Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 8: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng - Bùi Thị Hiền

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt.

- Biết được một số phương pháp chọn tạo giống cây trồng

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ:

- Có ý thức chọn lọc giống cây trồng hằng năm, luôn có ý thức cải tạo và đưa giống mới vào trồng trọt.

B. Phương pháp giảng dạy: Quan sát tìm tòi - Thảo luận nhóm nhỏ.

C. Chuẩn bị giáo cụ:

1. Giáo viên:

- Tranh vẽ minh hoạ: Vai trò của giống cây trồng, phương pháp lai, phương pháp chọn lọc, phương pháp nuôi cấy mô.

2. Học sinh:

- Tìm hiểu vai trò giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

D. Tiến trình bài dạy:

1. Ôn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1p)

2. Kiểm tra bài củ: (5p)

- Thế nào là bón lót, bón thúc? Phân hữu cơ dùng để bón lót hay bón thúc?

3. Nội dung bài mới:

a. Đặt vấn đề: Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Phân bón, thuốc trừ sâu là những thứ cần thiết nhưng không phải là yếu tố trước tiêncủa hoạt động trồng trọt. Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt. Bài này giúp chúng ta hiểu rỏ vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 8: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng - Bùi Thị Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 8 Ngày soạn: ...../ ...../ ...... VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt. - Biết được một số phương pháp chọn tạo giống cây trồng 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh. 3. Thái độ: - Có ý thức chọn lọc giống cây trồng hằng năm, luôn có ý thức cải tạo và đưa giống mới vào trồng trọt. B. Phương pháp giảng dạy: Quan sát tìm tòi - Thảo luận nhóm nhỏ. C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Giáo viên: - Tranh vẽ minh hoạ: Vai trò của giống cây trồng, phương pháp lai, phương pháp chọn lọc, phương pháp nuôi cấy mô. 2. Học sinh: - Tìm hiểu vai trò giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. D. Tiến trình bài dạy: 1. Ôn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1p) 2. Kiểm tra bài củ: (5p) - Thế nào là bón lót, bón thúc? Phân hữu cơ dùng để bón lót hay bón thúc? 3. Nội dung bài mới: a. Đặt vấn đề: Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Phân bón, thuốc trừ sâulà những thứ cần thiết nhưng không phải là yếu tố trước tiêncủa hoạt động trồng trọt. Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt. Bài này giúp chúng ta hiểu rỏ vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt. b. Triển khai bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Vai trò của giống cây trồng. (10p) GV: Treo tranh.yêu cầu học sinh quan sát hình 11: Vai trò của giống cây trồng, sau đó thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau. - Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì? - Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm? - Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng? HS: Thảo luận theo nhóm. GV: Đến các nhóm hướng dẫn thêm HS: Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung GV: Theo em giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? HS: Trả lời GV: Kết luận. I. Vai trò của giống cây trồng. - Giống tốt làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ,thay đổi cơ cấu cây trồng. Hoạt động 2: Tiêu chí của giống cây trồng tốt. (7p) GV: Có nhiều tiêu chí để đánh giá một giống tốt. Theo em một giống tốt cần đạt tiêu chí nào trong 5 tiêu chí mà SGK đưa ra? HS: Lựa chọn những tiêu chí của giống tốt. HS: Trả lời GV: Giảng giải giống có năng suất cao, năng suất ổn định. II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt. - Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. - Có chất lượng tốt - Có năng suất cao và ổn định. - Chống chịu được sâu bệnh. Hoạt động 3: Phương pháp chọn tạo giống cây trồng. (14p) GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ: phương pháp lai, phương pháp chọn lọc, phương pháp nuôi cấy mô. - Ở địa phương em có những phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào? HS: Trả lời. GV: Kết luận GV: Thế nào là phương pháp chọn lọc, phương pháp lai? HS: Trả lời HS khác: Nhận xét, bổ sung GV: Giảng giải phương pháp đột biến III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng. - Phương pháp chọn lọc - Phương pháp lai - Phương pháp gây đột biến - Phương pháp nuôi cấy mô 4. Củng cố:(6p) * Làm bài tập điền từ: - Giống có vai trò lớn trong sản xuất như: . - ..là một trong những tiêu chí của giống cây trồng tốt. - Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp - Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhuỵ hoa của cây dùng làm mẹ, lấy hạt của cây dùng làm mẹ gieo trồng là phương pháp - Lấy hạt lúa nảy mầm đặt trong tia phóng xạ trong điều kiện nhất định, rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp . Đáp án: + Tăng năng suất, tăng vụ, thay đổi cơ cấu cây trồng + Có năng suất cao và ổn định. + Chọn lọc. + Lai. + Gây đột biến. 5. Dặn dò: (2p) - Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài. - Đọc và xem trước bài 11 SGK sản xuất và bảo quản giống cây trồng. - Tìm hiểu Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_8_vai_tro_cua_giong_va_phuong_p.doc