Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 2: So sánh các số có nhiều chữ số - Năm học 2017-2018

 Ví dụ 1 : So sánh 99 578 và 100 000

99 578 < 100 000

Số 99 578 có ít chữ số hơn số 100 000

Nên : 99 578 < 100 000

Hay 100 000 > 99 578

 Ví dụ 2 : So sánh 693 251 và 693 500

Hai số này có số chữ số bằng nhau

Ta so sánh từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất :

 Chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 6 ,

 Chữ số hàng chục nghìn đều bằng 9 ,

 Chữ số hàng nghìn đều bằng 3 ,

 Chữ số hàng trăm có 2 < 5

Vậy số : 693 251 < 693 500

Rút ra kiến thức cần nhớ:

Khi so sánh các số có nhiều chữ số ta làm như sau:

+ Đếm xem số các chữ số có bằng nhau không, số nào có số chữ số ít hơn thì số đó bé hơn, số nào có số chữ số nhiều hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu số chữ số bằng nhau thì ta so sánh từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất. Hàng nào có chữ số lớn hơn thì số đó lớn hơn, hàng nào có số bé hơn thì số đó bé hơn.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 2: So sánh các số có nhiều chữ số - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI CŨHÀNG VÀ LỚPEm hãy kể tên các hàng ở lớp đơn vị? Em hãy kể tên các hàng ở lớp nghìn? Em hãy nêu giá trị của chữ số 3 trong số 34 548 ? BÀI MỚISO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐHOẠT ĐỘNG 1 SO SÁNH SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ Ví dụ 1 : So sánh 99 578 và 100 00099 578 99 578 Ví dụ 2 : So sánh 693 251 và 693 500 Ta so sánh từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất : Chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 6 , Chữ số hàng chục nghìn đều bằng 9 , Chữ số hàng nghìn đều bằng 3 , Chữ số hàng trăm có 2 ,<,= 9 999 .. 10 000 845 713 . 854 713 43 256 432 510<=<Bài tập 2: tìm số lớn nhất trong các số sau: 59 876 ; 651 321 ; 499 873 ; 902 011 .902 011Bài tập 3: Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn?2467; 28 092; 943 567; 932 0182467 < 28 092 < 932 018 < 943 567. bé lớn?CỦNG CỐ 0002010403060508071009CÂU 1:Viết số lớn nhất có ba chữ số? ĐÁP ÁN : 999 0002010403060508071009CÂU 2:ĐÁP ÁN : 100Viết số bé nhất có ba chữ số? 0002010403060508071009ĐÁP ÁN: 999 999CÂU 3:Viết số lớn nhất có sáu chữ số? DẶN DÒ Học thuộc cách so sánh Làm các bài tập trong vở Bài tập Toán Chuẩn bị xem trước bài Triệu và lớp TriệuCHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎICHÀO TẠM BIỆT

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_2_so_sanh_cac_so_co_nhieu_chu_so_n.ppt
Giáo án liên quan