Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình cả năm - Lê Thị Nhung

Mục tiêu:

Học sinh biết thế nào là phân bón, các loại phân thường dùng.

Tác dụng của phân bón đối với đất trồng.

Rèn luyện kỹ năng vận dụng trình độ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất.

Bài cũ:

1, Vì sao phải cảc tạo đất ?

2, Những biện pháp cải tạo đất ?

3, Những biện pháp cải tạo đất ở đia phương em ?

Bài mới:

 GV nêu Đ/N !

GV phân loại !

Em VD phân hữu cơ ?

 Em VD phân hoá học?

 Em VD phân vi sinh

 Em làm BT sgk?

Em hãy quan sát Hình 6!

 Phân bón có tác dụng như thế nào đối với cây trồng ?

I, Phân bón là gì ?

Đ/N: (sgk)

Phân loại: (3 nhóm)

ã Phân hữu cơ:

ã Phân hoá học:

ã Phân vi sinh:

Một số loại phân thường dùng: (sgk)

II, Tác dụng của phân bón:

Tác dụng:

Chú ý: (sgk)

 

doc49 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình cả năm - Lê Thị Nhung, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5/9 - Tiết 1: Chương I Đại cương về kĩ thuật trồng trọt Đ1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Đ2. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất Mục tiêu: Học sinh nắm được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ đó. Học sinh hiểu được khái niệm về đất trồng. Biết vai trò của đất trồng và các thành phần của đất trồng. Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Các em quan sát hình vẽ, rút ra vai trò của trồng trọt ? ◐ Em hãy nêu vai trò của trồng trọt ở quê em ? ◐ Em hãy khuyên vào câu nói về nhiệm vụ của trồng trọt ? ◐ Em hãy nêu Nhiệm vụ của trồng trọt ở quê em ? ◐ Em làm BT sgk? ◈ GV mô tả cấu tạo của trái đất ! => k/n đất trồng ? ◐ Các em quan sát hình vẽ, rút ra vai trò của đất trồng ? ◐ Em hãy nêu vai trò của đất trồng ở quê em ? ◐ Em hãy quan sát sơ đồ ? ◐ Em hãy nêu thành phần và vai trò của từng thành phần ? ◐ Em làm BT sgk? I, Vai trò của trồng trọt: BT: Vai trò: (SGK) VD: II, Nhiệm vụ của đất trồng: BT: Nhiệm vụ:(SGK) VD: III, Biện pháp thực hiện: BT: (sgk) Biện pháp:(SGK) VD: IV, Khái niệm của đất trồng: 1, Khái niệm: (SGK) 2, vai trò của đất trồng: (sgk) VD: V, Thành phần của đất trồng: Thành phần:(SGK) Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk). Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) 8/9 - Tiết 2: Đ3.Một số tính chất chính của đất Mục tiêu: Học sinh hiểu được thành phần cơ giới của đất trồng. Biết phân biệt đất chua , đất kiềm, đất trung tính. Học sinh biết khả năng giữ chất dinh dưỡng và nước của đất trồng, có k/n độ phì nhiêu của đất. Bài cũ: 1, Em trả lời câu hỏi 1, 2 ? (Tr 5- sgk) 2, Em trả lời câu hỏi 1, 2 ? (Tr 8 - sgk) Bài mới: ◈ GV mô tả phân tích, VD để Học sinh cảm nhân được Thành phần cơ giới của đất ! ◈ GV nêu quy ước ... ! ◐ Em hãy quan sát sơ đồ ? ◐ Em làm BT sgk? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng ? I, Thành phần cơ giới của đất trồng: Khái niệm: (SGK) Hạt cát Li mon Hạt sét VD: II, Độ chua, độ kiềm của đất: Đất chua: pH < 6,5 Đất trung tính: 6,5 < pH < 7,5 Đất kiềm: 7,5 < pH Ê 9 III, Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất: BT: IV, Độ phì nhiêu của đất: K/n: (sgk) Củng cố bài:Chuẩn bị đất , nước để thực hành. Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) 12/9 - Tiết 3: Đ6.Biên pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất Mục tiêu: Học sinh hiểu tại sao phải sử dụng đất hợp lý. Biết cách cải tạo đất và bảo vệ đất. Rèn luyện kỹ năng vận dụng trình độ khoa học kỹ thuật vào đời sống lao động hàng ngày. Bài cũ: 1, Địa phương em cải tạo đất chua bằng cách nào ? Bài mới: ◈ GV mô tả phân tích, VD để Học sinh cảm nhân được Thành phần cơ giới của đất ! ◐ Em điền mục đích vào bảng (sgk) ? ◐ Em làm BT sgk? I, Vì sao phải sử dụng đất hợp lý?: Lý do: Dân số tăng Diện tích có hạn. Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao. Biện pháp, mục đích: (sgk) II, Biện pháp cải tạo và bảo vệ: Biện pháp, mục đích (sgk) bảo vệ: Bảo vệ môi trường sinh thái. Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi1, 2, 3 (sgk) 17/9 - Tiết 4: Đ7.Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Mục tiêu: Học sinh biết thế nào là phân bón, các loại phân thường dùng. Tác dụng của phân bón đối với đất trồng. Rèn luyện kỹ năng vận dụng trình độ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất. Bài cũ: 1, Vì sao phải cảc tạo đất ? 2, Những biện pháp cải tạo đất ? 3, Những biện pháp cải tạo đất ở đia phương em ? Bài mới: ◈ GV nêu Đ/N ! ◈ GV phân loại ! ◐ Em VD phân hữu cơ ? Em VD phân hoá học? Em VD phân vi sinh ◐ Em làm BT sgk? ◐ Em hãy quan sát Hình 6! Phân bón có tác dụng như thế nào đối với cây trồng ? I, Phân bón là gì ? Đ/N: (sgk) Phân loại: (3 nhóm) Phân hữu cơ: Phân hoá học: Phân vi sinh: Một số loại phân thường dùng: (sgk) II, Tác dụng của phân bón: Tác dụng: Chú ý: (sgk) Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi1, 2, 3,4 (sgk) Đọc và thuộc phần có thể em chưa biết ! Chuẩn bị : mỗi em chuẩn bị 3 loại phân, ít than củi, nước sạch, bật lửa, thìa nhỏ, kẹp gắp than. 20/9 - Tiết 5: Đ8.Thực hành Nhận biết một số loại phân hoá học Mục tiêu: Học sinh nhận biết một số loại phân thông thường Rèn luyện tính tò mò, thích tìm hiểu khám phá cho Học sinh . Bài cũ: 1, Em nêu một số loại phân hữu cơ ? 2, Em nêu một số loại phân hoá học ? 3, Tác dụng của phân bón đối với đất trồng ? Bài mới: ◈ GV làm mẫu ! ◈ GV làm mẫu ! ◐ Chia thành 4 tổ thực hành? I, Chuẩn bị: Phân bón, ít than củi, nước sạch, vôi. bật lửa, thìa nhỏ, kẹp gắp than. ống nghiệm thuỷ tinh đèn cồn. II, Quá trình thực hành: 1, Phân bón hoà tan, ít hoà tan, không hoà tan. Quy trình: Nhận biết: 2, Phân biệt trong nhóm phân hoà tan. Quy trình: Nhận biết: * Phân đạm * Ka li 3, Phân biệt trong nhóm phân ít hoà tan, không hoà tan. Quan sát Nhận biết * Lân * Vôi III, Thực hành nhóm Học sinh : Mỗi tổ làm thực hành rồi ghi vào phiếu thực hành chung III, Đánh giá kết quả: Đổi chéo bài 4 tổ đánh giá lẫn nhau dưới sự chỉ đạo của GV. Củng cố bài: Em tự thực hành tại nhà cho thành thạo ? 25/9 - Tiết 6: Đ9.Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường Mục tiêu: Học sinh biết cách sử dung và bảo quản các loại phân thông thường. Rèn luyện kỹ năng vận dụng trình độ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất. Bài cũ: 1, Nêu một số loại phân hoà tan, khó hoà tan, không hoà tan? 2, Mục đích của việc bón phân ? Bài mới: ◐ Em thường thấy ở quê em có những hình thức bón phân nào ? ◐ Quan sát Hình ảnh, làm BT (sgk) ? ◐ Em hãy làm BT (sgk) I, Cách bón phân: Dựa vào thời kỳ: bón lót bón thúc Dựa vào hình thức: Bón vãi Bón hốc Bón hàng Phun trên lá BT: II, Cách sử dụng các loại phân thông thường: BT: III, Bảo quản các loại phân thông thường: Phân hoá học: Phân chuồng: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (sgk) 1/10 - Tiết 7: Đ10. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng Mục tiêu: Học sinh biết vai trò của giống cây trồng. Học sinh biết phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Rèn luyện cho Học sinh có thói quen vân dụng vào đời sống sản xuất. Bài cũ: 1, Nêu các cách bón phân? 2, Nêu những loại phân thường được dùng bón lót, bón thúc ? Bài mới: ◐ Q uan sát Hình ảnh, làm BT (sgk) ? ◐ Em làm BT (sgk) Hãy khuyên tròn vào tiêu chí đúng ? ◐ Em thường thấy ở quê em có những hình thức chọn và tạo giống nào ? ◐ Gv hướng dẫn Học sinh quan sát Hình ảnh! I, Vai trò của giống cây trồng: BT: Vai trò: Năng xuất, chất lượng. Tăng vụ luân canh II, Tiêu chí của giống cây trồng tốt: BT: Tiêu chí: (sgk) III, Phương pháp chọn tạo giống cây trồng: Phương pháp chọn lọc: Phương pháp lai tạo: Phương pháp gây đột biến Phương pháp nuôi cấy mô. Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 (sgk) 8/10 - Tiết 8: Đ11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng Mục tiêu: Học sinh hiểu quy trình sản xuất giống cây trồng. Học sinh biết cách bảo quản hạt giống cây trồng. Rèn luyện cho Học sinh có thói quen vân dụng vào đời sống sản xuất. Bài cũ: 1, Giống cây trồng có vai trò gì đối với trồng trọt? 2, Nêu các phương pháp lai tạo giống ? Bài mới: ◐ Q uan sát Hình ảnh(sgk)? ◐ Q uan sát Hình ảnh(sgk) Em làm BT (sgk) ? ◐ Em thường thấy ở nhà em bảo quản hạt giống như thế nào ? I, Sản xuất giống cây trồng: Mục đích: (sgk) 1, Sản xuất giống cây trồng bằng hạt: 2, Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính. II, Bảo quản hạt giống cây trồng Tác hại: Hạt giống chuẩn: (sgk) Cất giữ: Quá trình bảo quản: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (sgk) 13/10 - Tiết 9: Đ12. Sâu bệnh hại cây trồng Mục tiêu: Học sinh hiểu tác hại của sâu bọ đối với cây trồng. Học sinh hiểu khái niệm về côn trùngvà bệnh của cây trồng. Học sinh có thói quen quan sát phát hiên cây bị sâu, bệnh. Bài cũ: 1, Nêu trình tự sản xuất hạt giống? 2, Nêu đk cần thiết để bảo quản hạt giống ? Bài mới: ◐ Em cho VD sâu bệnh ảnh hưởng tới năng suất cây trồng tại quê em ? ◐ GV hướng dẫn Học sinh q uan sát Hình ảnh(sgk)? ◐ Em thường thấy cây mắc những bệnh gì ? ◐ GV hướng dẫn Học sinh q uan sát Hình ảnh(sgk)? I, Tác hại của sâu bệnh: Giảm khả năng sinh trưởng Giảm năng suất Kém chất lượng II, Khái niệm về côn trùng và bệnh cây: 1, Khái niệm về côn trùng K/n: Hai kiểu biến thái Chú ý: (sgk) 2, Khái niệm về bệnh cây: Nấm Vi khuẩn Vi rút 3, Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại. Hình thái Màu sắc Cấu tạo Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 (sgk) 18/10 - Tiết 10: Đ13. Phòng trừ sâu, bệnh hại Mục tiêu: Học sinh biết các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại. Học sinh biết các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. Học sinh có thói quen quan tâm, phát hiên, phòng trừ cây bị sâu, bệnh hại. Bài cũ: 1, Em hãy nêu tác hại của sâu, bệnh đ/v cây trồng? 2, Nêu những dấu hiệu cây bị sâu , bệnh hại? Bài mới: ◐ Em làm BT (sgk) ? ◐ Em nêu ưu, nhược điểm của biện pháp thủ công? ◐ Em nêu ưu điểm của biện pháp này ? I, Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại Phòng là chính Trừ sớm, kịp thời , triệt để. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. II, Các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại 1, Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại. (sgk) 2, Biện pháp thủ công. 3, Biện pháp hoá học. Chủng loại Liều lượng Kỹ thuật Chú ý: 4, Biện pháp sinh học. 5, Biện pháp kiểm dịch thực vật. Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 (sgk) Đọc phần có thể em chưa biết. 21/10 - Tiết 11: Đ14.Thực hành Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại Mục tiêu: Học sinh nhận biết được một số loại thuốc trừ sâu và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại. Yêu cầu Học sinh nhớ và phân biệt được các loại thuốc. Bài cũ: 1, Em nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh ? 2, Nêu những phương pháp phòng trừ sâu , bệnh hại ? Bài mới: ◐ Em quan sát nhãn mác, biểu tượng? ◈ Em hãy quan sát nhãn mác, biểu tượng cho biết độ độc hại, tác dụng của thuốc ! I, Chuẩn bị: Các mẫu thuốc Nhãn hiệu thuốc II, Quy trình thực hành: 1,Nhận biết nhãn hiệu thuốc... a, Phân biệt độ độc. Nhóm độc 1 Nhóm độc 2 Nhóm độc 3 b, Tên thuốc. VD: (sgk) 2, Quan sát một số loại thuốc. a, Thuốc bột thấm nước b, Thuốc bột hoà tan nước c, Thuốc hạt d, thuốc sữa e, thuốc nhũ dầu II, Thực hành cá nhân: III, Đánh giá kết quả: Học sinh tự đánh giá sự hiểu biết của mình về thuốc phòng trừ sâu bệnh . Củng cố bài: Em tìm hiểu thêm về các loại thuốc trừ sâu, bệnh hại 29/10 - Tiết 12: Chương II Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt Đ15. Làm đất và bón phân lót Đ16.Gieo trồng cây nông nghiệp Mục tiêu: Học sinh hiểu được mục đích và yêu cầu kỹ thuật làm đất , bón phân lót cho cây trồng. Rèn luyện cho Học sinh thói quen vận dụng kiến thức vào đời sống thực tế. Học sinh hiểu được mục đích kiểm tra, xử lý hạt giống và các căn cứ để xác định thời vụ. hiểu được các phương pháp gieo trồng. Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Em hãy nêu vài cách làm đất em biết ? ◐ Em hãy cho biết làm đất cần đảm bảo y/c kỹ thuật nào ? ◐ Em cho biết thường làm luống đối với loại cây nào? ◈ GV giải thích "thời vụ" ◐ Em hãy làm BT (sgk) ? ◐ Em nêu một số yêu cầu kỹ thuật về gieo trồng ? ◐ Nêu 1 số phương pháp gieo trồng mà em biết ? I, Làm đất nhằm mục đích gì ? Mđ: (sgk) VD: II, Các công việc làm đất: 1, Cày đất 2, Bừa và đập đất. 3, Làm luống III, Bón phân lót: * Rải phân * bón theo hàng, theo hốc. I, Thời vụ gieo trồng: Khái niệm thời vụ ?: (SGK) 1, Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng: (sgk) VD: 2, Các vụ gieo trồng II, Kiểm tra và xử lý hạt giống: 1, Mục đích kiểm tra hạt giống 2, Mục đích và phương pháp xử lý hạt giống II, Phương pháp gieo trồng: 1, Yêu cầu kỹ thuật 2, Phương pháp gieo trồng Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) 8/11 - Tiết 13: Đ17Đ18.Thực hành Xử lí hạt giống bằng nước ấm Xác định sự nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt giống Mục tiêu: Học sinh biết xử lí hạt giống bằng nước ấm. Học sinh biết cách xác định sức nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt giống. Bài cũ: 1, Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ? Em thấy ở gia đình và địa phương xử lí hạt giống như thế nào ? Bài mới: ◐ Em quan sát tranh (sgk) ◈ GV làm mẫu, Hs làm theo từng bước ! ◐ Học sinh làm dưới sự quản lí của GV ! ◐ Chấm kết quả thực hành! I, Chuẩn bị: Hạt giống lúa, ngô. Nước ấm, nước lã. Nhiệt kế, rổ, chậu. II, Quy trình thực hành: B1, Loại bỏ ... B2, Rửa sạch ... B3, Pha nước ... B4, Ngâm nước ... CT: SNM(%) = ... TLNM(%) = ... III, Thực hành cá nhân: Mỗi Học sinh tự làm hai loại hạt giống. III, Đánh giá kết quả: Kết hợp tổ trưởng và 1 cán bộ lớp chấm kết quả thực hành của cá nhân. Củng cố bài: Em tìm hiểu thêm về cách xử lí hạt giống khác. 17/11 - Tiết 14: Đ19.Các biện pháp chăm sóc cây trồng Mục tiêu: Học sinh hiểu được mục đích và các biện pháp chăm sóc cây trồng. Bài cũ: 1, Chấm kết quả thực hành của tiết học trước! Bài mới: ◈ GV giải thích "tỉa", "dặm" ? ◐ Em hãy làm BT (sgk) ? ◐ Em nêu một số yêu cầu kỹ thuật về tưới, tiêu nước ? ◐ Nêu 1 số phương pháp Tưới, tiêu nước mà em biết ? I, Tỉa, dặm cây: 1, Khái niệm tỉa,dặm ?: (SGK) VD: 2, Cách tỉa, dặm: II, Làm cỏ, vun xới: 1, Mục đích: 2, Cách làm: VD: III, Tưới, tiêu nước: 1, Tưới nước: Mục đích Cách làm 2, Tiêu nước Mục đích Cách làm IV, Bón phân thúc: Mục đích Cách làm Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học sinh trả lời câu hỏi (sgk) 26/11 - Tiết 15: Đ20.Thu hoạch và chế biến nông sản Mục tiêu: Học sinh hiểu được mục đích và các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản. Bài cũ: 1, Chấm kết quả thực hành của tiết học trước! Bài mới: ◈ GV giải thích ý nghĩa của các yêu cầu? ◐ Em hãy nêu VD! ◐Em hãy làm BT (sgk) ? ◐ Bảo quản nông sản nhằm mục đích gì? ◐ Nêu 1 số phương pháp chế biến mà em biết ? I, Thu hoạch: 1, Yêu cầu: (SGK) VD: 2, Các phương pháp: VD: II, Bảo quản: 1, Mục đích: 2,:Điều kiện và phương pháp: VD: III, Chế biến: 1, Mục đích: 2, Phương pháp chế biến: VD: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học sinh trả lời câu hỏi (sgk) 28/11 - Tiết 16: Đ21.Luân canh, Xen canh, tăng vụ Mục tiêu: Học sinh hiểu được khái niệm Luân canh, Xen canh, tăng vụ. Học sinh hiểu được vai trò của Luân canh, Xen canh, tăng vụ. Bài cũ: 1, Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, kịp thời, cẩn thận. 2, Em nêu mục đích của việc bảo vệ và chế biến nông sản? Bài mới: ◈ GV giải thích thế nào là Luân canh?, xen canh?, tăng vụ? ◐ Em hãy nêu VD! ◐ Em làm BT(sgk)! I, Luân canh, xen canh, tăng vụ: 1, Luân canh: (SGK) VD: 2, xen canh: (SGK) VD: 2, Tăng vụ: (SGK) VD: II, Tác dụng của Luân canh, xen canh, tăng vụ: 1, Tác dụng của Luân canh: 2, Tác dụng của xen canh. 3, Tác dụng của Tăng vụ. VD: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học sinh trả lời câu hỏi (sgk) 2/12 - Tiết 17: Ôn tập Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống toàn bộ kiến thức trong chương. Giúp học sinh có kĩ năng vận dụng kĩ thuật vào đời sống lao động thực tế. Bài ôn tập: ◈ GV mô tả trên tranh vẽ? ◈ GV nêu câu hỏi? ◐ Em hãy trả lời! ◐Em nêu ý kiến bổ sung? ◐Các em làm vào phiếu! I, Sơ đồ hệ thống kiến thức: Sơ đồ: (sgk) II, Thảo luận: Lần lượt hỏi , đáp các câu hỏi ở sgk ? GV tóm lại vắn tắt câu trả lời! III, Bài tập và thực hành: GV phát phiếu Học sinh làm vào phiếu (mỗi bàn 1 phiếu) Củng cố bài: Học sinh ôn tập bằng cách trả lời câu hỏi và tự làm lại bài tâp, thực hành trên phiếu (sgk) 12/12 - Tiết 18: Kiểm tra học kì I Thời gian: 45 phút (Trường ra đề) Học kì II 25/12 - Tiết 19: Chương I Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng Đ22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng Mục tiêu: Học sinh nắm được vai trò quan trọng của rừng. Học sinh hiểu rõ nhiệm vụ của trồng trọt ở nước ta. Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Các em quan sát hình vẽ, rút ra vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất? ◐ Em hãy nêu vai trò của trồng trọt ở quê em ? ◐ Em hãy quan sát biểu đồ ? ◐ Em hãy nêu tác hại của việc phá rừng? ◐ Em hãy nêu Nhiệm vụ của trồng trồng rừng ? I, Vai trò của rừng và trồng rừng: BT: Vai trò: (SGK) VD: II, Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta: 1, Tình hình rừng của nước ta: 2, Nhiệm vụ của trồng rừng (sgk) Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) Đọc thêm có thể em chưa biết. 1/1 - Tiết 20: Đ23. Làm đất gieo ươm cây rừng Mục tiêu: Học sinh nắm được điều kiện lập vườn gieo ươm cây trồng. Học sinh biết kĩ thuật làm đất hoang và đất gieo ươm cây trồng. Bài cũ: 1, Em hãy nêu vai trò của rừng đối với đồi sống và xã hội? 2, Nêu nhiệm vụ của trồng rừng của nước ta ? Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Theo em cần có biện pháp nào để bảo vệ vườn ươm? ◐ Em hãy quan sát sơ đồ ? ◐ Em hãy quan sát sơ đồ ? I, lập vườn gieo ươm cây rừng: 1, lập vườn gieo ươm cây rừng: 2, Phân chia đất trong vườn gieo ươm cây trồng: II, Làm đất gieo ươm cây rừng: 1, Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo quy trình kĩ thuật sau: (sgk) 2, Tạo nền đất gieo ươm: (sgk) a, Luống đất: b, Bầu đất: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (sgk) 6/1 - Tiết 21: Đ24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây trồng Mục tiêu: Học sinh nắm được cách xử lí hạt giống cây rừng. Học sinh nắm được thời vụ gieo trồng cây rừng. Học sinh hiểu rõ công việc chăm sóc , bảo vệ vườn gieo ươm. Bài cũ: 1, Em hãy nêu điều kiện lập vườn gieo ươm cây rừng 2, Em hãy nêu kĩ thuật làm đất gieo ươm cây rừng. Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Hạt cây rừng thường có vỏ rất dày, em thấy người ta thường làm gì để hạt nảy mầm nhanh? ◐ Em hãy quan sát sơ đồ ? ◐ Em hãy đọc phần có thể em chưa biết? I, Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm: 1, Đốt hạt: 2, Tác động bằng lực: 3, Dùng nước ấm: II, Gieo hạt: 1, Thời vụ: (sgk) 2, Quy trình gieo hạt: (sgk) a, Luống đất: b, Bầu đất: III, Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng: Bảo vệ nắng, mưa, sâu bệnh hại, trâu bò phá hại... chăm sóc: bón phân, làm cỏ, vun xới, tưới nước. Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (sgk) 10/1 - Tiết 22: Bài 25 Thực hành cấy cây vào bầu đất Mục tiêu: Học sinh nắm được kĩ thuật gieo hạt vào bầu đất. Yêu cầu có thành quả để chấm điểm. Bài cũ: 1, Em hãy nêu kĩ thuật làm đất gieo ươm cây rừng. 2, Em hãy nêu kĩ thuật làm bầu đất. Bài mới: ◐ Theo em để làm bầu đất em cần những dụng cụ gì và nguyên liệu gì? ◈ GV làm mẫu Học sinh làm theo! ◐ Em hãy gieo hạt vào bầu đất, cấy cây vào bầu đất và chăm sóc tại nhà? ◐ Chấm kết quả công khai? I, Vật liệu và dụng cụ cần thiết: (sgk) II, Hướng dẫn thực hành: 1, Gieo hạt vào bầu ươm: Làm bầu đất: trộn phân đất →bỏ đất vào bầu. Gieo hạt: che phủ: 2, Cấy cây con vào bầu đất: Làm bầu đất: Cấy cây che phủ: III, Thực hành cá nhân: Mỗi em làm 1 bầu gieo hạt, 1 bầu cấy cây. III, Đánh giá kết quả: Khi cây có ít nhất 4 lá đem chấm. Củng cố bài: Nhận xét kết quả thực hành, ý thức tham gia. 15/1 - Tiết 23: Bài 26, 27 Trồng cây rừng Chăm sóc cây rừng sau khi trồng Mục tiêu: Học sinh biết được thời vụ trồng cây rừng. Học sinh hiểu rõ kĩ thuật trồng cây rừng. Học sinh biết được thời gian và số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng. Học sinh hiểu rõ công việc cần phải làm khi chăm sóc cây rừng. Bài cũ: 1, Em hãy nêu điều kiện lập vườn gieo ươm cây rừng 2, Em hãy nêu thời vụ gieo ươm cây rừng. Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Quan sát tranh! ◐ Quan sát tranh nêu quy trình trồng cây ...! ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Quan sát tranh cần phải làm gì khi chăm sóc cây! ◐ Làm như thế nào? I, Thời vụ trồng cây rừng: 1, Miền Bắc: 2, Miền Trung: 3, Miền Nam: II, Làm đất trồng cây: 1, Đào hố: (sgk) Kích thước hố Kĩ thuật đào hố III, Trồng rừng bằng cây con: 1, Trồng cây con có bầu: 2, trồng cây con rễ trần: IV, Thời gian và số lần chăm sóc cây rừng: 1, Thời gian: 2, Số lần chăm sóc V, Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng: 1, Làm rào bảo vệ 2, Phát quang 3, Làm cỏ 4, Xới đất, vun đất 5, Bón phân 6, Tỉa dặm cây Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) Chương I Khai thác và bảo vệ rừng 19/1 - Tiết 28: Bài 28 Khai thác rừng Mục tiêu: Học sinh biết được các loại khai thác rừng. Học sinh hiểu rõ tình hình rừng ở nước ta. Biết các biện pháp phục hồi rừng. Bài cũ: 1, Em hãy cho biết cần chăm sóc cây rừng mấy lần vào thời điểm nào ? 2, Em hãy nêu những công việc chăm sóc cây rừng? Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Quan sát tranh nêu các cách khai thác rừng! ◈ Phân tích để Học sinh thấy tình hình cụ thể của rừng VN. ◐ Em hãy đọc có thể em chưa biết? I, Các loại khai thác rừng: Bảng phân loại: (sgk) II, Điều kiện áp dụng khai thác rừng ở Việt Nam hiện nay: 1, Chỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng. (sgk) 2, Rừng còn nhiều cây to có giá trị kinh tế. 3, Tỉ lệ khai thác dưới 35%. III, Phục hồi rừng sau khai thác 1, Rừng đã khai thác trắng: Trồng lại và trồng xen. 2, Rừng đã khai thác dần và khai thác chọn: (sgk) Tham khảo: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi 1, 2 (sgk) 21/1 - Tiết 25: Bài 29 Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Mục tiêu: Học sinh biết được ý nghĩa của việc khoanh nuôi rừng. Học sinh hiểu rõ mục đích , biện pháp bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng. Bài cũ: 1, Em hãy nêu các loại khai thác rừng. 2, Em hãy nêu các biện pháp phục hồi rừng sau khai thác. Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Tại sao phải khoanh nuôi ...! ◐ Đối tượng nào được khoanh nuôi? ◐ Em hãy đọc 3, (SGK) ? ◐ Em hãy đọc phần có thể em chưa biết ? I, ý nghĩa: (sgk) II, Bảo vệ rừng: 1, Mục đích 2, Biện pháp III, Khoanh nuôi phục hồi rừng: 1, Mục đích: (sgk) 2, Đối tượng khoanh nuôi: (sgk) 3, Biên pháp: (sgk) Tham khảo: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (sgk) 25/1 - Tiết 26: Chương I Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi Đ30. Vai trò, nhiệm vụ phát triển chăn nuôi Đ31. Giống vật nuôi Mục tiêu: Học sinh nắm được vai trò, nhiệm vụ của của phát triển chăn nuôi. Tình hình chăn nuôi ở nước ta. Học sinh hiểu được khái niệm về giống vật nuôi. Biết vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. Bài mới: ◈ Đặt vấn đề vào bài ! ◐ Các em quan sát hình vẽ, rút ra vai trò của chăn nuôi? ◐ Em hãy nêu vai trò của chăn nuôi ở quê em ? ◐ Em hiểu gì về mô hình trong (sgk) ? ◐ Em hãy nêu Nhiệm vụ của trồng trọt ở quê em ? ◐ Em hãy quan sát tranh vẽ ? ◐ Em hãy nêu VD ở quê em ? ◐ Dựa vào đâu để phân loại giống vật nuôi ? ◐ Tại sao nói giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôI? ◐ Tại sao nói giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôI? I, Vai trò của chăn nuôi: BT: Vai trò: (SGK) VD: II, Nhiệm vụ của chăn nuôi: BT: Nhiệm vụ:(SGK) VD: III, Khái niệm về giống vật nuôi: 1, Thế nào là giống vật nuôi: (SGK) VD: (sgk) VD: (nsgk) 2, Phân loại giống vật nuôI a, Theo địa lý b, Ngoại hình c, Mức độ hoàn thiện d, Theo hướng sản xuất 3, Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi: IV, Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi: 1, Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi. VD: (SGK) 2, Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm. VD: (SGK) Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) . Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) 29/1 - Tiết 27: Đ32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Mục tiêu: Học sinh hiểu được khái niệm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Thấy được sự ảnh hưởng hỗ trợ lẫn nhau của hai quá trình này. Bài cũ: 1, Em trả lời câu hỏi 1 ? (sgk) 2, Em trả lời câu hỏi 2 ? (sgk) Bài mới: ◈ GV mô tả cấu tạo của trái đất ! => k/n đất trồng ? ◐ Em hãy quan sát tranh vẽ ? ◐ Em hãy nêu VD ở quê em ? ◐ Hai quá trình này có quan hệ như thế nàođ ảnh hưởng thế nào tới vật nuôi ? ◐ Em hãy quan sát sơ đồ! ◐ Làm BT (sgk) ◐ Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. I, khái niệm về sự sinh trưởng và phát duc vật nuôi: 1, Thế nào là sự sinh trưởng của vật nuôi: (SGK) VD: (sgk) VD: (nsgk) 2, Sự phát dục của vật nuôi. VD: (sgk) VD: (nsgk) II, Đặc điểm sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: BT: III, Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Di truyền Ngoại cảnh Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) 1/2 - Tiết 28: Đ33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi Mục tiêu: Học sinh biết được một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi Thấy được tầm quan trọng của công tác quản lý giống vật nuôi. Bài cũ: 1, Em trả lời câu hỏi 1 ? (sgk) 2, Em trả lời câu hỏi 2 ? (sgk) Bài mới: ◈ GV nêu khái niệm về chọn giống vật nuôi? ◐ Em hãy nêu VD về cách sản xuất giống ở quê em? ◐ Làm BT (sgk) I, khái niệm về chọn giống vật nuôi: VD: (sgk) VD: (nsgk) II, Một số phương pháp chọn giống vật nuôi: 1, Chọn lọc hàng loạt: VD: 2, Kiểm tra năng suất: VD: III, Quản lí giống vật nuôi: BT: (sgk) Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) 4/2 - Tiết 29: Đ34. Nhân giống vật nuôi Mục tiêu: Học sinh biết được một số phương pháp chọn phối và nhân thuần chủng vật nuôi. Thấ

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_hoc_ki_1_le_thi_nhung.doc