Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 21: Kiểm tra học kì 1

I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức.

- Làm được bài tập kiến thức trọng tâm của học kì I

2. Kĩ năng

- Vận dụng một số kiến thức thực hành vào bài kiểm tra.

3.Thái độ.

- Có ý thức làm bài kiểm tra nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

II. CHUẨN BỊ.

- GV: Đề bài, đáp áp + biểu điểm

- HS: Ôn tập trước ở nhà, chuẩn bị giấy kiểm tra, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ôn định lớp.

2. Phát đề.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 21: Kiểm tra học kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/12/201 Ngày giảng: 15/12/201 Tiết 27 Kiểm tra HKI I. Mục tiêu : 1.Kiến thức. - Làm được bài tập kiến thức trọng tâm của học kì I 2. Kĩ năng - Vận dụng một số kiến thức thực hành vào bài kiểm tra. 3.Thái độ. - Có ý thức làm bài kiểm tra nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. II. Chuẩn bị. - GV: Đề bài, đáp áp + biểu điểm - HS: Ôn tập trước ở nhà, chuẩn bị giấy kiểm tra, đồ dùng học tập. III. Các hoạt động dạy học. 1. Ôn định lớp. 2. Phát đề. Đề bài + Ma trận đề : Ma trận đề: Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề 1 Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt 1. Biết được Mục đích của luân canh, xen canh. Số câu 1.câu Số điểm 1 điểm 1 điểm=.10.% Chủ đề 2 Đất trồng 1. Biết được đất trồng là gì? 1. Nêu được đất trồng gồm có các thành phần nao? Số câu 1/4 câu 1 câu Số điểm 0,25 điểm 2 điểm 2,25 điểm=.20,25 % Chủ đề 3 Phân bón và thuốc trừ sâu , phòng trừ sâu bệnh hại. Biết được loại phân dùng bón phân thúc - Phân tích được anh hưởng của thuốc trừ sâu và phân bón đến môi trường Số câu 2/4 câu 1 câu Số điểm 0, 5 điểm 3 điểm 3.5 điểm 35.% Chủ đề 4 Lâm nghiệp Biết được khai các loại khai thức rừng Hiểu được bảo vệ rừng có những tác dụng nào. Giải thích được tại sau phải trồng cây xanh tại thành phố và khu công nghiệp Số câu 1/4 câu 1/2 câu 1/2 câu Số điểm 0, 25 điểm 1 điểm 2 điểm 3,25 điểm 30,25.% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 4 điểm 4 điểm 2 điểm 5 câu 10 điểm 100.% A. Trắc nghiệm. (4đ) Câu 1 Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau để có được câu trả lời đúng : ( 1 đ) độ phì nhiêu giảm sâu, bệnh ánh sáng nước điều hòa dinh dưỡng sản phẩm thu hoạch đất. 1. Luân canh sử dụng đất tăng .................; ......................và ......................... 2. Xen canh sử dụng hợp lí ..........................và ............................... Câu 3 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.(1đ) a) Loại phân nào dùng để bón thúc ? A. Phân hữu cơ ; B. Phân đạm ; C. Phân lân ; D . Phân vi sinh. b) ở biến thái hoàn toàn của côn trùng giai đoạn phá hại nhiều nhất là: A . Sâu non . B. Sâu trưởng thành C. Nhộng . D. Trứng c) Khai thác trắng là gì? A, Chặt toàn bộ trong 4 lần ; B. Chặt cây già ; C. Chặt toàn bộ cây trong 1 lần trong 1 năm . d) Đất trồng là gì ? A . Kho dự trữ thức ăn cho cây ; B . Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất. C. Do đá núi mủn ra B. Tự luận. (8 đ) Câu 4. Đất gồm có thành phần nào? (2đ) Câu 5. Hãy nêu ảnh hưởng của phân bón, thuốc trừ sâu đến môi trường, con người và sinh vật khác.? (3đ). Câu 6. Bảo vệ rừng có tác dụng gì? Tại sao phải trông cây xanh ở thành phố, khu công nghiệp ? ( 3đ) Đáp án và thang điểm A. Trắc nghiệm Câu 1 Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau để có được câu trả lời đúng : ( 1đ) 1. độ phì nhiêu ; điều hòa dinh dưỡng ; giảm sâu, bệnh 2. đất ; ánh sáng 3. sản phẩm thu hoạch Câu 2 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.(1đ) a) A ; b) B ; c) C ; d) C ; e) C ; f) B B. Tự luận. ( 8 đ) Câu 3. Đất gồm có thành phần nào?(2đ) - Phần khí gồm oxi, nitơ, cacbonic, lượng ôxi ít hơn và lượng cacbonic nhiều hơn khí quyể. - Phần rắn gồm chất vô cơ chiếm > 90% khối lượng và chất hữu cơ, gồm sinh vật sống và xác của sinh vậ. - Phần lỏng chính là nước, nước hòa tan chất dinh dưỡng cho câ. Câu 4. Hãy nêu ảnh hưởng của phân bón, thuốc trừ sâu đến môi trường, con người và sinh vật khác.?( 3 đ) - Làm ô nhiễm môi trường không khí, đất, nươc. - Gây ngộ độc cho con người và các sinh vật. Câu 5. Tại sao phải trông cây xanh ở thành phố, khu công nghiệp ?(3 đ) + Nêu được bảo vệ rừng có những tác dụng nào ? ( 1 đ) + Giải thích được tại sao phải trồng cây xanh tại thành phố và khu công nghiệp ( 2đ) - Làm trong sạch không khí.... - Giảm tiếng ồn....

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_21_kiem_tra_hoc_ki_1.doc