Đề thi Học kì 2 Công nghệ Khối 7 (Có đáp án)

Câu 1: (4 điểm) Cho biết vai trò của rừng và trồng rừng? Địa phương em khai thác rừng như thế nào?

Câu 2: (1 điểm) Giống vật nuôi có vai trò như thế nào?

Câu 3: (2 điểm)

a) Thức ăn vật nuôi là gì?

b) Sỏi có phải thức ăn của gà không? Tại sao?

Câu 4: (3 điểm) Trình bày 2 hình thức chọn phối giống vật nuôi. Cho 2 ví dụ mỗi hình thức trên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 05/07/2022 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Học kì 2 Công nghệ Khối 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò Thi kiÓm tra cuèi häc k× iI N¨m häc: 2012 - 2013 M«n: C«ng nghÖ 7 Thêi gian: 45 Phót (Kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò) Câu 1: (4 điểm) Cho biết vai trò của rừng và trồng rừng? Địa phương em khai thác rừng như thế nào? Câu 2: (1 điểm) Giống vật nuôi có vai trò như thế nào? Câu 3: (2 điểm) a) Thức ăn vật nuôi là gì? Sỏi có phải thức ăn của gà không? Tại sao? Câu 4: (3 điểm) Trình bày 2 hình thức chọn phối giống vật nuôi. Cho 2 ví dụ mỗi hình thức trên. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM M«n: C«ng nghÖ 7 Câu 1. (4 điểm) * Vai trò của rừng và trồng rừng: (2đ) Mỗi ý đúng được 0,5đ - Làm sạch môi trường không khí : hấp thụ các loại khí độc hại, bụi trong không khí. - Phòng hộ : Phònh gió bão hạn chế lũ lụt, hạn hán, bảo vệ cải tạo đất. - Cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống sản xuất, xuất khẩu. - Nơi nghiên cứu khoa học và sinh hoạt văn hoá. * Tình hình khai thác rừng địa phương (2đ) - Khai thức chọn, nhà nước giao đất giao rừng cho nông dân, còn tồn tại nạn khai thác rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy, 1 số hộ gia đình chưa khai thác và phục hồi rừng đúng kĩ thuật. Câu 2. (1 điểm) Vai trò của giống vật nuôi: Mỗi ý đúng được 0,5đ - Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi. - Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Câu 3. (2 điểm) Thức ăn vật nuôi a) Khái niệm (1đ) Thức ăn vật nuôi là thức ăn là vật nuôi có thể ăn được, phù hợp hệ tiêu hóa và cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi. b) Mỗi ý đúng 0,5đ - Sỏi không phải thức ăn của gà. - Vì Sỏi không cung cấp chất dinh dưỡng cho gà, gà ăn sỏi nhằm giúp nghiền nát thức ăn. Câu 4. (3 điểm) * Nêu được khái niệm các hình thức chọn phối (2đ - mỗi ý 1đ) - Chọn phối cùng giống là chọn ghép đôi giao phối vật nuôi đực và cái cùng 1 giống. - Chọn phối khác giống là chọn ghép đôi giao phối con đực và con cái khác giống nhau. * Nêu ví dụ: Mỗi VD 0,25đ - Chọn phối cùng giống: Lợn Ỉ x Lợn Ỉ ; Gà Ri x Gà Ri - Chọn phối khác giống: Gà Ri x Gà Tam Hoàng ; Lợn Ỉ x Lợn Đại Bạch MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 7 Néi dung chñ ®Ò Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ND 1: Lâm nghiệp Vai trò của rừng và trồng rừng Tinh hình khai thác, sử dụng rừng ở địa phương Số câu Số điểm 0,5 2 0,5 2 1 4 ND 2: Giống vật nuôi Vai trò giống vật nuôi Số câu Số điểm 1 1 1 1 ND 3: Thức ăn vật nuôi Khái niệm thức ăn vât nuôi Nhận đinh & Giải thích được vì sao sỏi không phải thức ăn của gà Số câu Số điểm 0,5 1 0,5 1 1 2 ND 4: Các phương pháp chọn giống vật nuôi Trình bày khái niệm 2 hình thức chọn phối vật nuôi Lấy ví dụ các hình thức chọn phối Số câu Số điểm 0,5 2 0,5 1 1 3 Tổng số câu Tổng số điểm 2,5 6 0,5 2 1 2 4 10 Tỉ lệ % 60% 20% 20% 100%

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_cong_nghe_khoi_7_co_dap_an.doc