Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 4: Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản - Vũ Quang Vinh

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Biết được thành phần cơ giới của đất là gì?

- Xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay.

2. Kĩ năng:

- Nâng cao hiểu biết về mọi sự vật sự việc xung quanh.

- Phân biệt được các loại đất trong trồng trọt.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn.

- Có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh và chăm sóc đất trồng.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên:

- Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa, một số hình vẽ liên quan.

- Vật liệu và dụng cụ cần thiết

2. Học sinh:

 - Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi.

- Vật liệu và dụng cụ cần thiết

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 4: Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản - Vũ Quang Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 4. Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản( vê tay) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Biết được thành phần cơ giới của đất là gì? - Xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. 2. Kĩ năng: - Nâng cao hiểu biết về mọi sự vật sự việc xung quanh. - Phân biệt được các loại đất trong trồng trọt. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn. - Có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh và chăm sóc đất trồng. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa, một số hình vẽ liên quan. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết 2. Học sinh: - Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 7A 7B 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Hướng dẫn ban đầu GV: Kiểm tra dụng cụ và mẫu vật của học sinh. - Phân công công việc cho từng nhóm học sinh. Thực hiện quy trình: - GV: Thao tác mẫu, học sinh quan sát TH như SGK. - GV: Hướng dẫn học sinh quan sát đối chiếu với chuẩn phân cấp đất. - HS: Thao tác giáo viên quan sát chỉ dẫn. HĐ2. Hướng dẫn thường xuyên - GV: Qs và uốn nắn học sinh trong quá trình thực hành - GV: Bổ sung các kiến thức thêm cho hs nếu có thắc mắc - HS: Thực hành dưới sự giám sát của GV I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: ( SGK): II. Quy trình thực hành. - SGK III. Thực hành - Thực hành theo các quy trình sgk - Kết quả thu được ghi lại theo mẫu 4. Củng cố: - GV: quan sát tưng nhóm học sinh thực hành. - GV: Cho học sinh đánh giá chéo bài tập thực hành đã làm. 5. Nhắc nhở: Xem trước bài Bài 5. Thực hành: Xác định độ ph của đất bằng phương pháp so màu Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 5. Thực hành: Xác định độ ph của đất bằng phương pháp so màu I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Biết được khung chia độ pH trong đất và xác định được đọ pH - Biết loại đất có độ pH bao nhiêu thì có thể dùng làm đất trồng 2. Kĩ năng: - Đọc được độ pH chỉ thị màu - Thực hiện đúng quy trình. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa, một số hình vẽ liên quan. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết 2. Học sinh: - Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 7A 7B 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Hướng dẫn ban đầu GV: Kiểm tra dụng cụ và mẫu vật của học sinh. - Phân công công việc cho từng nhóm học sinh. Thực hiện quy trình: - GV: Thao tác mẫu, học sinh quan sát TH - GV: Nêu 1 số câu hỏi về thang màu pH - HS: Qs và lắng nghe giáo viên phổ biến HĐ2. Hướng dẫn thường xuyên - GV: Qs và uốn nắn học sinh trong quá trình thực hành - GV: Bổ sung các kiến thức thêm cho hs nếu có thắc mắc - HS: Thực hành dưới sự giám sát của GV I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: ( SGK): II. Quy trình thực hành. - SGK - Độ pH từ 0 đến 14 III. Thực hành - Thực hành theo các quy trình sgk - Kết quả thu được ghi lại theo mẫu 4. Củng cố: - GV: quan sát tưng nhóm học sinh thực hành. - GV: Cho học sinh đánh giá chéo bài tập thực hành đã làm. 5. Nhắc nhở: Xem trước bài Bài 6. Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_4_thuc_hanh_xac_dinh_thanh_phan.doc
Giáo án liên quan