Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1-7 (Bản hay)

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC

Giúp học sinh:

-Hiêủ được thành phần cơ giới của đất là gì .Thế nào là đất chua ,kiềm và trung tính .Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng.Thế nào là độ phì nhiêu của đất.

-Có ý thức bảo vệ ,duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

II.CHUẨN BỊ

Tranh ảnh có liên quan.Nghiên cứu s.g.k.

III.NỘI DUNG BÀI DẠY

1.Tổ chức lớp

2.Kiểm tra bài cũ

-Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế địa phương?

-Nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay ở địa phương em là gì?

-Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng?

-Em hãy nêu những thành phần của đất?

3.Bài mới

*Giới thiệu bài:Đa số cây trồng nông nghiệp sống và phát triển trên đất .Thành phần và tính chất của đất ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng nông sản.Muốn sử dụng đất hợp lí cần phải biết được các đặc điểm và tính chất của đất.

 

doc12 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1-7 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1 Ngày soạn : Ngày dạy: Phần I:Trồng trọt Chương I:Đại cương về kỹ thuật trồng trọt Bài 1:Vai trò ,nhiệm vụ của trồng trọt I.Mục tiêu bài học Giúp h.s hiểu được : -Vai trò của trồng trọt -Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện . -Có hứng thú trong học tập kĩ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt. -Có khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng. -Có ý thức giữ gìn,bảo vệ tài nguyên môi trường đất. II.Chuẩn bị. Trò: Đọc trước s.g.k Thầy: Nghiên cứu s.g.k ,đọc thêm giáo trình Trồng trọt tập 1-Thổ nhưỡng -nông hoá.Sách CĐSP,nhà xuất bản giáo dục,Hà Nội , III.Nội dung bài dạy 1.Tổ chức lớp 2.Kiểm tra bài cũ 3.Bài mới *Giới thiệu bài:Nước ta là nước nông nghiệp với 76% dân số sống ở nông thôn với 70% lao động làm việc trong nông nghiệp. Vì vậy trồng trọt có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế là gì? Bài học này sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó. I.Vai trò của trồng trọt Giáo viên giới thiệu hình 1 s.g.k ?Em hãy quan sát hình vẽ và cho biết trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế ? *G.v giảng giải cho h.s hiểu thế nào là cây lương thực,cây thực phẩm ,cây nguyên liệu cho công nghiệp. ?Em hãy kể tên một số câylương thực,thực phẩm ở địa phương em? *G.v khái quát 4 vai trò của trồng trọt Vai trò của trồng trọt là cung cấp lương thực,thực phẩm cho con người nguyên liệu cho công nghiệp ,thức ăn cho chăn nuôi và cung cấp nông sản xuất khẩu. II.Nhiệm vụ của trồng trọt . ?Sản xuất nhiều lúa ,ngô,khoai, sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào. ?Trồng cây rau ,đậu ,vừng ,lạc là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào ? ?Dựa vào vai trò của trồng trọt,emhãy xác định đâu là nhiệm vụ của trồng trọt trong 6 ý ở s.g.k? -Nhiệm vụ của trồng trọt là: Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và cho xuất khẩu. (Đáp án 1,2,4,6) III.Biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt ?Em hãy nêu 1 số biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt? ?Mục đích của các biện pháp đó? -Một số biện pháp: +Khai hoang,lấn biển. +Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng. +áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt. 2 em đọc ghi nhớ. *Ghi nhớ:(s.g.k tr.6 ) Bầi 2: Khái niệm đất trồng và thành phần của đất trồng *Giới thiệu bài: Đát là tài nguyên thiên nhiên quý của quốc gia,là cơ sở cho sản xuất nông,lâm nghiệp.Vì vậy trước khi nghiên cứu các quy trình kĩ thuật trồng trọtchúng ta cần tìm hiểu thế nào là đất trồng. 3*Bài mới I.Khái niệm về đất trồng. ?Đất trồng là gì? ?Vậy lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không?Tại sao? Quan sát hình 2 s.g.k. ?Đất có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng?Vì sao? ?Ngoài đất ra, cây trồng còn sống được ở môi trường nào nữa? ?Trồng cây trong môi trường đất và nước có điểm gì giống và khác nhau? *Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất ,trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. *Đất có vai trò đặc biệt đối với đời sống cây trồng . II.Thành phần của đất trồng. Dựa vào sơ đồ1 trong s.g.k,em hãy cho biết đất trồng gồm những thành phần gì? ?Không khí có chứa các chất khí nào?(Oxi,cacbonic,nitơ và một số khí khác ) ?Oxi có vai trò gì trong đời sống cây trồng? ?Phần rắn của đất gồm những thành phần nào? *Đất gồm 3 phần: Phần khí, phần rắn, phần lỏng. -Phần khí cung cấp oxi cho cây hô hấp. -Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. -Phần lỏng cung cấp nước cho cây. *Ghi nhớ(S.G.K tr.8 ) 4.Củng cố: -Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế địa phương? -Nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay ở địa phương em là gì? -Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? -Em hãy nêu những thành phần của đất? 5.Hướng dẫn về nhà +Trả lời các câu hỏi ở cuối bài +Đọc trước bài3 s Tiết 2: Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng I.Mục tiêu bài học Giúp học sinh: -Hiêủ được thành phần cơ giới của đất là gì .Thế nào là đất chua ,kiềm và trung tính .Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng.Thế nào là độ phì nhiêu của đất. -Có ý thức bảo vệ ,duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. II.Chuẩn bị Tranh ảnh có liên quan.Nghiên cứu s.g.k. III.Nội dung bài dạy 1.Tổ chức lớp 2.Kiểm tra bài cũ -Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế địa phương? -Nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay ở địa phương em là gì? -Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? -Em hãy nêu những thành phần của đất? 3.Bài mới *Giới thiệu bài:Đa số cây trồng nông nghiệp sống và phát triển trên đất .Thành phần và tính chất của đất ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng nông sản.Muốn sử dụng đất hợp lí cần phải biết được các đặc điểm và tính chất của đất. *Bài mới: I.Thành phần cơ giới của đất là gì ? ?phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? (Thành phần vô cơ và t.p hữu cơ ) -G,v giảng giải :Thành phần khoáng của đất bao gồm hạt cát ,limon,sét. tỉlệ các hạt này trong đất gọi là thành phần cơ giới của đất. -Thành phần cơ giới của đất là tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất. II.Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất? -1 h.s đọc s.g.k -Độ pH dùng để đo cái gì?Trị số pHdao động trong phạm vi nào? ?Với các giá trị nào của nó thì đất được gọi là chua, kiềm, trung tính? -Độ pH dùng để đo độ chua,độ kiềm của đất. -Xác định độ chua, kiềm, trung tính để có kế hoạch sử dụng và cải tạo đất. III.Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng/ -Cho h.s làm bài tập -Nhờ các hạt cát,limon, sét. -Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng: +Đất cát: Kém +Đất thịt: Trung bình +Đất sét: Tốt. IV.Độ phì nhiêu của đất Độ phì nhiêu của đất là gì? ?Nêu 2 yếu tố của độ phì nhiêu? (Là nước và chất dinh dưỡng ) Tuy nhiên muốn đạt năng suất cao thì ngoài độ phì nhiêu của đất còn có các yếu tố giống tốt, thời tiết tốt, chăm sóc tốt. -Là khả năng của đất cung cấp đủ nước ,o xi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.Không chứa các chất có hại cho cây. *Ghi nhớ:(s.g.k tr.10 ) 3.Củng cố: ?Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính? ?Vì sao đất giữ được nước và chất dinhdưỡng? ?Độ phì nhiêu của đất là gì? 4.Hướng dẫn về nhà +Trả lời câu hỏi ở cuối bài .Đọc trước bài4 s.g.k +Chuẩn bị 3 mẫu đất khác nhau,1 lọ đựng nước ,1 ống hút nước, 1 mảnh nilon, thước đo. Tiết 3 Ngày soạn : Ngày dạy: Bài 6:Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất I Mục tiêu bài học Giúp học sinh: -Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí. Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. -Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất. II.Chuẩn bị Tranh ảnh liên quan đến bài học -Đọc thêm tài liệu: Đánh giá hiện trạng sửdụng đất trên toàn quốc theo quan điểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 1996. III.Nội dung bài dạy 1.Tổ chức lớp 2.Kiểm tra bài cũ ?Thế nào lầ đất chua, đất kiềm , đất trung tính? ?Tại sao người ta phải giữ nước và chất dinh dưỡng trong đất? 3.Bài mới *Giới thiệu bài: Đất là tài nguyên quý của quốc gia, là cơ sở để sản xuất nông, lâm nghiệp. Vì vậy chúng ta phải biết cách sử dụng cải tạo và sử dụng đất. Bài học này giúp các em hiểu: sử dụng đất như thế nào là hợp lí. Có những biện pháp nào để cải tạo, bảo vệ đất? *Bài mới: I.Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? ?Dựa vào s.g.k em hãy cho biết vì sao phải sử dụng đất hợp lí? ?Nêu các biện pháp sử dụng đất?Mục đích của các biện pháp ấy? +Nguyên nhân: Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn, vì vậy phải sử dụng đất một cách hợp lí. +Các biện pháp sử dụng đất -Thâm canh tăng vụ -Không bỏ đất hoang -Chọn cây trồng phù hợp với đất -Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất GV giới thiệu một số loại đất cần cải tạo ở nước ta -Đất xám bạc màu: nghèo dinh dưỡng, tầng đất mặt mỏng, đất thường chua -Đất mặn: Có nồng độ muối tan tương đối cao, cây trồng không sống được trừ các cây chịu mặn -Đất phèn: Chứa nhiều muối phèn. Cho học sinh quan sát hình 3,4,5 s.g.k ?Nêu các biện pháp cải tạo đất? Mục đích? áp dụng cho loại đất nào? Biện pháp cải tạo đất Mục đích áp dụng cho loại đất -Cày sâu, bừakỹ, bón phân hữu cơ -Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. -Làm ruộng bậc thang. - -Tăng bề dày lớp đất trồng -Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn -Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn -Đất xám bạc màu -Đất dốc -Đất dốc Ghi nhớ: S.G.K tr.15 Gọi 2 em đọc ghi nhớ 4.Củng cố -Vì sao phải cải tạo đất? -Nêu những biện pháp để cải tạo đất? -Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em/ 5.Hướng dẫn về nhà -Làm bài tập vào vở -Trả lời các câu hỏi ở cuối bài, xem trước bài 7. ----------------------------------------------------- Tiết 4 Ngày soạn: Ngày dạy: Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản. Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. I.Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: -Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. -Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. -Có kỹ năng quan sát thực hành. -Có ý thức lao động cẩn thận, chính xác. II.Nội dung bài dạy 1.Tổ chức thực hành -Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh -Chia nhóm thực hành -Giao dụng cụ thực hành. 2.Hướng dẫn kĩ thuật thực hành *Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản -Giáo viên thao tác mẫu -Nêu yêu cầu mẫu đất (Hơi ẩm) -Học sinh quan sát làm theo, giữ lại sản phẩm. -Giáo viên theo dõi học sinh thực hành.Hướng dẫn từng em yếu. *Thực hành xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. -Giáo viên thao tác mẫu : Bước 1: Lấy lượng đất bằng hạt ngô cho vào thìa. Bước 2: Nhỏ từ từ chất chỉ thị màu tổng hợp vào mẫu đất cho đến khi dư thừa 1 giọt Bước 3: Nghiêng thìa cho chất chỉ thị màu chảy ra và so màu với thang màu pH chuẩn. -Học sinh làm theo . Ghi kết quả theo mẫu S.G.K 3.Đánh giá kết quả -Giáo viên chấm kết quả thực hành. -Nhận xét tinh thần chuẩn bị,ý thức học tập trong giờ.Động viên nhắc nhở học sinh 4.Hướng dẫn chuẩn bị bài sau -Tìm hiểu phân bón là gì? Tác dụng của phân bón trong trồng trọt? -Gia đình em đã sử dụng phân bón trong trồng trọt như thế nào? .................................................... Tiết 5 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Ngày soạn: Ngày dạy: I.Mục đích yêu cầu Giúp học sinh: -Biết được các loại phân bón thường dùng và tác dụng của phân bón đối với đất, cây trồng. -Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ(thân, cành, lá), cây hoang dại để làm phân bón. II.Đồ dùng dạy học -Các loại phân hoáhọc -Các loại cây làm phân. -Tranh vẽ có liên quan đến bài học III.Nội dung bài dạy 1.Tổ chức lớp 2.Kiểm tra bài cũ ? Nêu biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất? 3.Bài mới *Giới thiệu bài:Ngay từ xa xưa cha ông ta đã nói "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống".Câu tục ngữ này phần nói lên tầm quan trọng của phân bón trong trồng trọt. Bài này chúng ta tìm hiếu xem phân bón có tác dụng gì trong sản xuất nông nghiệp. *Bài mới:' I.Khái niệm về phân bón Cho học sinh đọc trong s.g.k ? Em hãy nêu các loại phân bón thường dùng hiện nay? ?Tại sao em lại coi là phân bón? ?Dựa vào s.g,k em hãy hoàn thành sơ đồ sau: ? Theo em các gia đình nông nghiệp có thể sản xuất ra loại phân bón gì cho cây trồng? ?Dựa vào sơ đồ vừa vẽ hãy sắp xếp vào vở bài tập các loại phân bón vào các nhóm thích hợp theo mẫu bảng s.g.k -h.s tự sắp xếp theo nhóm. Các nhóm báo kếtquả.Cả lớp sửa. -Là thức ăn cho cây trồng do con người cung cấp. Phân bón Phân hữu cơ Phân hoá học Phân vi sinh Nhóm phân bón Loại phân bón Phân hữu cơ Phân hoá học Phân vi sinh a,b,e,g,k,l,m. c,d,h,n. i. II.Tác dụng của phân bón Quan sát hình 6 s.g.k và cho biết: Phân bón có ảnh hưởng như thế nào đến đất, năng suất và chất lượng nông sản? ?Tuy nhiên, em thấy ruộng lúa bón quá nhiều đạm thì sẽ như thế nào? -Làm tăng độ phì nhiêu của đất -Tăng năng suất -Tăng chất lượng nông sản. *Ghi nhớ:S.g.k tr.17 (1 em đọc ghi nhớ) 4.Củng cố: -1 học sinh đọc phần"Có thể em chưa biết" -Phân bón là gì? Tác dụng của phân bón? 5.Hướng dẫn về nhà -Trả lời câu hỏi ở cuối bài và đọc bài 9 s.g.k ............................................................................................................................... Tiết 6 Ngày soạn: Ngày dạy: ............................................................................................. Tiết 7 Thực hành:Nhận biết một số loại phân hoá học thông thường Ngày soạn: Ngày dạy: I.Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh: -Phân biệt được một số loại phân bón thường dùng. -Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và ý thức bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường. II.Đồ dùng dạy học -Một số mẫu phân hoá học: Đạm, lân, kali. -Khoảng 6 ống nghiệm thuỷ tinh(Hoặc cốc thuỷ tinh) -1 lọ nước sạch, ống hút. -3 đèn cồn, cồn đốt. -Kẹp gắp than, diêm,than củi. III.Hoạt động dạy học 1.Tổ chức thực hành. -Kiểm tra dụng cụ của học sinh -Chia nhóm thực hành 2.Thực hiện quy trình *Bước1: G.V thao tác mẫu, h.s quan sát. a) Phân biệt nhóm phân bón hoà tan và nhóm ít hoặc không hoà tan. -Lấy 1 lượng phân bón bằng hạt ngô cho vào ống nghiệm. -Cho 10-15 ml nước sạch vào và lắc mạnh trong 1 phút. -Để lắng 1-2 phút .Quan sát mức độ hoà tan: +Nếu hoà tan là phân đạm và phân kali +Nếu không hoặc ít hoà tan là phân lân và vôi. b) Phân biệt trong nhóm phân bón hoà tan: Phân đạm và phân kali. -Đốt cục than củi trên đèn cồn đến khi nóng đỏ. -Lấy một ít phân bón khô rắc lên cục than củi đã nóng đỏ +Nếu có mùi khai là phân đạm. +Nếu không có mùi khai là phân kali. c) Phân biệt trong nhóm phân bón ít hoặc không hoà tan. -Nếu phân bón có màu nâu, nâu sẫm hay trắng xám như ximăng là phân lân. -Nếu phân bón có màu trắng, dạng bột,đó là vôi. *Bước 2: Học sinh thực hành theo nhóm theo quy trình đã nêu ở trên.Kết quả thực hành ghi vào vở theo mẫu bảng ở s.g.k tr.19. 3.Kiểm tra đánh giá -nhận xét, tuyên dương những học sinh, những nhóm chuẩn bị tốt, là có kết quả tốt. -Bổ sung, sửa chữa những thao tác sai. -Nhắc nhở vệ sinh lớp, vệ sinh cá nhân, xếp lại dụng cụ. 4.Hướng dẫn về nhà. -Tìm hiểu cách sử dụng phân hoá học, cách chế biến, sử dụng phân hữu cơ ở địa phương. -Đọc trước bài trong s.g.k. ...................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_1_7_ban_hay.doc
Giáo án liên quan