Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 23: Trồng cây rừng. Chăm sóc rừng sau khi trồng - Văn Nghĩa

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: -Biết được thời vụ, cách đào hố và trồng cây gây rừng bằng cây con.

 -Biết được rthời gian, số lần chăm sóc và nội dung có bản của các công việc chăm sỏcừng sau khi trồng .

2.) Kỹ năng : -Thực hiện được quy trình trồng cây gây rừng và chăm sóc rừng sau khi trồng.

3.) Thái độ: -Rèn luyện ý thức lao động đúng kĩ thuật, cẩn thận, an toàn lao động khi trồng và chăm sóc cây rừng .

II./ Các công việc chuẩn bị:

 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 26, 27 sgk và tài liệu có liên quan.

 -Phóng to các hình 41, 42sgk và tranh ảnh minh hoạ bài giảng

III./ Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số HS

2. Kiểm tra: -Nêu quy trình gieo hạt vào bầu đất!

 -Nêu quy trình cấy cây vào bầu đất!

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 23: Trồng cây rừng. Chăm sóc rừng sau khi trồng - Văn Nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 23: Ngàysoạn:28-1-08 Bài 26,27: TRỒNG CÂY RỪNG -CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG I./ Mục tiêu: Kiến thức: -Biết được thời vụ, cách đào hố và trồng cây gây rừng bằng cây con. -Biết được rthời gian, số lần chăm sóc và nội dung có bản của các công việc chăm sỏcừng sau khi trồng . Kỹ năng : -Thực hiện được quy trình trồng cây gây rừng và chăm sóc rừng sau khi trồng. Thái độ: -Rèn luyện ý thức lao động đúng kĩ thuật, cẩn thận, an toàn lao động khi trồng và chăm sóc cây rừng . II./ Các công việc chuẩn bị: -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 26, 27 sgk và tài liệu có liên quan. -Phóng to các hình 41, 42sgk và tranh ảnh minh hoạ bài giảng III./ Các hoạt động dạy và học: Ổn định: Kiểm tra sĩ số HS Kiểm tra: -Nêu quy trình gieo hạt vào bầu đất! -Nêu quy trình cấy cây vào bầu đất! Bài mới: Nội dung Phương pháp Bổ sung Hoạt động của gv Hoạt động của hs I> Thời vụ trồng rừng : (sgk ) II> Làm đất trồng cây: 1- Kích thước hố: ( sgk ) 2- Kĩ thuật đào hố: (sgk ) III> Trồng rừng bằng câycon : 1- trồng cây con có bầu: ( sgk ) 2- Tròng cây con rễ trần: (sgk ) IV> Thời gian và số lần chăm sóc: 1- Thời gian: ( sgk ) 2- Số lần chăm sóc ( sgk ) V> Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng . a-Làm rào bảo vệ b- phát quang c- làm cỏ xới gốc, vun gốc d- tỉa và dặm cây Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học -Gv nêu nguyên nhân cây chết sau khi trồng rừng và cây phát triển không được tốt . -Gv nêu mục tiêu của bài học . Hoạt động 2 : Tìm hiểu thời vụ trồng rừng, Tìm hiểu cách tiến hành làm đất trồng rừng. -Khi trồng trái thời vụ sẽ gây hậu quả như thế nào? -Nêu thời vụ trồng rừng thích hợp. -Gv nêu kích thước hố. -Dựa vào hình 41 sgk hãy nêu thứ tự các công việc đào hố trồng cây gây rừng -Khi lấp hố, tại sao phải cho lớp đất màu đã trộn xuống hố trước? Hoạt động 3: tìm hiểu cách trồng rừng bằng cây con. -Yêu cầu Hs quan sát hình 42 sgk -Nêu quy trình trồng cây con vào bầu . -Quan sát hình 43 sgk -Yêu cầu Hs thảo luận nhóm sau đó ghi vào vở bài tập thứ tự các bước vào dưới mỗi hình cho đúng quy trình trồng cây rễ trần Hoạt động4 : Tìm hiểu thời gian, số lần chăm sóc và những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng, -Nêu thời gian là bao nhiêu? -Nêu số lần chăm sóc. -Yêu cầu Hs quan sát hình 44 sgk . -Hãy giải thích nội dung từng loại công việc chăm sóc rừng sau khi trồng! -Đọc mục tiêu bài hoc . -Cây sinh trưởng còi cọc, tỉ lệ cây chết cao, thậm chí cây chết gần hết . -Nêu như sgk -Thảo luận và nêu kĩ thuật đào hố . -Để cho lớp đất màu và phân bòn không bị rửa trôi và đử nguồn dinh dưỡng cho cây -Quan sát -Nêu như sgk . -Quan sát . -Thảo luận nhóm . -Cử đại diện nhóm nêu kết quả đã thảo luận -Bổ sung . -Nêu thời gian trồng rừng . -Nêu như sgk . -Quan sát . -Thảo luận . -Nêu nội dung từng loại công việc chăm sóc rừng sau khi trồng như sgk . IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà: 1 -Củng cố: - Gọi Hs đọc phần “ ghi nhớ “ của bài 26, 27 sgk . - Gv hệ thống lại kiến thức đã học . 2-Hướng dẫn học ở nhà - Bài vừa học: - Nắm được thời vụ, kĩ thuật đào hố, quy trình trồng cây con và những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng . -Yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi trang 68 và 70 sgk - Bài sắp học: -Đọc kĩ nội dung bài 28 sgk . -Tìm hiểu tình hình khai thác rừng ở Việt Nam V./ Kiểm tra :

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_23_trong_cay_rung_cham_soc_rung.doc