Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 27, Bài 32: Sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi - Nguyễn Thị Thu Huyền

I , Mục tiêu bài học:

1. Hiểu được khái niệm, đặc điểm về sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

2. Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

II. Chuẩn bị:

Bảng phụ, Tranh vẽ phóng to các hình 54SGK, sơ đồ 8.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Tổ chức:

Lớp 7A1 7A2 7A3 7A4

Ngày dạy

Sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

1.Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta?

Em cho biết nhiệm vụ phát triển chăn nuôi ở ước ta trong thời gian tới.

2. Em hiểu thế nào là giống vật nuôi? Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi? Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?

3. Bài mới:

 A/ Mở bài: GV đặt vấn đề vào bài.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 01/07/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 27, Bài 32: Sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi - Nguyễn Thị Thu Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 27: Bài 32 Sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi Ngày soạn: I , Mục tiêu bài học: 1. Hiểu được khái niệm, đặc điểm về sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. 2. Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. II. Chuẩn bị: Bảng phụ, Tranh vẽ phóng to các hình 54SGK, sơ đồ 8. III. Tiến trình lên lớp: 1. Tổ chức: Lớp 7A1 7A2 7A3 7A4 Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 1.Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta? Em cho biết nhiệm vụ phát triển chăn nuôi ở ước ta trong thời gian tới. 2. Em hiểu thế nào là giống vật nuôi? Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi? Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? 3. Bài mới: A/ Mở bài: GV đặt vấn đề vào bài. B/ Phát triển bài: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thuyết trình. ? Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục ? Hãy hoàn thiện bài tập ( 87 ). HS thực hiện GV nhận xét, bổ xung. HS quan sát sơ đồ 8 ( 87) và cho biết sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi có những đặc điểm nào? Cho ví dụ? HS quan sát sơ đồ hoàn thiện bài tập ( 88). Thuyết trình. I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: + Sự thay đổi về cơ thể ( cân nặng, chiều dài, các bộ phận của cơ thể...) gọi là sự sinh trưởng. + Sự phát dục: Sự thay đổi về chất, các tế bào sinh ra sau khác với tế bào sinh ra nó. VD: Con cái buồng trứng phát triển sản xuất ra tứng. Con đực tinh hoàn sản sinh ra tinh trùng. II. Đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: - Không đồng đều. - Theo giai đoạn. - Theo chu kỳ( trao đổi chất, hoạt động sinh lý). a. Không đồng đều. b. Không đồng đều. c. Theo chu kỳ. d. Theo giai đoạn. III. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: - Đặc điểm di truyền - Điều kiện ngoại cảnh. C/ Củng cố: HS đọc phần ghi nhớ bài 32 D/ Kiểm tra đánh giá: - Gọi HS trả lời các câu hỏi cuối bài 32 E/Hớng dẫn về nhà: + Học bài . + Tự trả lời các câu hỏi cuối bài. + Đọc trước bài 33 sgk- 86

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_27_bai_32_su_sinh_truong_va_pha.doc