Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 11: Kiểm tra 1 tiết - Trường THCS Mong Thọ B

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Kiểm tra kiến thức các bài: từ bài 1 đến bài 12

- Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng so sánh, mô tả, tư duy.

- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, khoa học.

II. Hình thức ra đề : tự luận.

III. Ma trận đề kiểm tra:

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 11: Kiểm tra 1 tiết - Trường THCS Mong Thọ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: THCS Mong Thọ B Tuần 11 - Tiết 11 Ngày soạn: 15/10/2012 KIỂM TRA 1 TIẾT I. Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra kiến thức các bài: từ bài 1 đến bài 12 - Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng so sánh, mô tả, tư duy. - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, khoa học. II. Hình thức ra đề : tự luận. III. Ma trận đề kiểm tra: Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Nêu được vai trò của trồng trọt đối với con người Số câu Số điểm Tỉ lệ 1 câu 2đ 20% 1 câu 2đ 20% Đất trồng Hiểu được các biện pháp cơ bản sử dụng đất một cách hợp lí Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ 1 câu 2,5đ 25% 1 câu 2,5đ 25% Giống cây trồng Nêu tiêu chí đánh giá một giống cây trồng tốt Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ 1 câu 1,5đ 15% 1 câu 1,5đ 15% Phân bón Giải thích được việc bón phân không hợp lí ảnh hưởng đến năng suất cây trồng Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ 1câu 2,5đ 25% 1câu 2,5đ 25% Sâu, bệnh cây trồng Phát hiện được côn trùng và bệnh gây hại cho cây Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ 1câu 1,5đ 15% 1câu 1,5đ 15% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ 2 câu 3,5đ 35% 1 câu 2,5đ 25% 1câu 2,5đ 25% 1câu 1,5đ 15% 5câu 10đ 100% IV. Đề kiểm tra: Đề 1 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Cầu 2: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 3: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 4: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số côn trùng gây hại cho cây? (1,5đ) Đề 2 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Câu 2: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 3: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Cầu 4: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số bệnh gây hại cho cây? (1,5đ) V. Đáp án và biểu điểm Câu 1: - Cung cấp lương thực, thực phẩm (0,5điểm) - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi (0,5điểm) - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp (0,5điểm) - Cung cấp nguyên liệu cho nông sản (0,5điểm) Câu 2: - Thâm canh tăng vụ nhằm mục đích không để đất trống trong thời gian giữa 2 vụ thu hoạch và tăng lượng sản phẩm thu được (1điểm) - Không bỏ đất hoang nhằm mục đích tạo sản phẩm thu hoạch (0.5 điểm) - Chọn cây trồng phù hợp với đất nhằm mục đích cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao (0,5điểm) - Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo đất để sớm có thu hoạch (0,5 điểm) Câu 3: - Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương (0,75điểm) - Có chất lượng tốt (0,25điểm) - Có năng suất cao và ổn định (0,25điểm) - Chống, chịu được sâu, bệnh (0,25điểm) Câu 4: - Vì phân bón hợp lý sẽ tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất và tăng chất lượng nông sản. (1,5điểm) - Học sinh cho ví dụ (1điểm) Câu 5: Học sinh nêu tên 3 côn trùng gây hại cho cây (mỗi ý 0,5điểm) đề 1 Học sinh nêu tên 3 bệnh gây hại cho cây (mỗi ý 0,5điểm) đề 2 VI. Bổ sung: KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 1 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Cầu 2: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 3: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 4: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số côn trùng gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 1 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Cầu 2: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 3: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 4: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số côn trùng gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 1 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Cầu 2: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 3: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 4: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số côn trùng gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 1 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Cầu 2: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 3: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 4: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số côn trùng gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 1 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Cầu 2: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 3: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 4: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số côn trùng gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 2 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Câu 2: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 3: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Cầu 4: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số bệnh gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 2 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Câu 2: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 3: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Cầu 4: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số bệnh gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 2 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Câu 2: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 3: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Cầu 4: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số bệnh gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 2 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Câu 2: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 3: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Cầu 4: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số bệnh gây hại cho cây? (1,5đ) KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Công nghệ Đề 2 Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nông dân? (2 điểm) Câu 2: Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào? (1,5 đ) Câu 3: Vì sao phải bón phân hợp lí? Ví dụ? (2,5 đ) Cầu 4: Biện pháp cơ bản sử dụng đất hợp lí và mục đích của các biện pháp đó? (2,5 đ) Câu 5: Em hãy kể tên một số bệnh gây hại cho cây? (1,5đ)

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_11_kiem_tra_1_tiet_truong_thcs.doc