Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt - Nguyễn Quốc Việt

I.Mục tiêu bài học

Qua bài này, học sinh phải:

 Nêu được đặc diểm cơ bản của phân bón, phân biệt được một số loại phân bón thông thường.

 Nêu được vai trò của phân bón đối với đất trồng, với năng suất và chất lượng sản phẩm

 Có ý thức tận dụng nguồn phân bón và sử dụng phân bón để phát triển sản xuất.

II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

 Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học

 Sơ đồ 2. Một số loại phân bón thường dùng, câu hỏi thảo luận, hình 6. Tác dụng của phân bón.

2.Học sinh

 Học thuộc bài 6

 Nghiên cứu trước bài 7

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt - Nguyễn Quốc Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 Ngày soạn 25/8/2008 Tiết 5 Ngày dạy 03/9/2008 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT @&? I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải: Nêu được đặc diểm cơ bản của phân bón, phân biệt được một số loại phân bón thông thường. Nêu được vai trò của phân bón đối với đất trồng, với năng suất và chất lượng sản phẩm Có ý thức tận dụng nguồn phân bón và sử dụng phân bón để phát triển sản xuất. II.Chuẩn bị 1.Giáo viên Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học Sơ đồ 2. Một số loại phân bón thường dùng, câu hỏi thảo luận, hình 6. Tác dụng của phân bón. 2.Học sinh Học thuộc bài 6 Nghiên cứu trước bài 7 Sử dụng hợp lý Giữ đất phì nhiêu Bảo vệ Cải tạo Đất kém phì nhiêu III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (4’) Hoàn thành và giải thích sơ đồ sau? Hoàn thành bảng sau? Loại đất Biện pháp Cải tạo Bảo vệ Bạc màu Phèn Đồi trọc Đồng bằng châu thổ Giới thiệu bài mới (3’) Phân bón có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về phân bón. Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 17’ I.Khái niệm về phân bón Phân bón là thức ăn do con người tạo ra và cung cấp cho cây trồng. Có 3 nhóm phân bón: Phân bón 1 6 5 4 2 9 8 7 3 12 11 10 +Phân hữu cơ +Phân hoá học +Phân vi sinh HĐ1. Tìm hiểu về đặc điểm bản chất của phân bón CH: Tại sao cây trồng cần được bón phân? CH:Phân bón có sẵn trong tự nhiên hay do con người tạo nên? CH:Phân bón là gì? Yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ sau: CH:Ba nhóm phân bón trên có nguồn gốc khác nhau như thế nào? CH:Nếu gia đình làm nông nghiệp, em làm thế nào để có nhiều phân bón? Giới thiệu vôi để cải tạo đất chua chứ không phải là phân bón TL: Để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất đạt được năng suất cà chất lượng nông sản cao. TL:Do con người tạo ra và cung cấp cho cây trồng. TL:Là thức ăn của cây trồng do con người tạo ra cà cung cấp. Đọc sơ đồ 2.SGK và bài tập Điền ý thích hợp vào sơ đồ, mỗi học sinh có thể có cách hoàn thành sơ đồ khác nhau, chủ yếu các em phân biệt được 3 nhóm phân bón. Phân hữu cơ Phân hoá học Phân vi sinh Các ý còn lại, có thể lựa chọn tuỳ ý. TL:Phân hữu cơ có nguồn gốc từ động thực vật Phân hoá học do con người tổng hợp nên Phân vi sinh có nguồn gốc từ vi sinh vật TL:Để có được nhiều phân bón, cần tận dụng các cây phân xanh làm phân bón, chất thải của vật nuôi, trồng nhiều cây phân xanh... 15’ II.Tác dụng của phân bón Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. HĐ2. Tìm hiểu về tác dụng của phân bón Để biết được mối quan hệ giữa phân bón với đất và năng suất cây trồng, chúng ta cùng nghiên cứu hình 6. Treo hình 6 và câu hỏi thoả luận: “Phân bón có ảnh hưởng như thế nào đến đất, năng suất và chất lượng nông sản?” CH:Phân bón có tác dụng như thế nào đối với cây trồng? Cho ví dụ? CH:Phân bón có tác dụng như thế nào đối với đất trồng? CH:Nhờ đâu mà ta biết độ phì nhiêu của đất được cải thiện? Giới thiệu:Phân bón tác dụng gián tiếp đến cây trồng thông qua tác động lên độ phì của đất. Giới thiệu: phân bón có rất nhiều ưu điểm nhưng nó cũng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến giá trị sinh học của nông sản nếu sử dụng không cân đối, bất hợp lý giữa tỷ lệ, số lượng phân bón. CH:Nếu bón phân không cân đối, bất hợp lý thì tác hại với cây trồng như thế nào? Do đó, chúng ta chú ý hai hình tròn phía trên hình 6 có ghi “Bón phân hợp lý” mới đạt được năng suất và chất lượng nông sản như ý muốn. CH:Tóm lại. dựa vào sơ đồ, em hãy nêu tác dụng của phân bón? Đọc “Có thể em chưa biết”. Đọc câu hỏi thảo luận và thảo luận theo nhóm nhỏ trong 3’ TL:Tăng năng suất và chất lượng nông sản. Cho ví dụ tự do. TL:Cải thiện dần độ phì nhiêu của đất. TL:Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt trên đất phì nhiêu. TL:Cây trồng có thể giảm năng suất, dễ bị sâu bệnh hoặc có thể chết. TL:Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất và chất lượng nông sản. IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) Đối với đất Đối với cây trồng Tác dụng của phân bón A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau Học sinh đọc “Ghi nhớ” Hoàn thành sơ đồ sau Chọn câu đúng nhất Phân bón gồm 3 loại, đó là: cây xanh, đạm, vi lượng. Phân bón gồm 3 loại, đó là: đạm. lân, kali. Phân bón gồm 3 loại, đó là: phân chuồng, phân hoá học, phân xanh. Phân bón gồm 3 loại, đó là: phân hữu cơ, phân hoá học, phân vi sinh. Câu nào đúng nhất Bón phân làm cho đất thoáng khí. Bón phân càng nhiều, năng suất càng cao. Bón phân đạm hoá học thì chất lượng nông sản mới tốt. Bón phân hợp lý, cây trồng mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt. B A Nối cột A với cột B cho phù hợp nội dung a.Phân hữu cơ b.Phân hoá học c.Phân vi sinh 1.Phân chuồng ủ hoai 2.Phân Urê 3.Phân Ka li 4.Phân Nitragin 5.Phân DAP 6.Khô dầu đậu tương 7.Bèo tây 8.Phân N-P-K 20-20-15 9.Than bùn B.Đánh giá C.Công việc về nhà 1. Làm đầy đủ các bài tập trong vở bài tập 2. Học bài 7 3. Nghiên cứu trước bài 9

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_7_tac_dung_cua_phan_bon_trong_tr.doc