Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng - Lê Vĩnh Phước

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. Vai trò của giống cây trồng.

-Là yếu tố quyết định năng suất, có tác dụng làm tăng vụ thu hoạch và làm thay đổi cơ cấu cây trồng.

 HĐ2.

 – Chia học sinh thành các nhóm nhỏ.

 - Yêu cầu các nhóm quan sát hình 11 sgk, thảo luận về vai trò của giống cây trồng và cử đại diện trả lời.

 - Gọi các nhóm khác nhận xét , bổ sung.

 - Giáo viên kết luận.

 - Cho học sinh trả lời 3 câu hỏi ở sgk.

- Quan sát hình, thảo luận và cử đại diện nhóm trả lời.

- Ghi vào vở.

- Trả lời 3 câu hỏi sgk.

II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt.

 1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

 3. Có chất lượng tốt.

 4. Có năng suất cao và ổn định.

 5. Chống, chịu được sâu, bệnh. HĐ3.

- Yêu cầu các nhóm xem thông tin sgk, thảo luận trong 5 tiêu chí về giống tốt ở sgk và chọn ra những tiêu chí đúng, đồng thời giải thích vì sao?

- Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên kết luận.

- Xem thông tin ở sgk, thảo luận tìm các tiêu chí đúng và trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.

- Ghi vào vở.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng - Lê Vĩnh Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 00/ 09/ 2008 Lớp 7A Bài 10. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. I. Mục tiêu: Hiểu được vai trò của giống cây trồng. Biết các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. II. Chuẩn bị: - Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp chọn tạo giống cây trồng ở địa phương. - Bảng phụ. Tiết ppct: 07 III. Các hoạt động dạy học. ổn định lớp. Bài cũ: 1. 2. 3. Bài mới. HĐ1: Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu mục tiêu bài. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Vai trò của giống cây trồng. -Là yếu tố quyết định năng suất, có tác dụng làm tăng vụ thu hoạch và làm thay đổi cơ cấu cây trồng. HĐ2. – Chia học sinh thành các nhóm nhỏ. - Yêu cầu các nhóm quan sát hình 11 sgk, thảo luận về vai trò của giống cây trồng và cử đại diện trả lời. - Gọi các nhóm khác nhận xét , bổ sung. - Giáo viên kết luận. - Cho học sinh trả lời 3 câu hỏi ở sgk. Quan sát hình, thảo luận và cử đại diện nhóm trả lời. Ghi vào vở. Trả lời 3 câu hỏi sgk. II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt. 1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. 3. Có chất lượng tốt. 4. Có năng suất cao và ổn định. 5. Chống, chịu được sâu, bệnh. HĐ3. Yêu cầu các nhóm xem thông tin sgk, thảo luận trong 5 tiêu chí về giống tốt ở sgk và chọn ra những tiêu chí đúng, đồng thời giải thích vì sao? Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Giáo viên kết luận. Xem thông tin ở sgk, thảo luận tìm các tiêu chí đúng và trả lời. Nhận xét, bổ sung. Ghi vào vở. III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng. 1. Phương pháp chọn lọc. 2. Phương pháp lai. 3. Phương pháp nuôi cấy mô. 4. Phương pháp gây đột biến. HĐ4. - Cho học sinh lần lượt quan sát hình 12- 14 sgk, thảo luận về các phương pháp chọn tạo giống cây trồng ( Riêng phương pháp Gây đột biến giáo viên giới thiệu cho học sinh nắm rõ). Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Giáo viên kết luận. - Học sinh quan sát hình, thảo luận về các phương pháp và cử đại diện trả lời. Nhận xét, bổ sung. Ghi vào vở. HĐ5. Tổng kết. Gọi 1 học sinh đọc “ Ghi nhớ” Hưỡng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả. Giáo viên nhận xét chung. Dặn dò: - Đọc và chuẩn bị bài 11.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_10_vai_tro_cua_giong_va_phuong_p.doc