Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 34, Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

1.Kiến thức:

 - Nhn bit được thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào.

 -Tr×nh bµy được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

2.Kĩ năng :

 -Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích .

3.Thái độ:

 -Có ý thức trong việc lựa chọn thức ăn cho vật nuôi.

 - Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi.

 - Thức ăn của vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào?

 * Vµo bµi :Sau khi thức ăn được vật nuôi tiêu hóa, có thể vật nuôi sẽ hấp thụ để tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, sữa, trứng, lông và cung cấp năng lượng làm việc Vậy thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi ra sao? Đó là nội dung của bài học hôm nay.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 34, Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25 / 01/ 2010 Ngày dạy: 27 / 01 /2010 Tiết 34 - Bài 38 VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI I. mơc tiªu : 1.Kiến thức: - NhËn biÕt được thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào. -Tr×nh bµy được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. 2.Kĩ năng : -Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích . 3.Thái độ: -Có ý thức trong việc lựa chọn thức ăn cho vật nuôi. II. ®å dïng d¹y häc: Bảng 5, 6 SGK phóng to. III. ph­¬ng ph¸p: Vấn đáp, gợi mở IV. Tỉ chøc giê häc: 1. Khëi ®éng (7’) *ỉn ®Þnh tỉ chøc: * KiĨm tra ®Çu giê : - Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi. - Thức ăn của vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào? * Vµo bµi :Sau khi thức ăn được vật nuôi tiêu hóa, có thể vật nuôi sẽ hấp thụ để tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, sữa, trứng, lông và cung cấp năng lượng làm việc Vậy thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi ra sao? Đó là nội dung của bài học hôm nay. 2. C¸c ho¹t ®éng: (33’) Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1(17’): Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? * Mơc tiªu :- NhËn biÕt được thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào. * §å dïng d¹y häc: Bảng 5 SGK phóng to. - Giáo viên treo bảng 5, chia nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi: ? Từng thành phần dinh dưỡng của thức ăn sau khi tiêu hóa được cơ thể hấp thụ ở dạng nào? ? Loại thành phần dinh dưỡng của thức ăn nào sau khi tiêu hóa không biến đổi? Vì sao? ? Tại sao khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi các thành phần dinh dưỡng của thức ăn lại biến đổi? ? Khi cơ thể vật nuôi cần glyxerin và axit béo thì cần thức ăn nào? Vì sao? ? Hãy cho một số ví dụ về thức ăn mà khi cơ thể hấp thu sẽ biến đổi thành đường đơn? Hoạt động 2(16’) Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. * Mơc tiªu :Tr×nh bµy được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. * §å dïng d¹y häc: Bảng 6 SGK phóng to. Giáo viên treo bảng 6, nhóm cũ quan sát, thảo luận để trả lời các câu hỏi: ? Các loại thức ăn sau khi hấp thụ vào cơ thể được sử dụng để làm gì? ? Trong các chất dinh dưỡng chất nào cung cấp năng lượng , chất nào cung cấp chất dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm chăn nuôi? ? Hãy cho biết nước, axit amin, glyxêrin và axit béo, đường các loại, vitamin, khoáng có vai trò gì đối với cơ thể và đối với sản xuất tiêu dùng? ? Hãy cho biết vai trò của thức ăn đối với vật nuôi? I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? Sau khi được vật nuôi tiêu hóa, các chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể hấp thụ để tạo ra sản phẩm cho chăn nuôi như thịt, sữa, trứng, lông và cung cấp năng lượng làm việc, II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi: + Cung cấp chất dinh dưỡng. + Cung cấp năng lượng. 3. Tỉng kÕt - H­íng dÉn vỊ nhµ: (5’) * Tỉng kÕt : - Hãy cho biết vai trò của thức ăn đối với vật nuôi *H­íng dÉn vỊ nhµ: - Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài, xem trước bài 39.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_34_bai_38_vai_tro_cua_thuc_an_d.doc
Giáo án liên quan