Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được khái niệm, đặc điểm về sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

- Hiểu được các yếu tố aảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

2. Kĩ năng: Quan sát và phân tích các vấn đề liên quan bài học.

3. Thái độ: Có ý thức học tập, nghiên cứu quá trình sinh trưởng và phát dục vật nuôi để giúp gia đình phát triển kinh tế.

II.CHUẨN BỊ :

 1. Giáo viên: chuẩn bị cho cả lớp: Bảng phụ ghi bài tập và sơ đồ 8/ trang 87 sgk.

 2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung đã dặn ở tiết trước.

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 1.Ổn định ( 1) 7a . 7b 7c

 2. Bài cũ (4): - Em hiểu thế nào là giống vật nuôi? Hãy nêu ví dụ? (5đ)

 - Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? (5đ)

 3. Giới thiệu bài (1): Mỗi loài vật đều có quá trình sinh trưởng và phát triển của nó. Nếu người chăn nuôi quan tâm nhiều đến quá trình sinh trưởng và đặc biệt là quá trình phát dục của vật nuôi thì chắc hẳn sẽ đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi. Vậy, để tìm hiểu quá trình này diễn ra ntn, bài học hôm nay giúp các em hiểu thêm về điều đó.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12.02.08 TUẦN 24 Ngày dạy :25 .02.08 Tiết 28: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được khái niệm, đặc điểm về sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. - Hiểu được các yếu tố aảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. 2. Kĩ năng: Quan sát và phân tích các vấn đề liên quan bài học. 3. Thái độ: Có ý thức học tập, nghiên cứu quá trình sinh trưởng và phát dục vật nuôi để giúp gia đình phát triển kinh tế. II.CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: chuẩn bị cho cả lớp: Bảng phụ ghi bài tập và sơ đồ 8/ trang 87 sgk. 2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung đã dặn ở tiết trước. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định ( 1’) 7a ......... 7b 7c 2. Bài cũ (4’): - Em hiểu thế nào là giống vật nuôi? Hãy nêu ví dụ? (5đ) - Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? (5đ) 3. Giới thiệu bài (1’): Mỗi loài vật đều có quá trình sinh trưởng và phát triển của nó. Nếu người chăn nuôi quan tâm nhiều đến quá trình sinh trưởng và đặc biệt là quá trình phát dục của vật nuôi thì chắc hẳn sẽ đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi. Vậy, để tìm hiểu quá trình này diễn ra ntn, bài học hôm nay giúp các em hiểu thêm về điều đó. 4. Các họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG Hoạt động 1 ( 12 phút): Tìm hiểu khái niệm về sự sinh trưởng và phát dụ của vật nuôi. - GV giảng về quá trình phát triển của vật nuôi bao hàm sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ và hỗ trợ cho nhau. - GV: Quan sát H. 54, cho biết quan hệ giữa tuổi và khối lượng của ngan ( vịt Xiêm) ntn? Đó là quá trình gì? Nêu một vài ví dụ trong thực tế về vật nuôi trong gia đình em? ( lợn, bò, trâu ....) - HS: HS lắng nghe và trả lời theo yêu cầu của GV. - GV: Chốt các ý cơ bản và ghi bảng. - GV: Khi nào vật nuôi có sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể? - HS: Khi vật nuôi có hiện tượng phát dục. - GV: Hãy nêu một ví dụ thực tế về sự phát dục của một vật nuôi? - HS: Trả lời theo yêu cầu của GV. GV: Em hãy đọc rồi đánh dấu X vào vở bài tập để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục theo mẫu bảng sgk/ 87. - HS: trả lời cá nhân. HS khác nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: ( 12 phút) Tìm hiểu đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - GV: Treo sơ đồ 8/ 87 sgk, cho biết đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? - HS trả lời cá nhân theo yêu cầu của GV. - GV: Quan sát sơ đổ và chọn xem các ví dụ sgk/ 88 minh họa cho đặc điểm nào? - HS : Trả lời cá nhân theo yêu cầu của GV. Hoạt động 3 :( 10 phút) Tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - GV: Theo em những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? - HS: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi như di truyền, quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc ... - GV: Nắm được các yếu tố ảnh hưởng này thì người chăn nuôi có những thuận lợi gì trong sự phát triển vật nuôi? - HS trả lời cá nhân theo yêu cầu của GV. Hoạt động 3 :( 4 phút) Tổng kết. -Cho 1 HS đọc phần ghi nhớ. -Cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc. -GV hỏi: +Nêu đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? +Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. -HS họat động cá nhân rồi trả lời theo yêu cầu của GV. I. KHÁI NIỆM VỀ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI 1. Sự sinh trưởng: là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. 2. Sự phát dục: là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể. II. ĐẶC ĐIỂM SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Theo chu kì Theo giai đoạn Không đồng đều III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI 1. Các đặc điểm về di truyền và các điều kiện ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 2. Nắm được các yếu tố này thì con người có thể điều khiển sự phát triển của vật nuôi theo ý muốn. 5. Dặn dò:(1 phút) - Nắm các nội dung về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . - Chuẩn bị bài mới: Nêu các phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. --------------------™ v ˜-----------------------

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_28_su_sinh_truong_va_phat_duc_c.doc