Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học cả năm (Chuẩn kĩ năng)

I/ Mơc tiªu cÇn ®¹t:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được

- Hiểu được thành phần cơ giới của đất.

- Thế nào là đất chua, kiềm và đất trồng trọt.

- Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.

- Thế nào là độ phì nhiêu của đất.

2. Kĩ năng: Có ý thức bảo vệ duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động.

II/ Chun bÞ cđa gi¸o viªn vµ hc sinh:

1. Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập

2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài và soạn bài

 

doc118 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học cả năm (Chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 20/08/08 Ngµy gi¶ng: 25,29/08/08. Tuần 1: Tiết 1: PHẦN I TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT BÀI 1: VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. BÀI 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I/ Mơc tiªu cÇn ®¹t: - KiÕn thøc: + Hiểu được vai trò của trồng trọt. + Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện - Đất trồng là gì ? - Vai trò đất trồng đối với cây trồng. - Đất trồng gồm những thành phần gì ? - Kü n¨ng: HS có kĩ thuật và biện pháp trồng trọt nông nghiệp + HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác - Thái độ: + Hình thành cho HS thói quen áp dụng kĩ thuật nông nghiệp vào sản xuất trồng trọt. II/ ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh: - Giáo viên: Tranh vẽ hình 1 SGK/5, Tranh hình 2, sơ đồ 1 SGK/7 phiếu học tập - Học sinh: Đọc trước thông tin bài III/ Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß: T/gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3’ 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra bài cị : - Kh«ng. 3. Bµi míi: Gi¸o viªn giíi thiƯu bµi. 5’ 12’ 10’ 10’ * Hoạt động 1: Giới thiệu về trồng trọt. Việt Nam là một nước nông nghiệp phát triển. Vậy trồng trọt có vai trò như thế nào trong cuộc sống, ta đi vào tìm hiểu bài: “Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt”. Quan sát hình 1/SGK và khái quát lên các vai trò của trồng trọt. ? Với các vai trò trên thì nhiệm vụ của ngành trồng trọt là gì? * Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng. - GV yêu cầu HS đọc mục 1 phần I trong SGK.   HS hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi: ? Cây trồng có thể sống ở đâu? ? Vì sao cây trồng sống trên đất mà không sống được trên đá? - GV nêu ví dụ giúp HS phân biệt giữa đất với các vật thể tơi xốp khác: Ví dụ: Lớp than đá tơi xốp có phải đất trồng không? Tại sao? - GV giảng đá được chuyển thành đất. Đất được hình thành từ đá mẹ do các yếu tố thời gian mưa, gió, nắng phân hủy đá thành đất. ? Đất trồng là gì? GV: Cây trồng sống trên đất vì đất có chứa nhiều chất dinh dưỡng. ? Em thường thấy cây trồng sống ở môi trường nào? - GV treo tranh hình 2 SGK/ 7 yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi: ? Cây sống trong môi trường đất như thế nào? Do đâu mà cây trồng đứng vững và thẳng? ? Cây trồng trong môi trường nước như thế nào? ? So sánh cây trồng trong môi trường đất và nước như thế nào ? - GV ghi bảng + Giống nhau: Đều có chứa chất dinh dưỡng. + Khác nhau: Đất: Cây đứng thẳng. Nước: Cây không đứng thẳng ? Đất có vai trò như thế nào đối với cây trồng? * Hoạt động3: Nghiên cứu thành phần của đất trồng. - GV treo sơ đồ 1 SGK/7   HS thảo luận nhóm nhỏ tin mô tả các thành phần của đất trồng theo sơ đồ 1 - GV nêu câu hỏi giúp học sinh hiểu vai trò từng thành phần của đất trồng: ? Không khí có chứa các chất khí nào? ? Oxi có vai trò gì trong đời sống cây trồng ?   HS hoạt động cá nhân làm nhanh bài tập phần II SGK/8 GV diễn giảng: Chất khoáng của đất có chứa các chất dinh dưỡng như lân, kali Chất hữu cơ của đất, đặc biệt là chất mùn có chứa nhiều chất dinh dưỡng, khi bị phân hủy, các chất dinh dưỡng này được giải phóng ra cung cấp cho cây trồng. ? Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần đó?   HS trả lời GV khái quát. I. Vai trò, nhiệm vụ của đất trồng. - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi - Cung cấp nông sản để xuất khẩu. - Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. II. Khái niệm về đất trồng 1. Đất trồng là gì? - HS đọc bài. Trên đất - Chỉ có bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất thì trên đó thực vật có thể sinh sống được còn trên đá thì không. - Lớp than đá tơi xốp không phải là đất trồng vì thực vật không thể sinh sống trên lớp than đá được. Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể sống và sản xuất ra sản phẩm. - Đất, nước. - Cây đứng thẳng và đứng vững hơn. Do trong đất chứa nhiều chất dinh dưỡng, oxy, nước) - Cây không đứng vững, muốn cho đứng vững thì phải có giá đỡ. 2.Vai trò của đất trồng Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxy cho cây và giữ cho cây đứng vững II. Thành phần của đất trồng - Oxi, ni tơ, cacbonic và một số khí khác. - Oxi cần cho quá trình hô hấp của cây. Đất trồng gồm 3 phần - Phần khí : Chính là không khí có ở trong các khe hở của đất, cung cấp oxy cho cây. - Phần rắn : Gồm thành phần vô cơ và hữu cơ. - Phần lỏng : Chính là nước trong đất. 3’ 4. Cđng cè: - Trồng trọt có những vai trò gì? - Trồng trọt có những nhiệm vụ nào? - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi - Cung cấp nông sản để xuất khẩu. - Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu. - Gọi 1 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK/6. 2’ 5. Hướng dẫn - Học bài dựa vào câu hỏi SGK trả lời - Liên hệ thực tế nêu một số ví dụ có liên quan từng phần trong bài học. - Xem trước bài “Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng”. Ngµy so¹n: 30/08/08 Ngµy gi¶ng: 01,05/09/08. Tuần 2: Tiết 2: BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG. I/ Mơc tiªu cÇn ®¹t: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được - Hiểu được thành phần cơ giới của đất. - Thế nào là đất chua, kiềm và đất trồng trọt. - Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. - Thế nào là độ phì nhiêu của đất. 2. Kĩ năng: Có ý thức bảo vệ duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. 3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động. II/ ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Học sinh: Đọc trước thông tin bài và soạn bài III/ Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß: T/gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3’ 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra bài cị : 1. Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng ? Nêu ví dụ minh hoạ? (10đ) 2. Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần đó? (10đ) 3. Bµi míi: Gi¸o viªn giíi thiƯu bµi. 5’ 12’ 10’ 10’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thành phần cơ giới của đất ? Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? - GV: Thành phần khoáng của đất bao gồm hạt cát, limon, sét. Tỉ lệ các hạt này trong đất gọi là thành phần cơ giới của đất. ? Thành phần cơ giới của đất là gì? ? Dựa vào thành phần cơ giới người ta chia đất làm mấy loại chính? - GV: Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian. * Hoạt động 2: Phân biệt độ chua, độ kiềm của đất.   HS tìm hiểu thông tin phần II SGK/9 thảo luận nhóm trả lới các câu hỏi: ? Người ta dùng độ pH để làm gì ? ? Trị số pH dao động trong phạm vi nào? ? Độ pH của Đất chua, đất kiềm, đất trung tính ? ? Vì sao người ta xác định được đất chua, đất kiềm và đất trung tính? GV mở rộng: Người ta xác định đất chua, kiềm và trung tính của đất để có kế hoạch sử dụng và cải tạo đất. Bởi vì mỗi loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt trong một phạm vi pH nhất định, việc nghiên cứu xác định độ pH của đất giúp ta bố trí cây trồng phù hợp với đất. * Liên hệ: Đối với đất chua cần phải bón phân gì * Hoạt động 3 : Tìm hiểu khả năng giữ được nước và chất dinh dưỡng.   HS tìm hiểu thông tin phần III SGK/ 9 ? Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng nhờ vào đâu ? - GV mở rộng: Trong đất có 3 loại hạt có kích thước khác nhau: Cát từ 0.05 - 2 mm, limon bột bụi từ 0,002 - 0,05 mm, sét < 0,002 mm. - Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé, đất càng chứa nhiều mùn khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt. - GV phát phiếu học tập yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài tập. BT: Em hãy điền dấu x vào cột tương ứng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất theo mẫu bảng sau : Đất Khả năng giũ nước và chất dinh dưỡng Tốt T bình Kém Đất cát x Đất thịt x Đất sét x ? Ở đất thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng cây trồng phát triển như thế nào? Và ngược lại? * Hoạt động 4: Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất. ? Độ phì nhiêu của đất là gì ? - GV diển giảng: Đất có đủ nước, chất dinh dưỡng chưa hẳn là đất phì nhiêu. - Độ phì nhiêu của đất chỉ là khả năng của đất cho năng suất cao. ? Vậy muốn đạt được năng suất cao ngoài độ phì nhiêu của đất còn có các yếu tố nào? * Liên hệ: Nhân dân ta có câu tục ngữ nào nói về kinh nghiệm trong lao động sản xuất. I. Thành phần cơ giới của đất là gì ? - Thành phần vô cơ và hữu cơ. Tỉ lệ phần trăm (%) của các hạt cát, limon, và sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất. - 3 loại : Đất cát, đất thịt, đất sét. Ví dụ : Đất cát pha, đất thịt nhẹ II. Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất - HS nghiên cứu và thảo luận theo nhóm. - Xác định độ chua, độ kiềm của đất) - Từ 0 14. - pH 7,5 đất kiềm. Căn cứ vào độ pH người ta chia đất thành : Đất chua, đất kiềm và đất trung tính. - Bón vôi để cải tạo đất. III. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. - HS nghiên cứu SGK. - Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng. - HS thảo luận theo nhóm. - HS làm vào vở, 1 em lên bảng trình bày. - Nước và chất dinh dưỡng là 2 yếu tố của độ phì nhiêu. IV. Độ phì nhiêu của đất là gì ? - Độ phì nhiêu của đất là khả năng cung cấp đủ nước, oxy và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng và bảo đảm năng suất cao. - Muốn cây trồng có năng suất cao, ngoài độ phì nhiêu của đất cần phải có thêm các điều kiện giống tốt, chăm sóc tốt và thời tiết thuận lợi. - Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. 3’ 4. Cđng cè: - Học sinh đọc ghi nhớ SGK/10 - Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng ? - Độ phì nhiêu của đất là gì ? - Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng. - Là khả năng của đất cho năng suất cao. 2’ 5. Hướng dẫn - Trả lời câu hỏi 1,2/SGK. - Liên hệ thực tế nêu một số ví dụ có liên quan từng phần trong bài học. - Đọc trước bài 6/SGK. Ngµy so¹n: 06/09/08 Ngµy gi¶ng: 08,12/09/08. Tuần 3: Tiết 3: BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT. I/ Mơc tiªu cÇn ®¹t: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được - Ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý. - Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. 2. Kĩ năng: Hình thành cho học sinh kĩ năng chọn được cây trồng phù hợp với đất. 3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động, có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên đất. II/ ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh: Giáo viên: Tranh vẽ hình 3, 4, 5 SGK/14 Học sinh: Đọc trước thông tin bài và soạn bài III/ Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß: T/gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3’ 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: Kiểm diện học sinh.z 2. KiĨm tra bài cị : 1. ? Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? Thành phần cơ giới của đất là gì? (10đ) 2. ? Người ta dùng độ pH để làm gì ? Độ pH của Đất chua, đất kiềm, đất trung tính ? 3. Bµi míi: Gi¸o viªn giíi thiƯu bµi. HS lên bảng trả lời. 5’ 12’ 10’ 10’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu vì sao phải sử dụng đất một cách hợp lý.   HS tìm hiểu thông tin SGK/13 ? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ?   HS Thảo luận nhóm là BT SGK/14 : Em hãy điền mục đích của các biện pháp sử dụng đất   Đại diện một vài nhóm báo cáo: Mục đích của các biện pháp sử dụng đất?   Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV chốt ý. * Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. ? Theo các em biết loại đất nào cần cải tạo ở nước ta? - GV giới thiệu cho HS biết 1 số loại đất cần cải tạo ở nước ta như: Đất xám bạc màu, đất mặn, đất phèn, - GV: Có nhiều biện pháp cải tạo và bảo vệ đất khác nhau. - GV treo tranh hình 3, 4, 5 SGK/14   Học sinh thảo luận nhóm về mục đích của các biện pháp đó theo tranh. ? Mục đích của các biện pháp đó? ? Tại sao phải dùng các biện pháp đó? + Cày nông: Không xới lớp đất tầng dưới + Bừa sục: Hoà tan chất độc + Giữ nước: Không tạo được axit + Thay nước: Thay thế bằng nước ngọt   Đại diện một vài nhóm báo cáo   Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV chốt ý cho HS ghi bài I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ? - HS nghiên cứu SGK. Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn. Vì vậy phải sử dụng dất hợp lí. Biện pháp sử dụng đất Mục đích - Thâm canh tăng vụ - Không bỏ đất hoang - Chọn cây trồng phù hợp với đất. - Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo - Không để đất trống trong thời gian giữa 2 vụ thu hoạch. - Tăng lượng sản phẩm thu được. - Cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao. - Để hạn chế đất xấu, hiệu quả thu hoạch cao. II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất - HS trả lời. + Đất xám bạc màu, nghèo dinh dưỡng tầng đất mặt rất mỏng, đất thường chua. + Đất mặn: Có nồng độ muối tan tương đối cao, cây trồng không sống được trừ các cây chịu được mặn ( đước, sú, vẹt, cói ) + Đất phèn: Chứa nhiều muối, phèn gây độc hại cho cây trồng, đất rất chua. - HS thảo luận theo nhóm. - H3: Tăng bề dày lớp đất trồng. - H4: Hạn chế dòng chảy sói mòn (đất dốc). - H5: Phát triển độ che phủ hạn chế xói mòn, rửa trôi (đất dốc). Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất: Canh tác thủy lợi và bón phân - Canh tác: Cày sâu, bừa kĩ ; Làm ruộng bậc thang ; Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh ; Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục. 3’ 4. Cđng cè: - Học sinh đọc ghi nhớ. - Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? - Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất ? - Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn. - Canh tác thủy lợi và bón phân. 2’ 5. Hướng dẫn - Trả lời câu hỏi SGK. - Làm hoàn chỉnh bài tập ở lớp vào vở bài tập. - Đọc trước bài 7/SGK. Ngµy so¹n: 13/09/08 Ngµy gi¶ng: 15,19/09/08. Tuần 4: Tiết 4: BÀI 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT. I/ Mơc tiªu cÇn ®¹t: 1. Kiến thức: Sau khi häc Xong häc sinh biÕt ®­ỵc c¸c lo¹i ph©n bãn th­êng dïng vµ t¸c dơng cđa ph©n bãn ®èi víi ®Êt, c©y trång. 2. Kĩ năng: Hình thành cho học sinh kĩ năng chọn được các loại phân bón phù hợp với cây trồng. 3. Thái độ: Cã ý thøc tËn dơng c¸c s¶n phÈm phơ (th©n, cµnh, l¸) c©y hoang d¹i ®Ĩ lµm ph©n bãn.. II/ ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh: - Gi¸o viªn: §äc SGK, tµi liƯu tham kh¶o, tranh vÏ liªn quan tíi bµi häc - Häc sinh: §äc SGK, t×m hiĨu biƯn ph¸p sư dơng ph©n bãn ë ®Þa ph­¬ng. III/ Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß: T/gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: Kiểm diện học sinh. 2. KiĨm tra bài cị : ? Nªu mét sè biƯn ph¸p ®Ĩ c¶i t¹o ®Êt? ?Nªu mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ ®Êt? 3. Bµi míi: Gi¸o viªn giíi thiƯu bµi häc tõ x­a cha «ng ®· nãi "NhÊt n­íc..." Nãi lªn tÇm quan träng cđa trång trät. HS lên bảng trả lời. 10’ 12’ 8’ 10’ *Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu kh¸i niƯm vỊ ph©n bãn. GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK. GV: Ph©n bãn lµ g×? Gåm nh÷ng lo¹i nµo? GV: Nhãm ph©n h÷u c¬, v« c¬,vi sinh gåm nh÷ng lo¹i nµo? - GV ®Ỉt c©u hái yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ x¾p xÕp 12 lo¹i ph©n bãn nªu trong SGK vµo c¸c nhãm ph©n t­¬ng øng. GV: C©y ®iỊu tranh, ph©n tr©u bß thuéc nhãm ph©n nµo? *Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu t¸c dơng cđa ph©n bãn: GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 6 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: Ph©n bãn cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo tíi ®Êt, n¨ng suÊt c©y trång vµ chÊt l­ỵng n«ng s¶n? GV: Gi¶i thÝch ph©n bãn - n¨ng suÊt chÊt l­ỵng n«ng s¶n - ®é ph× nhiªu cđa ®Êt. GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh thÊy nÕu bãn qu¸ nhiỊu, sai chđng lo¹i - kh«ng t¨ng - mµ gi¶m. I.Ph©n bãn lµ g×? - HS ®äc SGK. - Lµ thøc ¨n cung cÊp cho c©y trång. - Gåm 3 lo¹i chÝnh: ph©n h÷u c¬ v« c¬ vµ sinh vËt. + Ph©n h÷u c¬: - C©y ®iỊu tranh, ph©n tr©u bß, ph©n lỵn, c©y muång muång, bÌo d©u,kh« dÇu dõa, ®Ëu t­¬ng. + Ph©n ho¸ häc: - Supe l©n, ph©n NPK, Urª; + Ph©n vi sinh: - Dap, Nitragin. - HS th¶o luËn vµ lµm theo nhãm - Chĩng thuéc nhãm ph©n h÷u c¬. II. T¸c dơng cđa ph©n bãn. - Quan s¸t h×nh 6 SGK. - Nhê cã ph©n bãn ®Êt ph× nhiªu h¬n, cã nhiỊu chÊt dinh d­ìng, c©y trång ph¸t triĨn, sinh tr­ëng tèt cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­ỵng tèt. - Ph©n bãn lµ thøc ¨n cđa c©y. - Ph©n bãn lµm t¨ng ®é ph× nhiªu cđa ®Êt, lµm t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vµ chÊt l­ỵng n«ng s¶n. - NÕu bãn ph©n kh«ng ®ĩng nh­: qu¸ liỊu l­ỵng, sai chđng lo¹i, kh«ng c©n ®èi gi÷a c¸c lo¹i ph©n th× n¨ng suÊt c©y trång vµ chÊt l­ỵng n«ng s¶n kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng lªn mµ cã thĨ cßn gi¶m. - VÝ dơ: Bãn qu¸ nhiỊu ®¹m, c©y lĩa dƠ bÞ lèp, ®ỉ, cho nhiỊu h¹t lÐp nªn n¨ng suÊt thÊp. 3’ 4. Cđng cè: - GV yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Nªu c©u hái cđng cè bµi. - §¸nh gi¸ giê häc. - Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn cã thĨ em ch­a biÕt SGK. 2’ 5. Hướng dẫn - VỊ nhµ häc bµi theo c©u hái SGK vµ phÇn ghi nhí SGK. - §äc vµ xem tr­íc bµi 9/SGK vµ chuÈn bÞ ®å dïng thÝ nghiƯm. Tuần 5: Ngµy so¹n: Tõ ngµy 12/09/08 ®Õn ngµy 13/09/08 Ngµy gi¶ng: Tiết 5: Bµi 9: C¸ch sư dơng vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng I. Mơc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiĨu ®­ỵc c¸c c¸ch bãn ph©n. - Kü n¨ng: BiÕt c¸ch sư dơng vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng. - Th¸i ®é: Cã ý thøc tiÕt kiƯm, b¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ b¶o vƯ m«i tr­êng. II.ChuÈn bÞ cđa thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liƯu tham kh¶o, Tranh h×nh 7,8,9,10 SGK. - HS: §äc SGK, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc (1phĩt): 2.KiĨm tra bµi cị (5 phĩt): GV: B»ng c¸ch nµo ®Ĩ ph©n biƯt ®­ỵc ph©n ®¹m vµ ph©n kali? - §èt trªn than cđi, mïi khai lµ ph©n ®¹m, ko cã mïi khai kali. GV: B»ng C¸ch nµo ®Ĩ ph©n biƯt ®­ỵc ph©n l©n vµ v«i (kh«ng tan). - Ph©n l©n (n©u, n©u sÉm, tr¾ng x¸m), v«i (tr¾ng d¹ng bét). 3.Cacs ho¹t ®éng d¹y häc: GV: Giíi thiƯu bµi häc. Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Néi dung H§1:T×m hiĨu mét sè c¸ch bãn ph©n (12 phĩt). GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh vÏ SGK - Ph©n biƯt c¸ch bãn ph©n vµ tr¶ lêi c©u hái. ? C¨n cø vµo thêi kú ph©n bãn ng­êi ta chia lµm mÊy c¸ch bãn ph©n? GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh thÊy c¸ch bãn ph©n trùc tiÕp vµo ®Êt... GV: Rĩt ra kÕt luËn. H§2. Giíi thiƯu mét sè c¸ch sư dơng c¸c ph©n bãn th«ng th­êng (12phĩt). GV: Gi¶ng gi¶i cho häc sinh thÊy khi bãn ph©n vµo ®Êt... GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK. ? Nh÷ng ®Ỉc ®iĨm chđ yÕu cđa ph©n h÷u c¬ lµ g×? GV: Víi nh÷ng ®Ỉc ®iĨm trªn ph©n h÷u c¬ dïng ®Ĩ bãn lãt hay bãn thĩc. H§3.Giíi thiƯu c¸ch b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng (10 phĩt). GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK vµ nªu c©u hái. ? V× sao kh«ng ®Ĩ lÉn lén c¸c lo¹i ph©n víi nhau? GV: V× sao ph¶i dïng bïn ao ®Ĩ phđ kÝn ®èng ph©n đ? HS: Tr¶ lêi. H§4. Tỉng kÕt bµi, cđng cè, dỈn dß (5 phĩt): - Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí sgk - GV tãm t¾t mét sè néi dung chÝnh cđa bµi häc. - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - VỊ nhµ ®äc vµ xem tr­íc bµi 10 SGK - HS quan s¸t h×nh vÏ - HS tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn. - HS: Ng­êi ta chia thµnh 4 c¸ch. - HS nghe vµ ghi vµo vë. - HS l¾ng nghe. - HS ®äc SGK. - HS nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - Ph©n h÷u c¬ th­êng dïng ®Ĩ bãn lãt. - HS ®äc SGK vµ l¾ng nghe c©u hái. - X¶y ra ph¶n øng lµm háng chÊt l­ỵng ph©n. - T¹o ®iỊu kiƯn cho vi sinh vËt ph©n gi¶i, h¹n chÕ ®¹m bay, gi÷ vƯ sinh m«i tr­êng. I.C¸ch bãn ph©n C¸ch bãn ph©n: - Theo hµng: ­u ®iĨm 1 vµ 9 nh­ỵc ®iĨm 3. - Bãn theo hèc: ­u ®iĨm 1 vµ 9 nh­ỵc ®iĨm 3. - Bãn v·i: ­u ®iĨm 6 vµ 9 nh­ỵc ®iĨm 4. - Phun trªn l¸: ­u ®iĨm 1,2,5 nh­ỵc ®iĨm: 8. II. C¸ch sư dơng c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng. - Ph©n h÷u c¬ th­êng dïng ®Ĩ bãn lãt. - Ph©n ®¹m, kali, hçn hỵp, th­êng dïng ®Ĩ bãn thĩc, nÕu bãn lãt th× chØ bãn l­ỵng nhá. - Ph©n l©n th­êng dïng ®Ĩ bãn lãt. III. B¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng. CÇn ph¶i b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng b»ng c¸c biƯn ph¸p: §ùng trong chum, v¹i, ®Ĩ n¬i cao r¸o tho¸ng m¸t,... Tuần 6: Ngµy so¹n: Tõ ngµy 12/09/08 ®Õn ngµy 13/09/08 Ngµy gi¶ng: Tiết 6: Bµi 10: Vai trß cđa gièng vµ ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång I. Mơc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiĨu ®­ỵc vai trß cđa gièng c©y trång - Kü n¨ng: BiÕt c¸c ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång. - Th¸i ®é: Cã ý thøc quý träng, b¶o vƯ c¸c gèng c©y trång quý hiÕm trong s¶n xuÊt ë ®Þa ph­¬ng. II.ChuÈn bÞ cđa thÇy vµ trß: - GV: §äc SGK, tµi liƯu tham kh¶o, Tranh h×nh 11,12,13,14 SGK. - HS: §äc SGK, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc (1phĩt): 2.KiĨm tra bµi cị (5 phĩt): GV: ThÕ nµo lµ bãn thĩc, bãn lãt? - Bãn lãt lµ bãn ph©n vµo ®Êt tr­íc khi gieo trång. - Bãn thĩc lµ bãn ph©n trong thêi gian sinh tr­ëng. 3.Cacs ho¹t ®éng d¹y häc: GV: Giíi thiƯu bµi häc. Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Néi dung H§1.T×m hiĨu vai trß cđa gièng c©y trång (12 phĩt). GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 11 sau ®ã tr¶ lêi c©u hái. GV: Víi n¨ng xuÊt (a) víi thêi vơ gieo trång (b) vµ c¬ cÊu c©y trång (c) H§2.Giíi thiƯu tiªu chÝ cđa gièng tèt (12 phĩt). GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK? Lùa chän nh÷ng tiªu chÝ cđa gièng tèt. GV: Gi¶ng gi¶i gièng cã n¨ng xuÊt cao, n¨ng xuÊt ỉn ®Þnh. H§3.Giíi thiƯu mét sè ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång (10 phĩt). GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 12,13,14. GV: ThÕ nµo lµ ph­¬ng ph¸p chän läc, ph­¬ng ph¸p lai? GV: Gi¶ng gi¶i ph­¬ng ph¸p ®ét biÕn vµ ph­¬ng ph¸p lÊy m«. H§4. Tỉng kÕt bµi, cđng cè, dỈn dß (5 phĩt): - GV: gäi 1- 2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Nªu c©u hái cđng cè bµi - Gièng c©y trång cã vai trß nh­ thÕ nµo trong trång trät? GV: §¸nh gi¸ giê häc - VỊ nhµ häc phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi toµn bé c©u hái cuèi bµi. - §äc vµ xem tr­íc bµi 7 SGK s¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n gièng c©y trång. - HS quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn. - HS: Ng­êi ta chia thµnh 4 c¸ch. - HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái. - HS l¾ng nghe. - HS quan s¸t h×nh. - HS nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - HS ®äc SGK vµ l¾ng nghe c©u hái. - HS l¾ng nghe vµ ghi vµo vë nh÷ng néi dung chÝnh. - HS ghi bµi vỊ nhµ. I. Vai trß cđa gièng c©y trång. - Lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng xuÊt c©y trång cã t¸c dơng t¨ng vơ thu ho¹ch trong n¨m. II. Tiªu chÝ cđa gièng c©y tèt. - TK: Tiªu chÝ gièng tèt gåm ®ång thêi c¸c tiªu chÝ 1,3,4,5. III. Ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång. 1- Ph­¬ng ph¸p chän läc - Tõ c¸c nguèn gièng khëi ®Çu chän c¸c c©y cã ®Ỉc tÝnh t«t, thu lÊy h¹t. 2- Ph­¬ng Ph¸p lai - LÊy phÊn hoa cđa c¸c dïng lµm bè thơ phÊn cho nhơy hoa cđa c©y dïng lµm bè thơ phÊn cho hoa cđa c©y dïng lµm mĐ gieo trång ta ®­ỵc c©y lai. 3- Ph­¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn - Sư dơng t¸c nh©n vËt lÝ, tia gamma hoỈc c¸c chÊt hãa häc ®Ĩ xư lÝ c¸c bé phËn cđa c©y (h¹t, mÇm, nơ hoa,...) g©y ra ®ét biÕn. 4- Ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« - T¸ch lÊy m« (hoỈc tÕ bµo) sèng cđa c©y, nu«i cÊy trong m«i tr­êng ®Ỉc biƯt. Sau ®ã mét thêi gian, tõ m« (hoỈc tÕ bµo) sèng ®ã sÏ h×nh thµnh c©y míi. Tuần 7: Ngµy so¹n: Tõ ngµy ®Õn ngµy Ngµy gi¶ng: Tiết 7: Bµi 11: S¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n gièng c©y trång I. Mơc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc xong häc sinh hiĨu ®­ỵc quy tr×nh s¶n xuÊt gièng c©y trång. - Kü n¨ng: BiÕt c¸ch b¶o qu¶n h¹t. - Th¸i ®é: Cã ý thøc quý träng, b¶o vƯ c¸c gèng c©y trång quý hiÕm trong s¶n xuÊt ë ®Þa ph­¬ng. II.ChuÈn bÞ: - GV: §äc SGK, tµi liƯu tham kh¶o, Tranh h×nh 13,15,16,17 SGK. - HS: §äc bµi 11 SGK, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc (1phĩt): 2.KiĨm tra bµi cị (5 phĩt): Gièng c©y trång cã vai trß nh­ thÕ nµo trong trång trät? - Gièng lµm t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt l­ỵng n«ng s¶n, t¨ng vơ vµ thay ®ỉi c¬ cÊu c©y trå

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_hoc_ca_nam_chuan_ki_nan.doc