Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 1+2: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt khái niệm về đất trồng và các thành phần của đất trồng - Nguyễn Quốc Việt

I.Mục tiêu bài học

Qua bài này, học sinh phải:

 Hiểu được vai trò của ngành trồng trọt.

 Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện.

 Nắm được khái niệm và vai trò của đất trồng đối với cây trồng.

 Phân biệt được những thành phần của đất trồng.

 Coi trọng sản xuất trồng trọt, có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học

Phóng to các hình 1,2.SGK

Vẽ bảng phụ trang 6,8; câu hỏi thảo luận, sơ đồ 1. Thành phần của đất trồng

2.Học sinh

Nghiên cứu trước SGK

III.Các hoạt động dạy - học

1.Ổn định lớp(1’)

2.Giới thiệu bài mới (3’)

Hiện nay, ngành nông nghiệp trên thế giới cực kỳ phát triển do được áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Nước ta vốn có tiềm năng về sản xuất nông nghiệp do có điều kiện tự nhiên thuận lợi, lại thêm đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long rộng lớn cùng với truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời. Để hiểu rõ thêm về ngành trồng trọt và đất trồng, chúng ta cùng nghiên cứu bài 1 và 2.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 1+2: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt khái niệm về đất trồng và các thành phần của đất trồng - Nguyễn Quốc Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Ngày soạn 10/8/2008 Tiết 1 Ngày dạy 20/8/2008 Bài 1-2 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRÔNG @&? I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải: Hiểu được vai trò của ngành trồng trọt. Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện. Nắm được khái niệm và vai trò của đất trồng đối với cây trồng. Phân biệt được những thành phần của đất trồng. Coi trọng sản xuất trồng trọt, có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất. II.Chuẩn bị 1.Giáo viên Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học Phóng to các hình 1,2.SGK Vẽ bảng phụ trang 6,8; câu hỏi thảo luận, sơ đồ 1. Thành phần của đất trồng 2.Học sinh Nghiên cứu trước SGK III.Các hoạt động dạy - học 1.Ổn định lớp(1’) 2.Giới thiệu bài mới (3’) Hiện nay, ngành nông nghiệp trên thế giới cực kỳ phát triển do được áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Nước ta vốn có tiềm năng về sản xuất nông nghiệp do có điều kiện tự nhiên thuận lợi, lại thêm đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long rộng lớn cùng với truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời. Để hiểu rõ thêm về ngành trồng trọt và đất trồng, chúng ta cùng nghiên cứu bài 1 và 2. 3.Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 6’ I.Vai trò của trồng trọt Trồng trọt cung cấp: +Lương thực, thực phẩm cho con người +Thức ăn cho gia súc +Nguyên liệu cho công nghiệp +Nông sản để xuất khẩu HĐ1.Tìm hiểu về vai trò của ngành trồng trọt CH: Thế nào là cây lương thực?cây thực phẩm?cây công nghiệp? Treo hình 1.SGK CH: Hình 1 mô tả 4 vai trò của trồng trọt, em hãy cho biết từng vai trò đó qua các hình a,b,c,d TL: -Cây lương thực cung cấp các chất bột như gạo, ngô, khoai, sắn. -Cây thực phẩm như rau, quả thường ăn kèm với lương thực. -Cây công nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như mía, cà phê, ca cao TL: Lần lượt 4 HS trả lời đủ 4 nội dung bài học 6’ II.Nhiệm vụ của trồng trọt Đảm bảo lương thực, thực phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu HĐ2.Tìm hiểu về nhiệm vụ của ngành trồng trọt CH:Dựa vào vai trò của ngành trồng trọt, em hãy xác định nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của ngành trồng trọt? CH:Tại sao nhiệm vụ 3, 5 không phải của ngành trồng trồng trọt? CH:Tóm lại, nhiệm vụ của ngành trồng trọt là gì? Đọc thông tin SGK TL:Nhiệm vụ 1,2,4,6 TL:Nhiệm vụ 3 của ngành chăn nuôi, nhiệm vụ 5 của ngành lâm nghiệp TL:Cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 10’ III.Những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt -Khai hoang, lấn biển -Tăng vụ -Áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến HĐ3. Tìm hiểu về những biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ của ngành trồng trọt Treo bảng phụ ở trang 6.SGK Câu hỏi thảo luận: hãy trình bày mục đích của các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt CH:Mục đích của khai hoang, lấn biển là gì? CH:Tăng thêm số vụ gieo trồng trong năm để làm gì? CH:Áp dụng các biện pháp kĩ thuật như: dùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống mới năng suất cao nhằm mục đích gì? CH:Tóm lại, mục đích của việc tiến hành các biện pháp trên là gì? Đọc câu hỏi thảo luận và tiến hành thảo luận trong 4’ và trả lời TL:Nhằm tăng diện tích đất trồng TL:Để tăng sản lượng nông sản TL:Để tăng năng suất và chất lượng nông sản. TL:Tăng năng suất, chất lượng và sản lượng nông sản 6’ IV.Khái niệm về đất trồng 1.Đất trồng là gì? -Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốpcuả vỏ Trái Đất mà cây trồng có thể sinh trưởng, phát triển và sản xuất ra sản phẩm 2.Vai trò của đất trồng Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxy, và giữ cho cây đứng vững. HĐ4. Tìm hiểu về đất trồng CH:Đất trồng là gì? CH:Tại sao lớp than đá tơi xốp lại không được gọi là đất trồng? Treo hình 2.SGK CH:Cây trồng trong nước và trong đất thì cách trồng khác nhau như thế nào? CH:So sánh nhu cầu dinh dưỡng của cây ở hai cách trồng này? CH:Vai trò của đất trồng là gì? Đọc đoạn thông tin 1.SGK TL:Là lớp bề mặt tơi xốp của Trái Đất mà trên đó thực vật có thể sinh sống được. TL:Vì thực vật không thể sinh sống trên đó được. TL:Cây trồng trong nước, rễ không có chỗ bám nên cần có giá đỡ, còn cây trồng trong đất rễ sẽ bám chặt vào đất TL:Nhu cầu dinh dưỡng của cây là giống nhau, chúng cần chất dinh dưỡng cần thiết, ôxy, nước TL:Giúp cây đứng vững, cung cấp nước, ôxy, chất dinh dưỡng cần thiết cho cây 8’ V.Thành phần của đất trồng -Phần rắn: cung cấp chất dinh dưỡng cho cây -Phần lỏng: cung cấp nước cho cây -Phần khí: cung cấpkhông khí cho cây Vẽ sơ đồ 1 HĐ5. Tìm hiểu về thành phần của đất trồng Treo sơ đồ 1.SGK CH:Dựa vào sơ đồ 1 em hãy cho biết đất trồng gồm những thành phần nào? CH:Phần khí chủ yếu là những khí nào?Khí nào cần thiết cho rễ cây? CH:Phần rắn gồm những thành phần nào? Chúng có vai trò gì đối với cây? CH:Phần lỏng có vai trò gì? Treo bảng phụ trang 8.SGK Em hãy hoàn thành sơ đồ bảng sau Nhận xét, đánh giá, rút ra kết luận TL: phần rắn, phần lỏng, phần khí TL: Gồm khí ôxy, nitơ, cacbônic, nhưng quan trọng nhất là ôxy giúp rễ cây hô hấp. TL: Phần rắn gồm thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng: đạm, lân, kali, phốt pho, sắt, đồng, kẽm, các mùn bã hữu cơ TL: Cung cấp nước cho cây trồng, hoà tan các chất dinh dưỡng giúp cây hấp thu dễ dàng. Lần lượt hoàn thành bảng Phần rắn Đất trồng Chất vô cơ Chất hữu cơ Phần lỏng Phần khí Sơ đồ 1. Thành phần của đất trồng S IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau Học sinh đọc “Ghi nhớ” hai bài Hoàn thành sơ đồ sau Vai trò của ngành trồng trọt Chọn câu đúng nhất Mục đích cuối cùng của việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành trồng trọt là? Tăng diện tích đất trồng Tăng số lượng giống cây trồng Tăng năng suất và sản lượng nông sản Cả ba câu trên đều sai Điền vào chỗ trống từ thích hợp Đất trồng gồm thành phần chính, trong đó,.. cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng, phần khí cung cấp cho rễ hô hấp, phầncung cấp .cho cây và giúp..các chất dinh dưỡng. B.Đánh giá C.Công việc về nhà 1. Làm đầy đủ các bài tập trong vở bài tập 2. Học bài 1,2 3. Nghiên cứu trước bài 3 Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_12_vai_tro_nhiem_vu_cua_trong_tr.doc