Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 6: Biện pháp sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất

I. MỤC TIÊU :

 - Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí.

 - Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 - Hình 3,4,5 SGK trang 14 phóng to.

 - Bảng phụ.

 2. Học sinh:

 - Xem trước bài 6.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 6: Biện pháp sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 4 Tiết : 4 BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆVÀ CẢI TẠO ĐẤT MỤC TIÊU : - Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí. - Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất. II. CHUẨÅN BỊ: 1. Giáo viên: - Hình 3,4,5 SGK trang 14 phóng to. - Bảng phụ. 2. Học sinh: - Xem trước bài 6. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 :Ổn định lớp, tạo tình huống học tập (3 phút) - Ổn định lớp: - Gọi lớp trưởng báo cáo sỉ số - Tạo tình huống học tập + Đặt vấn đề vào bài mới Hoạt động 2: Tìm hiểu vì sao phải sử dụng đất hợp lí? ø(17 phút) - Yêu cầu học sinh tìm hiểu phần thông tin mục I SGK và trả lời câu hỏi: + Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? - Yêu cầu học sinh chia nhóm thảo luận và hoàn thành vào bảng phụ : - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng hoàn thành vào bảng phụ. - Giáo viên tổng hợp ý kiến đưa ra đáp án.Nhận xét và khẳng định cho học sinh ghi nhận Hoạt động 2: tìm hiểu biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. sản ở nước ta.(20 phút) - Yêu cầu học sinh đọc mục II.1 và trả lời các câu hỏi: + Tại sao ta phải cải tạo đất? - Giáo viên giới thiệu cho học sinh một số loại đất cần cải tạo ở nước ta: + Đất xám bạc màu: nghèo dinh dưỡng, tầng đất mặt rất mỏng, đất thường chua. + Đất mặn: có nồng độ muối tương đối cao, cây trồng không sống được trừ các cây chịu mặn (đước, sú, vẹt, cói,..) + Đất phèn: Đất rất chua chứa nhiều muối phèn gây độc hại cho cây trồng. - Yêu cầu thảo luận nhóm theo bảng và kềt hợp quan sát hình 3,4,5. - Tổng hợp các ý kiến và đưa ra đáp án. + Qua đó thì cho biết những biện pháp nào thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất? - Nhận xét và khẳng định cho học sinh ghi nhận. Hoạt động 4: Củng cố,Nhận xét và dặn do ø(5 phút) * Củng cố : - Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi1, 2, 3 SGK * Nhận xét và dặn dò : - Nhận xét tiết học và yêu cầu học sinh về nhà + Học bài + Đọc trước bài 7 : tác dụng của phân bón trong trồng trọt - Lớp trưởng báo cáo sỉ số BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆVÀ CẢI TẠO ĐẤT I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? - Học sinh tìm hiểu thông tin mục I SGK và trả lời: à Do dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng theo trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, Học sinh chia nhóm, thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - Học sinh lắng nghe và ghi nhận Biện pháp sử dụng đất Mục đích - Thâm canh tăng vụ. - Không bỏ đất hoang. - Chọn cây trồng phù hợp với đất. - Vừa sử dụng, vừa cải tạo. - Tăng năng suất, sản lượng. - Chống xói mòn. - Tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh. - Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây. II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất: - Học sinh đọc mục II.1 và trả lời các câu hỏi à Vì có những nơi đất có những tính chất xấu như: chua, mặn, bạc màu nên cần phải cải tạo mới sử dụng có hiệu quả được. - Học sinh lắng nghe. - Nhóm thảo luận và hoàn thành bảng. - Cử đại diện nhóm trình bày và nhóm khác bổ sung. Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất - Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ. - Làm ruộng bậc thang. - Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây phân xanh. - Cày sâu, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. - Bón vôi. - Tăng Bề Dày Lớp Đất Canh Tác. - Hạn Chế Dòng Chảy, Xói Mòn, Rửa Trôi. - Tăng Độ Che Phủ Đất, Hạn Chế Xói Mòn Rửa Trôi. - Tháo Chua, Rửa Mặn. - Hạ Phèn - Đất xám bạc màu. - Đất dốc (đồi, núi). - Đất dốc đồi núi. - Đất phèn. - Đất phèn. à Các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là : canh tác, thuỷ lợi, bón - Học sinh lắng nghe và ghi nhận -Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK - Ghi nhận việc cần làm

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_6_bien_phap_su_dung_bao_ve_va_ca.doc