Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 30+31

I/ Mục tiêu bài học :

 1 . Kiến thức : - Nêu được vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế quốc dân

 & kinh tế địa phương

 - Trình bày được một số nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới .

 2 . Kỹ năng :- Xác định được vai trò , tầm quan trọng của giống vật nuôi đối với năng suất &

 chất lượng sản phẩm chăn nuôi .

 - Hs nắm được một số vai trò & nhiệm vụ của chăn nuôi :

3 . Thái độ : - Có thái độ & ý thức học tập tốt nội dung kinh tế về kỹ thuật chăn nuôi gia súc,

 gia cầm & vận dụng vào công việc chăn nuôi tại gia đình .

II/ Chuẩn bị :

 1 . Giáo viên : - N/c SGK ; phóng to hình 50 , sơ đồ 7 ; tranh ảnh các loài vật nuôi

2 . Học sinh : - N/c sgk ; thực tiễn địa phương

III/ Các hoạt động dạy &học :

 1 . On định : Trật tự , sỉ số .

 2 . Bài cũ : - Nêu mục đích của việc bảo vệ khoanh nuôi rừng ở nước ta ?

 - Đối tượng khoanh nuôi rừng là gì ?

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 30+31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20 Phần III: CHĂN NUÔI Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Bài 30 + 31 VAI TRÒ & NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI NS: 27/12/09 Tiết : 28 ND: 28,30/12/09 I/ Mục tiêu bài học : 1 . Kiến thức : - Nêu được vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế quốc dân & kinh tế địa phương - Trình bày được một số nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới . 2 . Kỹ năng :- Xác định được vai trò , tầm quan trọng của giống vật nuôi đối với năng suất & chất lượng sản phẩm chăn nuôi . - Hs nắm được một số vai trò & nhiệm vụ của chăn nuôi : 3 . Thái độ : - Có thái độ & ý thức học tập tốt nội dung kinh tế về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm & vận dụng vào công việc chăn nuôi tại gia đình . II/ Chuẩn bị : 1 . Giáo viên : - N/c SGK ; phóng to hình 50 , sơ đồ 7 ; tranh ảnh các loài vật nuôi 2 . Học sinh : - N/c sgk ; thực tiễn địa phương III/ Các hoạt động dạy &học : 1 . Oån định : Trật tự , sỉ số . 2 . Bài cũ : - Nêu mục đích của việc bảo vệ khoanh nuôi rừng ở nước ta ? - Đối tượng khoanh nuôi rừng là gì ? 3 . Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1 :Tìm hiểu vai trò của chăn nuôi ?.Chăn nuôi cc gì cho nhân dân ? ?.Qs hình 50 nêu vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế ? ?.Chăn nuôi cc những loại thực phẩm nào ? ?.Tại sao phân chuồng lại cần thiết cho cây trồng ? ?.Làm thế nào để mt không bị ô nhiễm vì phân của vật nuôi ? ?.Kể tên những đồ dùng được làm từ những sản phẩm chăn nuôi ? ?.Ngành y dược sử dụng những nguyên liệu từ ngành chăn nuôi để làm gì ? Hoạt động 2 : Tìm hiểu nhiệm vụ phát triển chăn nuôi trong thời gian tới ?.Ngành chăn nuôi có những nhiệm vụ nào ? ?.Phát triển chăn nuôi toàn diện là như thế nào? ?.Ở địa phương có những trang trại chăn nuôi nào ? ?.Em hiều ntn là sản phầm chăn nuôi sạch ? ?.Các nhiệm vụ này nhằm mục đích gì ? Hs hoạt động nhóm à báo cáo kết quả Giày dép ; cặp Thỏ , chuột bạch là những VN có gí trị trong NCKH tạo văcxin , huyết thanh phục vụ cho ngành thú y , y tế Là SPCN không chứa các chất độc hại không có lợi cho cơ thể I/ Vai trò của chăn nuôi : - Cung cấp thực phẩm có giá trị d2 cao cho con người , phục vụ tiêu dùng trong nước và xk. - Cung cấp nguyên liệu cho ngành CN nhẹ - Cung cấp phân bón cho trồng trọt . - Cung cấp sức kéo phục vụ SXN2 , thể thao. II/ Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta :(SGK) 4. Củng cố : Đọc ghi nhớ ; phiếu đánh giá 5. Nhận xét ,dặn dò a.Nhận xét : Đánh giá tiết học b.Dặn dò : - Học bài ; chuẩn bị bài mới Tuần: 20 Bài 31 GIỐNG VẬT NUÔI NS: 27/12/09 Tiết : 29 ND: 30/12/09, 2/1/2010 I/ Mục tiêu bài học : 1 . Kiến thức : - Nêu được vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế quốc dân & kinh tế địa phương - Trình bày được một số nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới . - HS phải nêu được khái niệm về giống vật nuôi , điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi cơ sở khoa học để phân loại giống vật nuôi . 2 . Kỹ năng :- Xác định được vai trò , tầm quan trọng của giống vật nuôi đối với năng suất & chất lượng sản phẩm chăn nuôi . - Hs nắm được một số vai trò & nhiệm vụ của chăn nuôi : 3 . Thái độ : - Có thái độ & ý thức học tập tốt nội dung kinh tế về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm & vận dụng vào công việc chăn nuôi tại gia đình . - Liên hệ thực tế thấy được sự đa dạng của giống vật nuôi ở địa phương & vai trò của con người trong quá trình hình thành giống vật nuôi . II/ Chuẩn bị : 1 . Giáo viên : - N/c SGK ; phóng to hình 50 , sơ đồ 7 ; tranh ảnh các loài vật nuôi 2 . Học sinh : - N/c sgk ; thực tiễn địa phương III/ Các hoạt động dạy &học : 1 . Oån định : Trật tự , sỉ số . 2 . Bài cũ : - Nêu mục đích của việc bảo vệ khoanh nuôi rừng ở nước ta ? - Đối tượng khoanh nuôi rừng là gì ? 3 . Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm giống VN ?.Quan sát hình sgk nêu đặc điểm các VN trong hình ? ?.Các VN này có nguồn gốc xuất xứ như thế nào ? ?.Các con vật cùng giống có chung nguồn gố c không ? ?.Đặc điểm ngoại hình thể chất tính năng suất những con vật khác nhau như thế nào ? ?.Định nghĩa thế nào là giống vật nuôi ? Hoạt động 2 : Tìm hiểu phân loại giống VN ?.Có những cách phân loại giống VN nào ? ?.Theo địa lý là như thế nào ? ?.Hình thái ngoại hình là những đặc điểm nào? ?Thế nào là mức độ hoàn thiện giống ? ?.Theo hướng sản xuất là như thế nào ? Hoạt động 3 : Tìm hiểu điều kiện công nhận giống VN ?.Để công nhận là giống VN cần phải có những đk nào ? Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò của giống VN ?.Giống VN có vai trò như thế nào trong chăn nuôi ? Cho ví dụ ? Xuất xứ khác nhau Cùng nguồn gốc Khác nhau Hs hoạt động nhóm àbáo cáo kết quả 4 điều kiện - Có chung nguồn gốc. - Có đ2 ngoại hình và NS như nhau. - Có đ2 dtr ổng định. - Có số lượng cá thể đông và phân bố trên địa bàn rộng. - Quyết định tới năng suất chăn nuôi. - Quyết định tới chất lượng sản phẩm chăn nuôi. III/Khái nịêm về giống VN 1/ Thế nào là giống vật nuôi ? Là những con vật có cùng nguồn gốc về đ2 dtr , có cùng đ2 ngoại hình, thể chất , tính năng suất và được truền lại cho đời sau . 2/Phân loại giống vật nuôi - Địa lý - Hình thái ngoại hình - Mức độ hoàn thiện giống - Hướng sản xuất 3/ Điều kiện để công nhận là giống VN : - Có chung nguồn gốc. - Có đ2 ngoại hình và NS như nhau. - Có đ2 dtr ổng định. - Có số lượng cá thể đông và phân bố trên địa bàn rộng. IV/ Vai trò của giống VN trong chăn nuôi - Quyết định tới năng suất chăn nuôi. - Quyết định tới chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 4. Củng cố : Đọc ghi nhớ ; phiếu đánh giá 5. Nhận xét ,dặn dò a.Nhận xét : Đánh giá tiết học b.Dặn dò : - Học bài ; chuẩn bị bài mới

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_3031_vai_tro_va_nhiem_vu_phat_tr.doc