Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 64: Chi tiêu trong gia đình (Tiếp theo) - Huỳnh Thị Thúy Loan

A.Mục tiêu:

1) Kiến thức:

- Giúp HS nắm được các khoản chi tiêu của các loại hộ gia đình VnN và hiểu được sự cân đối giữa các khoản thu chi trong gia đình và các biện pháp thu chi

- Cân đối được các khoản thu chi trong gia đình

- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế gia đình

2) Kĩ năng:

3) Thái độ:

- Chăm chỉ, nghiêm túc

B.Chuẩn bị: - GV chuẩn bị hình 4.3 Sgk

 - Xem hình 4.3

C.Tổ chức hoạt động dạy và học:

1) Ổn định lớp:

-Kiểm diện HS (1p)

2) Kiểm tra:Chi tiêu trong gia đình là gì?

 Nêu các khoản chi tiêu ở gia đình em?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 64: Chi tiêu trong gia đình (Tiếp theo) - Huỳnh Thị Thúy Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Tiết 64: CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH (tt) A.Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Giúp HS nắm được các khoản chi tiêu của các loại hộ gia đình VnN và hiểu được sự cân đối giữa các khoản thu chi trong gia đình và các biện pháp thu chi - Cân đối được các khoản thu chi trong gia đình - Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế gia đình 2) Kĩ năng: 3) Thái độ: - Chăm chỉ, nghiêm túc B.Chuẩn bị: - GV chuẩn bị hình 4.3 Sgk - Xem hình 4.3 C.Tổ chức hoạt động dạy và học: 1) Ổn định lớp: -Kiểm diện HS (1p) 2) Kiểm tra:Chi tiêu trong gia đình là gì? Nêu các khoản chi tiêu ở gia đình em? 3) Bài mới: Thời lượng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính I.Hoạt động 1:Tìm hiểu chi tiêu các loại hộ gia đình ở Việt Nam GV treo bảng phụ bt bảng 5/129Sgk -Gọi Hs đọc bài tập – cho các nhóm thảo luận -GV củng cố lại? Các nhu cầu đi lại, bảo vệ sức khỏe , học tập là những nhu cầu chi tiêu là không thể thiếu được đối với gia đình ở thành phố hay ở nông thôn -GV bổ sung kết luận HS quan sát bài tập đọc đề -Các nhóm thảo luận ghi vào bảng nhóm, theo dõi kết quả. Các nhóm nhận xét bổ sung -Các nhu cầu trên không thể thiếu được dù ở thành phố hay ở nông thôn I.Chi tiêu các loại hộ gia đình ở VN: -Chi cho các nhu cầu đi lại, bảo vệ sức khỏe, học tập là những khoản chi tiêu không thể thiếu được đối vói gia đình dù ở nông thôn hay ở thành phố II.Hoạt động 2:Tìm hiểu cân đối thu chi gia đình -Cho 2 HS đọc Vd1, 2 Sgk ? Qua 2 VD trên em có nhận xét gì về khả năng chi tiêu của mỗi hộ gia đình VN? (Có hợp lý không, phần nào khồn hợp lý) -GV cho 2 HS đọc 2 VD ở phần chi tiêu ở nông thôn: ? Theo em các khoản thu chi ở nông thôn đã hợp lý chưa ? Dù ở thành phố hay ở nông thôn thì ác khoản chi tiêu đã hợp lý chưa. -Gv bổ sung, kết luận. Hs đọc Vd 1,2, nhận xét so sánh các khoản chi tiêu ở thành thị phần nào hợp lý, phân fnào không hợp ly.ù -HS đọc ví dụ sgk, so sánh 2 vd về các khoản chi tiêu,có khoản nào chưa hợp lý. HS ghi bài II.Hoạt động 2: Cân đối thu chi trong gia đình: 1)Chi tiêu hợp lý: a)Ở thành thị: vd1:, vd2; Sgk b)Ở nông thôn: vd1,vd2 Sgk * Dù ở thành phố hay ở nông thôn mức chi tiêu của các gia đình đều cần phải được cân đối với khả năng thu nhập của gia đình, đồng thời có tích lũy III.Hoạt động 3: Tìm hiểu biện pháp cân đối thu chi ? Theo em chi tiêu theo kế hoạch là gì Việc chi tiêu không có kế hoạch sẽ dẫn đến hậu quả gì? -GV treo hình vẽ 43Sgk ?Qua hình vẽ trên ý muốn nói lên những gì? ? Việc tích lũy có tác dụng gì, và không có tích lũy có ảnh hưởng gì? -Dựa vào các khoản thu chi của các vd trên HS trả lời. - Hs quan sát hình vẽ rút ra kết luận Để dành lại HS ghi bài 2)Biện pháp cân đối thu chi: a)Chi tiêu theo kế hoạch: là việc xác định trước nhu cầu cân chi tiêu và cân đối được với khả năng thu nhập. b)Tích lũy:(xem3 Sgk) IV.Hoạt động 4: Củng cố Gọi 2 HS đọc phần đọc thêm ?Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và ở nông thôn có khác nhau không. ?Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình. ?Việc tích lũy có tác dụng gì đối với mỗi gia đình Hs theo dõi và trả lời 4) Dặn dị bài tập học ở nhà: - Xem bài thực hành “Bài tập tình huống về cân đối thu chi trong gia đình” chú ý: 1) Xác định nguồn thu nhập của gia đình trong một tháng (1 năm). 2) Xác định mức chio tiêu của gia đình trong một tháng (1 năm). 3) Cân đối giữa nguồn thu và chi ra của gia đình trong một tháng (1 năm). D.Rút kinh nghiệm,bổ sung:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_6_tiet_64_chi_tieu_trong_gia_dinh_tiep.doc