Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 26: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- Biết được một số phương pháp chọn giống và quản lí giống vật nuôi.

- Hiểu được khái niệm về chọn giống vật nuôi

1.2. Kĩ năng

Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích kết luận từ các thông tin

1.3. Thái độ

Thông qua những nội dung bài, học sinh có thể vận dụng kiến thức vào thực tế, từ đó giúp các em yêu thích bộ môn.

2. Nội dung học tập

Một số phương pháp chọn giống vật nuôi

3. Chuẩn bị

3.1. Giáo viên: Nội dung thảo luận.

3.2. Học sinh: Tự đọc trước nội dung bài mới

4. Tiến trình day học

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:

 4.2. Kiểm tra miệng

 Câu 1: Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục vật nuôi ? Các yếu tố nào tác động đến sự sinh trưởng và phát dục vật nuôi ? ( 10đ)

 Trả lời:

 - Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng , kích thước các bộ phận của cơ thể (3đ)

 - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể . (3đ)

Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục vật nuôi là:

 + Đặc điểm di truyền

 + Điều kiện ngoại cảnh (4đ)

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 26: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24 - Tiết 26 Ngày dạy: Bài 33 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức - Biết được một số phương pháp chọn giống và quản lí giống vật nuôi. - Hiểu được khái niệm về chọn giống vật nuôi 1.2. Kĩ năng Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích kết luận từ các thông tin 1.3. Thái độ Thông qua những nội dung bài, học sinh có thể vận dụng kiến thức vào thực tế, từ đó giúp các em yêu thích bộ môn. 2. Nội dung học tập Một số phương pháp chọn giống vật nuôi 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: Nội dung thảo luận. 3.2. Học sinh: Tự đọc trước nội dung bài mới 4. Tiến trình day học 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng Câu 1: Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục vật nuôi ? Các yếu tố nào tác động đến sự sinh trưởng và phát dục vật nuôi ? ( 10đ) Trả lời: - Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng , kích thước các bộ phận của cơ thể (3đ) - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể . (3đ) Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục vật nuôi là: + Đặc điểm di truyền + Điều kiện ngoại cảnh (4đ) Câu 2: Thế nào là chọn giống vật nuôi? (10đ) HS : Là quá trình chọn lựa ra những con dực và con cái để làm giống nhằm phù hợp với mục đích chăn nuôi. 4.3. Tiến trình bài học Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về chọn giống vật nuôi * Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm về chọn giống vật nuôi GV: Đưa ra các câu hỏi thảo luận: -Thế nào là chọn giống vật nuôi? -Hãy nêu một ví dụ về chọn giống vật nuôi? HS: Tự nghiên cứu nội dung thông tin từ sgk và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi của gv đưa ra .Sau đó ghi nhận kết quả – Cử đại diện nhóm trả lời , hs nhóm khác nhận xét GV: Chốt lại các vấn đề chính Hoạt động 3: Tìm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi . * Mục tiêu: HS biết được một số phương pháp chọn giống và quản lí giống vật nuôi. GV: Cho hs đọc thông tin sgk trang 89 và thảo luận nhóm với nội dung sau: -Kể các phương pháp chọn giống vật nuôi? - Và cho biết cách thực hiện từng phương pháp chọn giống vật nuôi? HS: Tiến hành thảo luận nhóm ,ghi nhận kết quả – Cử đại diện nhóm báo cáo – Hs nhóm khác nhận xét GV: Chốt lại các vấn đề chính . GV giới thiệu sơ đồ 9 cho hs nghe nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi I. Khái niệm về chọn giống vật nuôi - Là quá trình chọn lựa ra những con dực và con cái để làm giống nhằm phù hợp với mục đích chăn nuôi. II. Một số phương pháp chọn giống vật nuôi Chọn lọc hàng loạt Kiểm tra năng suất. 4.4. Tổng kết Câu 4.1: Thế nào là chọn giống vật nuôi? HS: Là quá trình chọn lựa ra những con dực và con cái để làm giống nhằm phù hợp với mục đích chăn nuôi. Câu 4.2: Ơû địa phương và gia đình em chọn giống vật nuôi như thế nào? HS: Chọn con đực và con cái có nhiều đặc điểm tốt ( từ cha mẹ nó) Câu 4.3: Em hãy kể một số phương pháp chọn giống vật nuôi? HS: Chọn lọc hàng loạt và kiểm tra cá thể 4.5. Hướng dẫn học tập Đối với bài học ở tiết này: - HS học theo bài ghi - Trả lới câu hỏi SGK. Đối với bài học ở tiết sau: - Đọc trước nội dung bài: “Nhân giống vật nuôi” - Thế nào là chọn phối và phương pháp chọn phối. - Thế nào là nhân giống thuần chủng. 5. Phụ lục

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_26_mot_so_phuong_phap_chon_loc.doc