Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 35: Thực hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều - Trường THCS Thường Thới Hậu A

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Nhận biết được một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước một số chiều đo.

2. Kỹ năng: Biết dùng tay đo khoảng cách 2 xương háng, khoảng cách giữa xương lưỡi hái và xương háng để chọn gà mái đẻ trứng tốt.

3. Thái độ: Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, biết giữ vệ sinh môi trường, biết quan sát nhận biết trong thực tiễn và

 trong giờ thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 - Tham khaûo chuaån kieán thöùc, kó naêng vaø phöông phaùp tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng.

 - Mô hình con gà, hình ảnh một số giống gà, thước đo.

2. Học sinh: Xem và ghi trước bài 35 ở nhà.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 35: Thực hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều - Trường THCS Thường Thới Hậu A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:.. Tuaàn 24 Tieát 36 BÀI 35: Thực hành NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIỐNG GÀ QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nhận biết được một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước một số chiều đo. 2. Kỹ năng: Biết dùng tay đo khoảng cách 2 xương háng, khoảng cách giữa xương lưỡi hái và xương háng để chọn gà mái đẻ trứng tốt. 3. Thái độ: Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, biết giữ vệ sinh môi trường, biết quan sát nhận biết trong thực tiễn và trong giờ thực hành. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Tham khaûo chuaån kieán thöùc, kó naêng vaø phöông phaùp tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng. - Mô hình con gà, hình ảnh một số giống gà, thước đo. Học sinh: Xem và ghi trước bài 35 ở nhà. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 5’ 1’ 5’ 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: - Mô hình con gà. - Hình một số giống gà. - Thước đo - Yêu cầu lớp trưởng báo cáo - Chọn phối khác giống là gì? Cho ví dụ. - Em hãy cho biết mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng. à Giới thiệu bài mới: Muốn chọn một giống gà tốt để nuôi ta phải dựa vào những chỉ tiêu và đặc điểm gì? Đây chính là nội dung bài học hôm nay ta. * Hoạt động 1 - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc to phần I SGK. - Giáo viên giới thiệu cho học sinh quan sát một số hình về các giống gà. - Giới thiệu mô hình con gà và thước đo. - Lớp trưởng cáo cáo - HS trả lời - HS trả lời - Lắng nghe và suy nghĩ - Học sinh đọc to. - Học sinh quan sát và lắng nghe GV giới thiệu. - Chú ý quan sát 12’ II. Quy trình thực hành: - Bước 1: Nhận xét ngoại hình. + Hình dáng toàn thân: Loại hình sản xuất trứng. Loại hình sản xuất thịt. + Màu sắc lông, da: + Các đặc điểm nổi bật như: mào, tích, tai, chân - Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái: + Đo khoảng cách giữa hai xương háng. + Đo khoảng cách giữa xương lưỡi hái và xương háng của gà mái. * Hoạt động 2 - Chia nhóm học sinh . - Giáo viên treo tranh một số giống gà và yêu cầu học sinh đem tranh sưu tầm để lên bàn. - Yêu cầu nhóm học sinh nhận xét ngoại hình gà theo tranh (2 loại: gà hướng trứng và gà hướng thịt) à nhận xét mẫu gà của nhóm mình thuộc loại gà nào? - Sau đó yêu cầu các nhóm nhận xét màu sắc lông, da mẫu gà ở hình 56, 57, 58 SGK - Hướng dẫn học sinh chọn gà mái theo một số chiều đo. - Cho 1 học sinh đọc to bước 2 SGK trang 95. - Giáo viên hướng dẫn cách đo cho học sinh. Sau đó yêu cầu 1 học sinh khác làm lại cho các bạn khác xem. - Học sinh tiến hành chia nhóm . - Học sinh quan sát tranh và đem các tranh đã sưu tầm để lên bàn. - Các nhóm nhận xét ngoại hình của gà theo tranh. - Các nhóm nhận xét màu sắc của lông và da các giống gà quan sát được và tìm ra đặc điểm nổi bật của từng giống. - Học sinh chú ý - 1 học sinh đọc to bước 2. - Học sinh lắng nghe và quan sát bạn làm. 15’ III. Thực hành: * Hoạt động 3 - Yêu cầu các nhóm - GV yêu cầu thư kí của nhóm ghi nhận các cá nhân không tích cực thảo luận nhóm, không chú ý thực hành vào bảng thu hoạch của nhóm. - GV theo dõi các nhóm thực hành và hướng dẫn các nhóm thực hiện chưa đúng - Nộp bài thu hoạch theo bảng mẫu cho giáo viên. - Các nhóm thực hành - Thư kí các nhóm chú ý. - Các nhóm thực hành, chỉnh sửa theo hướng dẫn của giáo viên. - Nộp bài thu hoạch cho giáo viên. 4’ 4. Củng cố - Đánh giá kết quả bài thu hoạch của các nhóm. - Nhắc nhở các nhóm một số lưu ý qua các bước thực hiện. - Yêu cầu các nhóm vệ sinh - Chú ý lắng nghe. - Các nhóm lưu ý rút kinh nghiệm cho tiết sau. - Các nhóm vệ sinh 5. Dặn dò: (2 phút) - Nhận xét về tinh thần, thái độ của học sinh trong giờ thực hành. - Về nhà xem lại các bước thực hiện quy trình - Chuẩn bị đọc và ghi trước nội dung bài 36. Tìm hiểu một số giống lợn ở địa phương.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_35_thuc_hanh_nhan_biet_va_chon_m.doc