Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 36: Ôn tập

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

Củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học về chăn nuôi.

1.2. Kĩ năng

Rèn cho HS kĩ năng phân tích, so sánh các kiến thức và khả năng vận dụng.

1.3. Thái độ

Thông qua các kiến thức ôn tập, học sinh sẽ cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng cho tiết kiểm tra.

2. Nội dung học tập: Nội dung kiến thức chăn nuôi

3. Chuẩn bị

3.1. GV: Nội dung câu hỏi ôn tập.

3.2. HS: Tự nghiên cứu trước các nội dung SGK tr 52-53

4. Tổ chức các hoạt động học tập

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:

4.2. Kiểm tra miệng

4.3. Tiến trình bài học

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 36: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 28 - Tiết 36 Ngày dạy: 15/3/2013 ÔN TẬP 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức Củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học về chăn nuôi. 1.2. Kĩ năng Rèn cho HS kĩ năng phân tích, so sánh các kiến thức và khả năng vận dụng. 1.3. Thái độ Thông qua các kiến thức ôn tập, học sinh sẽ cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng cho tiết kiểm tra. 2. Nội dung học tập: Nội dung kiến thức chăn nuôi 3. Chuẩn bị 3.1. GV: Nội dung câu hỏi ôn tập. 3.2. HS: Tự nghiên cứu trước các nội dung SGK tr 52-53 4. Tổ chức các hoạt động học tập 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng 4.3. Tiến trình bài học Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động: (30 phút) Ôn tập các nội dung chăn nuôi. * Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học về chăn nuôi. GV nêu câu hỏi. Phân công mỗi nhóm nghiên cứu 1 nội dung. 1. Nêu vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi ? 2. Nêu khái niệm giống vật nuôi? 3. Điều kiện để công nhận một giống vật nuôi là gì? 4. Khái niệm về sinh trưởng và phát dục? 5. Khái niệm về chọn giống vật nuôi ? 6. Khái niệm về chọn phối ? 7. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? GV: Gọi lần lượt các đại diện các nhóm phát biểu, gọi dại diện các nhóm khác nhận xét và bổ sung (theo hình thức chéo nhau). Sau đó GV chốt lại vấn đề chính. 1. Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi: - Vai trò: cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác - Nhiệm vụ: phát triển toàn diện; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất; đầu tư cho nghiên cứu và quản lí nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 2. Khái niệm giống vật nuôi: - Là sản phẩm do con người tạo, mỗi giống đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, có tính di truyền ổn định, số lượng cá thể nhất định 3. Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi: - Có chung nguồn gốc; có đặc điểm ngoại hình và năng suất giống nhau; có tính di truyền ổn định; đạt đến số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng. 4. Khái niệm về sinh trưởng và phát dục: - Sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. - Phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể. 5. Khái niệm về chọn giống vật nuôi: - Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, lựa chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi. 6. Khái niệm về chọn phối: - Là chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi. - Có 2 pp: chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống. 7. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? - Phải có mục đích rõ ràng. - Chọn nhiều cá thể đực ,cái cùng giống tham gia. - Quản lí chặt chẽ. - Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi. 4.4. Tổng kết Câu 4.1: Kể tên các phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein? HS: Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thủy sản ; tận dụng nguồn thức ăn động vật; trồng xen tăng vụ để có nhiều cây họ Đậu. Câu 4.2: Kể tên các phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thô xanh? HS: Luân canh, gối vụ, trồng nhiều lúa ngô khoai; tận dụng đất vườn để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh; tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm rạ, thân cây ngô 4.5. Hướng dẫn học tập Đối với bài học ở tiết học này: - Về nhà học thật kĩ bài ôn tập. - Chú ý học kĩ chương I - Phần chăn nuôi. Đối với bài học ở tiết học sau: - Học bài theo câu hỏi của SGK để tiết sau kiểm tra học kì 1. 5. Phụ lục (không)

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_36_on_tap.doc