Đề thi toán và tiếng việt học kỳ 1 lớp 5 năm học 2012-2013

1.Tính: (2đ )

6 10 8 – 5 + 3 = .

4 2

. . 7 + 3 – 5 = .

2. Điền số vào hình tròn trống : (1đ)

 

10

3.Điền: >, <, = (2đ)

 

6 + 4 6 10 – 5 10 7 – 2 7 + 2 8 – 3 10 – 5

4.Số ? (1đ)

 

7 + = 10 8 – = 4 + 3 = 9 10 – = 5

5.Viết các số: 4, 8, 10, 7, 2 (1 đ)

a.Theo thứ tự từ bé đến lớn:.

b.Theo thứ tự từ lớn đến bé:.

6.Viết phép tính thích hợp: (2đ)

Có : 10 viên kẹo

Bớt : 7 viên kẹo

Còn lại : . viên kẹo?

 

 

 

 

7.Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1đ)

 

 

 

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi toán và tiếng việt học kỳ 1 lớp 5 năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp Một……. Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Họ và tên:………………….………………..….. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2012-2013 MÔN: TOÁN . LỚP 1. THỜI GIAN: 40 PHÚT Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 1.Tính: (2đ ) – + 6 10 8 – 5 + 3 =…. 4 2 …... …... 7 + 3 – 5 =…. 2. Điền số vào hình tròn trống : (1đ) +2 + 6 – 5 – 3 10 3.Điền: >, <, = (2đ) 6 + 4 6 10 – 5 10 7 – 2 7 + 2 8 – 3 10 – 5 4.Số ? (1đ) 7 + = 10 8 – = 4 + 3 = 9 10 – = 5 5.Viết các số: 4, 8, 10, 7, 2 (1 đ) a.Theo thứ tự từ bé đến lớn:....................................... b.Theo thứ tự từ lớn đến bé:...................................... 6.Viết phép tính thích hợp: (2đ) * * * * * * * * Có : 10 viên kẹo * * Bớt : 7 viên kẹo Còn lại : ….. viên kẹo? Có 2 hình chữ nhật Có 3 hình chữ nhật Có 4 hình tam giác Có 5 hình tam giác 7.Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1đ) Lớp Một.... Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Họ và tên:…………………………….…….. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2012-2013 MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC THẦM).LỚP 1. TG: 30 PHÚT Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 1.Điền ưu hay ươu ? (1đ) . . trái l………. , con h …………….., m ………… trí, bầu r……………. 2.Điền ung hay ưng ? (1đ) vui m…………… , bông s……………, s ……………trâu , tr…………… thu 3.Nối: (2đ) xanh tốt. Chúng em Mái ngói Đồng lúa đỏ tươi. Xe máy chạy xa. vui chơi. Lớp Một.... Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Họ và tên:…………………………….…….. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2012-2013 MÔN: TIẾNG VIỆT . LỚP 1.TG: 40 PHUT Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 1.Viết các vần sau: (3đ) on, ay, iêng, am, ot, ân, yên, anh, uôm, ang, ưu, ênh 2.Viết các từ ngữ sau: (3đ) trái lựu, mẹ con, quả chuông, chim câu, bánh tét, con tôm 3.Viết các câu sau: (4đ) Buổi sáng mẹ đi làm. Chúng em chơi đu quay. Mùa đông trời lạnh giá. Em đạt nhiều điểm mười. Lớp Một : ………. Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Họ và tên:……………………………..….. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2012-2013 MÔN:TIẾNG VIỆT(ĐỌC TIẾNG) . LỚP 1 . ĐỀ 1 Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 1.Đọc các vần sau: (2đ) uông, an, ươu, am, ung, ut, anh, uôm, ong, iên 2.Đọc các từ ngữ sau: (2đ) mẹ con, quả chuông, bông súng, chợ tết, nhà rông, nuôi tằm, trái lựu, dừa xiêm ,con giun, chim câu 3.Đọc các câu sau: (2đ) Vườn nhà em có nhiều cây. Chúng em nghe cô giảng bài. Đông đến trời lạnh giá. Bầu trời có nhiều mây. Lớp Một :………. Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Họ và tên:……………………………..….. ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2012-2013 MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC TIẾNG). LỚP 1 . ĐỀ 2 Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 1.Đọc các vần sau: (2đ) on, yên, ăn, ưng, ươm, ênh, um, êt, uông, ươi 2.Đọc các từ ngữ sau: (2đ) sơn ca, con đường, trung thu, cánh buồm, dòng kênh, cây rơm, cơn bão, bầu rượu, con tem, đỏ thắm 3.Đọc các câu sau: (2đ) Sân trường em có nhiều cây. Chúng em đang chải răng. Em đạt nhiều điểm mười. Cánh đồng lúa đã chín vàng. Lớp Một :………. Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Họ và tên:……………………………..….. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2012-2013 MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC TIẾNG). LỚP 1. ĐỀ 3 Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 1.Đọc các vần sau: (2đ) âân, ang, ôm, yên, in, anh, ương, ênh, iêm, ot 2.Đọc các từ ngữ sau: (2đ) con trăn, áo len, lưỡi xẻng, cành chanh, ghế đệm, vui mừng, xâu kim, bút chì, con tôm, trùm khăn 3.Đọc các câu sau: (2đ) Chú bé thật mưu trí. Nhà bạn Lan có cây chanh to. Sân trường em rất rộng. Chúng em đang làm bài. Lớp Một:………. Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Họ và tên:……………………………..….. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2012-2013 MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC TIẾNG). LỚP 1 . ĐỀ 4 Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 1.Đọc các vần sau: (2đ) ăn, ưng, ươm, ênh, um, êt, uông, ươi, on, yên 2.Đọc các từ ngữ sau: (2đ) sơn ca, trung thu, cánh buồm, con đường, dòng kênh, cây rơm, cơn bão, trái lựu, đỏ thắm, con tem 3.Đọc các câu sau: (2đ) Chúng em đang chải răng. Sân trường em có nhiều cây. Em đạt nhiều điểm mười. Cánh đồng lúa đã chín vàng.

File đính kèm:

  • docĐE THI TOAN VA T VIETCHKI NH 12-13.doc
  • docDAP AN TOAN VA T VIET CHKi NH112-13.doc