Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 19: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng - Văn Nghĩa

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: -Hiểu được vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống của toàn xã hội .

2.) Kỹ năng: -Biết được nhiệm vụ của trồng rừng .

3.) Thái độ: - Có ý thức bảo vệ rừng và tích cực trồng cây gây rừng .

II./ Các công việc chuẩn bị:

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài 22 sgk, tham khảo tài liệu và các dẫn chứng về vai trò của rừng, về các tác hại của việc phá rừng, các hoạt động trồng cây gây rừng

- Sử dụng hình 34, 35 sgk và sưu tầm một số tranh ảnh, biểu đồ, phim ảnh (nếu có n) để phục vụ bài học

III./ Các hoạt động dạy và học:

1.) Ồn định:

2.) Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 19: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng - Văn Nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 19 Ngày soạn:14 -1 -2008 Phần hai: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG BÀI 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG I./ Mục tiêu: Kiến thức: -Hiểu được vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống của toàn xã hội . Kỹ năng: -Biết được nhiệm vụ của trồng rừng . Thái độ: - Có ý thức bảo vệ rừng và tích cực trồng cây gây rừng . II./ Các công việc chuẩn bị: Nghiên cứu kĩ nội dung bài 22 sgk, tham khảo tài liệu và các dẫn chứng về vai trò của rừng, về các tác hại của việc phá rừng, các hoạt động trồng cây gây rừng Sử dụng hình 34, 35 sgk và sưu tầm một số tranh ảnh, biểu đồ, phim ảnh (nếu có n) để phục vụ bài học III./ Các hoạt động dạy và học: Ồn định: Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs Bài mới: Nội dung Phương pháp Bổ sung Hoạt động của gv Hoạt động của hs I> Vai trò của rừng và trồng rừng (sgk ) II>: Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta 1). Tình hình rừng ở nước ta (sgk ) 2). Nhiệm vụ trồng rừng: -Trồng rừng để thường xuyên phủ xanh 19, 8 triệu ha đất lâm nghiệp, trong đó có: + Trròng rừng để phồng hộ. + Trồng rừng để sản xuất . + Trồng rừng đặc dụng Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học -Gv nêu tác hại của việc phá rừng và ích lợi của việc trồng rừng Hoạt động 2 : Tìm hiểu vai trò của rừng và trồng rừng -Gv yêu cầu Hs quan sát hình 34, thảo luận nhóm để trả lời vào vở bài tập và nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất -Gv kết luận về vai trò của rừng . Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta a) tình hình rừng : -Gv mô tả tình hình rừng từ năm 1943 – 1995 trên biểu đồ (hình 35 sgk ), từ đó rút ra kết luận rừng Việt Nam đã bị tàn phá nghiêm trọng -Rừng bị phá hoại, suy giảm là do nguyên nhân nào? -Gv dùng hình ảnh để minh hoạ các hiện tượng phá rừng . b). Nhiệm vụ trồng rừng -Gv gọi Hs nhắc lại vai trò của rừng. -Trồng rừng để đáp ứng nhiệm vụ gì? -Ở địa phương em nhiệm vụ trồng rừng nào là chủ yếu, vì sao ? -Nêu tác hại của việc phá rừng -Công việc trồng rừng có ích lợi gì . -Quan sát hình 34 sgk -Thảo luận nhóm để ghi kết quả vào vở bài tập. -Cử đại diện nhóm nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất. -Hs có thể tìm các ví dụ về trồng cây gây rừng để dẫn chứng thêm . -Quan sát hình 35sgk -Nêu mức độ rừng bị tàn phá từ năm 1943-1995 -Do khai thác lâm sản tự do bừa bãi, khai thác kiệt nhưng không trồng rừng thay thế, đốt rừng làm nương rẫy và lấy củi, phá rưng khai hoang và chăn nuôi -Nêu lại vai trò của rừng. -Nhiệm vụ của trồng rừng là: + Trồng rừng để phồng hộ. + Trồng rừng để sản xuất . + Trồng rừng đặc dụng . -Nêu nhiệm vụ trồng rừng ở địa phương . IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà: Củng cố: -Gọi Hs đọc phần “ghi nhơ”ự của bài -Gv tóm tắc nội dung bài học và cho Hs nhắc lại Hướng dẫn học ở nhà - Bài vừa học: -Nắm được vài trò quan trọng của rừng và nhiệm vụ trồng rừng trồng rừng ở nước ta -Trả lời câu hỏi 1,2 sgk/ 57 - Bài sắp học: -Đọc kỹ nội dung bài 23 sgk -Tìm hiểu kĩ thuật làm đất và lập vường gieo ươm cây trồng ở địa phương em . V./ Kiểm tra :

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_19_vai_tro_cua_rung_va_nhiem_vu.doc