Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 27: Kiểm tra học kì 1 - Lê Anh Linh

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

 Củng cố và nắm chắc các kiến thức về đất, phân bón, các phương pháp gieo trồng, cách phòng trừ sâu, bênh và các biện pháp chăm sóc rừng sau khi trồng.

 Vận dụng vào việc làm bài kiểm tra học kì I.

2. Kĩ năng:

 Làm bài tập trắc nghiệm, liên hệ thực tế.

3. Thái độ:

 Học tập nghiêm túc và có ý thức vận dụng kiến thức vào sản xuất.

 II. ĐỀ BÀI:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 27: Kiểm tra học kì 1 - Lê Anh Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18 Ngày sọan: 08/12/2008 Tiết 27 Ngày dạy: 12/12/2008 KIỂM TRA HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 1. Kiến thức: Củng cố và nắm chắc các kiến thức về đất, phân bón, các phương pháp gieo trồng, cách phòng trừ sâu, bênh và các biện pháp chăm sóc rừng sau khi trồng. Vận dụng vào việc làm bài kiểm tra học kì I. 2. Kĩ năng: Làm bài tập trắc nghiệm, liên hệ thực tế. 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc và có ý thức vận dụng kiến thức vào sản xuất. II. ĐỀ BÀI: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5Đ): Câu 1(3đ). Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái(A,B,C,D) đứng trước mỗi câu cho đáp án đúng: 1. Đất chua là đất có: A. pH 6,5; C. pH =6,6 – 7,5; D. pH > 7,5. 2. Phân thường dùng để bón thúc là: A. Phân đạm; B. Lân; C. Nitragin; D. Phân hữu cơ. 3. Phân thường dùng để bón lót là: A. Phân đạm; B. Kali; C. N.P.K; D. Phân hữu cơ. 4. Kiểu hình biến thái hoàn toàn, giai đoạn sâu phá hoại mạnh nhất là: A. Trứng; B. Sâu non; C. Nhộng; D. Sâu trưởng thành. 5. Mùa gieo hạt ở miền Nam nước ta là: A.Tháng 11 – Tháng 2 năm sau; C. Tháng 1 – Tháng 2; B. Tháng 2 – Tháng 3; D. Tháng 3 – Tháng 4. 6. Phần lỏng của đất, thành phần chính là: A. Cacbonic; B. Khí oxi; C. Nước; D. Nitơ. Câu 2(1đ). Hãy ghép cột A với cột B cho phù hợp: Cột A Cột B Trả lời Phân hữu cơ Phân hoá học Phân vi sinh. Phân ure , phân kali Bèo tây, cây điền thanh Nitragin Phân lân, phân chuồng 1. Ghép với 2. Ghép với 3. Ghép với Câu 3(1đ). Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Độ phì nhiêu của đất là khả năng cung cấp đủ nước, oxi và đảm bảo , đồng thời không gây hại cho cây trồng. Có hai phương pháp gieo trồng thường được sử dụng là và.. TỰ LUẬN: Câu 1(2đ). Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại. Tại sao lại lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh hại? Câu 2(3đ). Hãy nêu các phương pháp thu hoạch nông sản? Hãy nêu các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. Sau khi trồng rừng có nhiều cây chết, do những nguyên nhân nào? III. ĐÁP ÁN: Đáp án chi tiết Thang điểm A. TRẮC NGHIỆM: Câu 1. 1. A 2. A 3. D 4. B 5. B 6. C Câu 2. 1. Ghép với b, d 2. Ghép với a 3. Ghép với c Câu 3. Chất dinh dưỡng/ Năng xuất cao. Gieo bằng hạt/ Trồng bằng cây con. B. TỰ LỤÂN: Câu 1. Các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: Phòng là chính. Trừ sớm, nhanh chóng, kịp thời và triệt để. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Lấy: “Phòng là chính” để phòng trừ sâu, bệnh hại vì: Ít tốn công. Cây sinh trưởng tốt. Sâu, bệnh ít. Giá thành thấp. Câu 2. Các phương pháp thu hoạch nông sản: Hái. Nhổ. Đào. Cắt. Các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng: Làm rào bảo vệ. Phát quang. Làm cỏ, xới đất, vun gốc. Bón phân. Tỉa và dặm cây. Sau khi trồng có nhiều cây chết là do: Kĩ thuật trồng chưa đúng. Do thiên tai. Do gia súc, động vật khác phá hoại. 6 ý đúng *0,5đ = 3,0đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 4 ý đúng *0,25 = 1,0đ. 1,5đ 0,5đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ IV. RÚT KINH NGHIỆM: THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG Lớp Tổng số Điểm trên 5,0 Điểm dưới 5,0 Tổng 5 –7,9 8 - 10 Tổng 3 – 4,9 0-2,9 7A1 32/32 29 27 2 3 3 0 7A2 31/31 27 19 8 4 4 0

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_27_kiem_tra_hoc_ki_1_le_anh_lin.doc
Giáo án liên quan