do? A. B. C. D. Câu 4. Sau khi chọn một hình vẽ, em vào Rotate Rotate left 900 thì hình đó sẽ như thế nào? A. Xoay phải 900 B. Xoay ngang C. Xoay trái 900 D. Xoay dọc Câu 5. Đâu là công cụ viết chữ lên hình vẽ? A. B. C. D. Câu 6. Để chọn toàn bộ bài vẽ, em sử dụng tổ hợp phím nào? A. Ctrl + C. B. Ctrl + V. C. Ctrl + A. D. Ctrl + B. Câu 7. Khi vẽ hình trên word, em muốn viết chữ lên hình thì em phải bấm phải chuột vào hình, sau đó chọn vào: A. Add text B. Group C. Oder D. Hyperlink Câu 8. Muốn chèn tranh/ ảnh vào trong word, em nhấn chuột phải vào thẻ lệnh nào sau đây? A. Insert -> Picture -> chọn hình ảnh có trong máy tính mà em muốn chèn -> Insert. B. Insert -> Clip art -> gõ từ khóa liên quan đến hình ảnh mà em muốn chèn-> Kích đúp chuột trái lên hình ảnh đó. C. Cả hai đáp án trên. PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm) Em hãy làm các bài tập sau trên máy tính: *Lưu ý : Em hãy tạo một thư mục có tên của mình trên màn hình máy tính (Họ và tên – lớp) sau đó lưu lại bài làm của mình vào trong thư mục trên. Bài 1 (3điểm). Em hãy sử dụng các công cụ trên Paint để vẽ, sao chép và xoay hình để tạo ra hình sau. Lưu bài với tên: Hinh Ve vào thư mục của mình vừa tạo. Bài 2 (3điểm): Em hãy soạn thảo một đoạn văn bản có nội dung và trình bày như sau. (Chú ý: - Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Căn lề giữa. Lưu vào thư mục em vừa tạo với tên: Mainhocongonthayco) Mãi nhớ công ơn Thầy Cô Mẹ cha người đã sinh thành Cho em sự sống mầm xanh trên đời Thầy cô gieo nụ ươm chồi Như người vun xới một đời trồng cây

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_i_tin_hoc_lop_4_nam_hoc_2018_2019_truong.pdf
Giáo án liên quan