Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương 1: Đại cương về kỹ thuật trồng trọt - Tiết 1, Bài 1: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt

I. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu:

- Đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng.

- Đất trồng gồm những thành phần gì?

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất và coi trọng sản xuất trồng trọt.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Tranh ảnh liên quan đến bài học.

2. Học sinh: Chuẩn bị thí nghiệm hình 2a,b (sgk)

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định

2. Bài cũ:

 - Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương?

 - Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì?

3. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương 1: Đại cương về kỹ thuật trồng trọt - Tiết 1, Bài 1: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1: Phần I: TRỒNG TRỌT Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết 1: Bài 1: VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu: - Vai trò của trồng trọt, - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện. - Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất và coi trọng sản xuất trồng trọt. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: tranh phóng to hình 1 SGK. 2. Học sinh: Sưu tầm các tranh ảnh về sản phẩm của trồng trọt. III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định 2. Bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động 1: giới thiệu bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động 2 GV treo ntranh H1 -> hướng dẫn HS quan sát. GV gợi ý cho HS liên hệ thực tế ở gia đình. -H1: Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế. -H2: Vai trò 1,2,3,4 của trồng trọt là gì? GV giảng giải cho HS hiểu thế nào là cây lương thực, thực phẩm, cây nguyên liệu cho công nghiệp. -> GV khái quát và rút ra kết luận. Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. -H3: Sản xuất nhiều lúa ngô, khoai sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? -H4: Sản xuất cây rau, đậu, vừng là nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sản xuất nào? => GV khái quát rút ra kết luận. -H5: Sử dụng giống với năng suất cao, bón phân đầy đủ, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm mục đích gì? GV hướng dẫn HS làm bài tập -> rút ra kết luận. Hoạt động của học sinh HS quan sát tranh HS thảo luận trả lời. HS thảo luận, đại diện nhóm trả lời, nhận xét. HS làm bài tập theo nhóm. Đại diện các nhóm trả lời, nhận xét bổ sung. Nội dung kiến thức I. Vai trò của trồng trọt. - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người thức ăn cho chăn nuôi, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu. II. Nhiệm vụ của trồng trọt. Câu 1,2,4,6 thuộc lĩnh vực trồng trọt. III. Các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt. (SGK) 4. Củng cố: GV gọi 1 đến 2 HS đọc phần ghi nhớ. - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? 5. Nhận xét – dặn dò. - Nhận xét chung về lớp học, ý thức học tập. - Học bài trả lời câu hỏi cuối bài. - Xem trước bài 2. _ _ Tiết 2: Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN ĐẤT TRỒNG I. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu: - Đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng. - Đất trồng gồm những thành phần gì? - Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất và coi trọng sản xuất trồng trọt. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tranh ảnh liên quan đến bài học. 2. Học sinh: Chuẩn bị thí nghiệm hình 2a,b (sgk) III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định 2. Bài cũ: - Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương? - Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động 2: Đất trồng là gì? H1: Lớp than đá tươi xốp có phải là đất trồng không? Tại sao? GV giảng giải cho HS thấy đá được chuyển thành đất như thế nào? Hoạt động 3: Đất có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng? -H2: Ngoài đất ra cây trồng có thể sống ở môi trường nào? *GV neu ví dụ về cây trồng trong dinh dưỡng. hình 2 (SGK) Hoạt động 4: Nghiên cứu thành phần của đất trồng. Gv giới thiệu sơ đồ 1 sgk. -H3: Đất trồng gồm những thành phần gì? -H4: Không khí có chứa các chất khí nào? -H5: O2 có vai trò gì trong đời sống cây trồng? GV giảng giải cho HS hiểu chất khoáng của đất chứa các chất dinh dưỡng như: lân kali.Chất hữu cơ của đất -> chất mùn chứa nhiều chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng. ->GV hướng dẫn HS làm bài tập. Hoạt động của học sinh - Không phải là đất trồng vì thực vật không thể sinh sống trên lớp than đá. - Cung cấp nước, chất dinh dưỡng cho cây và giữ cho cây đứng thẳng. - Môi trường nước. - Phần khí, phần rắn và phần lỏng. - O2, C, Ni và một số khí khác. - Cần cho quá trình hô hấp của cây. Nội dung kiến thức I. Khái niệm về đất trồng. 1. Đất trồng là gì? (sgk) 2. Vai trò của đất trồng. (sgk) V. Thành phần của đất trồng. (SGK) 4. Củng cố: - GV gọi 1 đến 2 HS đọc phần “Ghi nhớ”. - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? 5. Nhận xét – dặn dò. - Trả lời các câu hỏi ở cuối bài. - Đọc trước bài 3 (sgk).

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_chuong_1_dai_cuong_ve_ky_thuat_trong.doc