Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 25: Những nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của hoa và cây cảnh

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

Hiểu được vai trò của ánh sáng và nhiệt độ trong sinh trưởng, phát triển của Hoa và cây cảnh.Trên cơ sở đó giúp học sinh nắm được kĩ thuật trồng , chăm sóc Hoa và cây cảnh.

2. Kỹ năng :

Vận dụng vào thực tế để chăm sóc Hoa và cây cảnh tại gia đình.

3. Thái độ :

 - Có hứng thú học tập phần giáo dục địa phương “Trồng, chăm sóc hoa và cây cảnh”.

II. CHUẨN BỊ :

 -GV : Tài liệu tham khảo kiến thức về hoa và cây cảnh.

 -Tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.

 -HS : SGK , tập ghi, VBT

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định tồ chức :

Kiểm diện học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ:

Trình bày quy trình chiết cành hoa hồng

3. Bài mới :

Gv giới thiệu bài : Ánh sáng và nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của Hoa và cây cảnh. Vậy ánh sáng và nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng, phát triển của hoa và cây cảnh? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 25: Những nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của hoa và cây cảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 Tiết 25. Ngày soạn: Ngày dạy : NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA HOA VÀ CÂY CẢNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Hiểu được vai trò của ánh sáng và nhiệt độ trong sinh trưởng, phát triển của Hoa và cây cảnh.Trên cơ sở đó giúp học sinh nắm được kĩ thuật trồng , chăm sóc Hoa và cây cảnh. 2. Kỹ năng : Vận dụng vào thực tế để chăm sóc Hoa và cây cảnh tại gia đình. 3. Thái độ : - Có hứng thú học tập phần giáo dục địa phương “Trồng, chăm sóc hoa và cây cảnh”. II. CHUẨN BỊ : -GV : Tài liệu tham khảo kiến thức về hoa và cây cảnh. -Tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học. -HS : SGK , tập ghi, VBT III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tồ chức : Kiểm diện học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày quy trình chiết cành hoa hồng 3. Bài mới : Gv giới thiệu bài : Ánh sáng và nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của Hoa và cây cảnh. Vậy ánh sáng và nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng, phát triển của hoa và cây cảnh? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó. Hoạt động của GV - HS Nội dung. Hoạt động 1. Tìm hiều ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng, phát triển của Hoa và cây cảnh. - Gọi hs nhắc lại vai trò của quang hợp. - Quang hợp ở cây xanh cần những yếu tố nào ? GV nhấn mạnh đến vai trò vủa ánh sáng đối với sự phát triển của Hoa và cây cảnh. - Cho ví dụ về Hoa và cây cảnh ưa sáng, ưa bóng ? I-Ánh sáng: Ánh sáng có tác dụng vô cùng quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của Hoa và cây cảnh. - Loài ưa sáng: Hoa mai, hướng dương. - Loài ưa bóng: hoa lan, hổ leo tường - Loài nữa ưa sáng, nữa ưa bóng: Hoa hồng, hoa anh đào - Căn cứ vào thời gian chiếu sáng trong ngày có thể chia ra: + Cây ưa sáng dài: 12-14 giờ. + Cây ưa sáng ngắn: 8-10 giờ. Cây ưa sáng trung bình: 10-12 giờ. Hoạt động 2. Tìm hiều ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng, phát triển của Hoa và cây cảnh. GV trình bày : Nhiệt độ bao gồm nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất và nhiệt độ nước, là điều kiện sống rất quan trọng của Hoa và cây cảnh. Sự sinh trưởng, phát triển của Hoa và cây cảnh đều có nhiệt độ tối thích, tối cao và tối thấp. Tuy nhiên, yêu cầu nhiệt độ giữa các loài hoa có thể không giống nhau. Gọi hs đọc mục II/83,84 - Cho ví dụ về mọt số loài hoa nước ta có nhu cầu nhiệt độ khác nhau. GV chốt lại theo tài liệu. II-Nhiệt độ - Nhiệt độ là điều kiện sống rất quan trọng của Hoa và cây cảnh. Mỗi loài hoa có nhiệt độ tối thích, tối cao và tối thấp khác nhau. - Dựa vào tính thích ứng với nhiệt độ, người ta chia Hoa và cây cảnh thành 3 nhóm : cây không chịu rét, cây chịu rét và cây nữa chịu rét. IV. CỦNG CỐ : 1. Ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng, phát triển của Hoa và cây cảnh? 2. Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng, phát triển của Hoa và cây cảnh? V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : - Về nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối bài - Đọc trước bài 6.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_25_nhung_nhan_to_anh_huong_den.doc