Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15, Bài 15: Làm đất và bón phân lót

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 _ Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt.

 _ Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm đất.

 _ Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

 2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kỹ năng:

 _ Quan sát, phân tích.

 _ Hoạt động nhóm.

 3. Thái độ:

 Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường đất, bón phân đúng cách tránh gây ô nhiễm môi trường.

II. CHUẨN BỊ:

 - GV: Hình 25, 26 SGK phóng to.

 - HS: Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. Kiểm tra bài cũ: Trả bài kiểm tra 1 tiết

 2. Bài mới:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15, Bài 15: Làm đất và bón phân lót, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp dạy: 7A Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Lớp dạy: 7B Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Tiết 15. BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: _ Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt. _ Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm đất. _ Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng: _ Quan sát, phân tích. _ Hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường đất, bón phân đúng cách tránh gây ô nhiễm môi trường. II. CHUẨN BỊ: - GV: Hình 25, 26 SGK phóng to. - HS: Phiếu học tập. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: Trả bài kiểm tra 1 tiết 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung * Hoạt động 1: Làm đất nhằm mục đích gì? Cho 1 học sinh đọc to phần I SGK. _ Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi: Hãy cho biết làm đất nhằm mục đích gì? _ Tiểu kết, ghi bảng. - 1 học sinh đọc to. _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời về ruộng được cày bừa thì: _ Học sinh ghi bài. I. Làm đất nhằm mục đích gì? Mục đích của việc làm đất là làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt được cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. * Hoạt động 2: Các công việc làm đất. _ Giáo viên hỏi: + Công việc làm đất bao gồm những công việc gì? + Cày đất có tác dụng gì? + Cày đất là làm gì? Và độ sâu như thế nào là thích hợp? + Bừa và đập đất có tác dụng gì? + Em hãy cho biết người ta bừa và đập đất bằng công cụ gì .Phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào? + Lên luống có tác dụng gì? + Em cho biết lên luống thường áp dụng cho loại cây trồng nào? _ Giáo viên giảng giải: _ Giáo viên hỏi: + Khi lên luống tiến hành theo quy trình nào? _ Giáo viên giải thích các bước lên luống theo quy trình. _ Học sinh trả lời: à Bao gồm các công việc: cày đất, bừa và đập đất, lên luống. à Làm đất tơi xốp, thoáng khí và vuỳi lấp cỏ dại. à Bằng các công cụ như: trâu, bò hay máy cày. à Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 đến 30 cm. Trả lời. HS khác nhận xét bổ sung. _ Học sinh trả lời: II. Các công việc làm đất: 1. Cày đất: Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 đến 30cm, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại. 2. Bừa và đập đất: Để làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san bằng mặt ruộng. 3. Lên luống: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển. Được tiến hành theo quy trình: _ Xác định hướng luống. _ Xác định kích thước luống. _ Đánh rãnh, kéo đất tạo luống. _ Làm phẳng mặt luống. * Hoạt động 3: Bón phân lót. _ Yêu cầu học sinh đọc phần III và trả lời các câu hỏi: + Bón phân lót thường dùng những loại phân gì? + Tiến hành bón lót theo quy trình nào? _ Giáo viên giảng thêm các bước trong quy trình. + Em hãy nêu cách bón lót phổ biến mà em biết. _ Tiểu kết, ghi bảng. Học sinh đọc và nêu quy trình bón phân lót - HS trả lời - HS liên hệ thực tế - trả lời III. Bón phân lót: Sử dụng phân hữu cơ và phân lân theo quy trình sau: _ Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, hốc cây. _ Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân bón xuống dưới. 3. Củng cố: Cho học sinh đọc phần ghi nhớ và mục em có thể chưa biết. 4. Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 16. ****************@*************

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_15_bai_15_lam_dat_va_bon_phan_l.doc
Giáo án liên quan