Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1, Bài 1+2: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm của đất trồng và thành phần của đất trồng - Nguyễn Thị Thu Huyền

I , Mục tiêu bài học:

1. Hiểu được vai trò của đất trồng.

2. Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay và một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt.

3. Hiểu được đất trồng là gì.

4. Biết được vai trò , các thành phần của đất trồng.

II. Chuẩn bị:

Tranh vẽ các hình bài 1; 2 SGK.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Tổ chức:

Lớp 7A1 7A2 7A3 7A4

Ngày dạy

Sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 A/ Mở bài: GV đặt vấn đề vào bài.

 B/ Phát triển bài:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 01/07/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1, Bài 1+2: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm của đất trồng và thành phần của đất trồng - Nguyễn Thị Thu Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1 : Bài 1; 2 Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm của đất trồng và thành phần của đất trồng I , Mục tiêu bài học: 1. Hiểu được vai trò của đất trồng. 2. Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay và một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. 3. Hiểu được đất trồng là gì. 4. Biết được vai trò , các thành phần của đất trồng. II. Chuẩn bị: Tranh vẽ các hình bài 1; 2 SGK. III. Tiến trình lên lớp: 1. Tổ chức: Lớp 7A1 7A2 7A3 7A4 Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: A/ Mở bài: GV đặt vấn đề vào bài. B/ Phát triển bài: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: - GV giới thiệu H1 – Sgk –tr 5 - GV yêu cầu HS đọc mục I – Sgk, tr 5 Thảo luận: + Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? + Hoàn thành bài tập . - GV gọi đại diện nhóm lên nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung. - GV chốt lại kiến thức chuẩn. - GV giảng giải cho HS hiểu thế nào là cây lương thực, cây thực phẩm, cây nguyên liệu cho công nghiệp. Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS đọc mục II – Sgk, tr 6 Thảo luận: Hoàn thành bài tập . - GV gọi đại diện nhóm lên nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung. - GV đánh giá hoạt động của các nhóm và chốt lại kiến thức chuẩn. Hoạt động 3: - GV yêu cầu HS đọc mục II – Sgk, tr 6 Thảo luận: Hoàn thành bài tập . - GV gọi đại diện nhóm lên nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung. - GV đánh giá hoạt động của các nhóm và chốt lại kiến thức chuẩn. Hoạt động 4: - GV yêu cầu HS đọc mục 1/I – Sgk, tr 7 . Trả lời câu hỏi: Đất trồng là gì? - GV nhận xét . - GV nhấn mạnh cho HS : Hoạt động 5: - GV hướng dẫn HS quan sát H 2- tr 7 và trả lời câu hỏi: Trồng cây trong môi trường đất và trong môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau? - GV đánh giá hoạt động của các nhóm và chốt lại kiến thức chuẩn. Hoạt động 6: GV giới thiệu cho HS sơ đồ 1- tr 7. - GV yêu cầu HS đọc mục II – Sgk, tr 7-8 Thảo luận: Hoàn thành bàI tập . - GV gọi đại diện nhóm lên nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung. - GV đánh giá hoạt động của các nhóm và chốt lại kiến thức chuẩn. I. Vai trò của trồng trọt: - HS đọc mục I – Sgk, tr 5 Thảo luận, hoàn thành bàI tập . - Đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung Rút ra kết luận: Vai trò của trồng trọt: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho công nghiệp, thức ăn cho chăn nuôivà cung cấp nông sản xuất khẩu. II. Nhiệm vụ của trồng trọt: - HS đọc mục II – Sgk, tr 6 Thảo luận, hoàn thành bàI tập . - Đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung Rút ra đáp án đúng là: 1,2,4,6. III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì? HS đọc mục I – Sgk, tr 5. Thảo luận, hoàn thành bài tập . - Đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung Rút ra kết luận: Nhiệm vụ: Khai hoang lấn biển để tăng diện tích đất canh tác, tăng vụ để tăng lượng nông sản, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để tăng năng suất cây trồng. Mục đích cuối cùng của các biện pháp trên là sản xuất ra nhiều nông sản. IV. Khái niệm về đất trồng: Đất trồng là gì? 6 Thảo luận: Hoàn thành bài tập . - GV gọi đại diện nhóm lên nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung. - GV đánh giá hoạt động của các nhóm và chốt lại kiến thức chuẩn. HS đọc mục I – Sgk, tr7 trả lời câu hỏi Rút ra kết luận: Chỉ có lớp bề mặt tơi xốp của vỏ tráI đất trên đó thực vật có thể sinh sống được mới gọi là đất trồng. Vai trò của đất trồng: HS quan sát H 2- tr 7 thảo luận Đại diện nhóm nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung Rút ra kết luận: Vai trò: Đất cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giúp cây đứng thẳng. V. Thành phần của đất: HS quan sát sơ đồ 1, đọc nội dung phần II - tr 7 -8 thảo luận.Đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung Rút ra kết luận: + Phần khí: Cung cấp oxi cho cây hô hấp. + Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. + Phần lỏng: Cung cấp nước cho cây. C/ Củng cố: Đọc phần ghi nhớ bài 1,2. D/ Kiểm tra đánh giá: - Gọi HS trả lời các câu hỏi cuối bàI 1,2 – tr 6,8. E/Hướng dẫn về nhà: + Học bài . + Tự trả lời các câu hỏi cuối bàI, đọc trước bài 3- sgk.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_1_bai_12_vai_tro_nhiem_vu_cua_t.doc