Đề kiểm tra môn Công nghệ học kỳ I lớp 7 - Mã đề: CN713

I. Phần trắc nghiệm: (3điểm)

Chọn những ý đúng trong các câu sau và ghi những chữ cái đầu ý đó vào giấy làm bài:

 1. Phân hoá học gồm những loại: (1,5đ)

 a. Phân đạm e. Phân chuồng

 b. Phân bắc f. Phân lân

 c. Phân đa nguyên tố g. Phân vi lượng

 d. Phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm h. Phân kali.

 2. Những nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại: (1,5đ)

 a. Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.

 b. Sử dụng giống chống sâu bệnh.

 c. Phòng là chính.

 d. sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.

 II. Phần tự luận: (7 điểm)

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Công nghệ học kỳ I lớp 7 - Mã đề: CN713, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M· ®Ò: cn713 ĐỀ KIỂM TRA MÔN c«ng nghÖ, HỌC KỲ I, LỚP 7 ( Thời gian làm bài: 45 phút) I. Phần trắc nghiệm: (3điểm) Chọn những ý đúng trong các câu sau và ghi những chữ cái đầu ý đó vào giấy làm bài: 1. Phân hoá học gồm những loại: (1,5đ) a. Phân đạm e. Phân chuồng b. Phân bắc f. Phân lân c. Phân đa nguyên tố g. Phân vi lượng d. Phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm h. Phân kali. 2. Những nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại: (1,5đ) a. Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để. b. Sử dụng giống chống sâu bệnh. c. Phòng là chính. d. sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu1: (2điểm) Mục đích của việc làm cỏ vun xới là gì? Nêu rõ các phương pháp tưới nước cho cây. Câu2: (2điểm) Hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống ? Câu3: (3điểm) Trình bày cách phòng trừ sâu bệnh hại bằng các biện pháp: canh tác, hoá học và sinh học?

File đính kèm:

  • doccn713.doc