Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học cả năm (Bản chuẩn kiến thức)

 I, Mục tiêu:

Học sinh hiểu được:

- Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất

- Rèn năng lực khái quát hoá, khả năng phân tích

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường đất

- Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì thế nào là đất chua, kiềm và chung tính.Vì sao đất giữ được nước, chất dinh dưỡng. Thế nào là độ phì nhiêu của đất

 II, Chuẩn bị:

 GV: khay đựng đất đá

 Ca đựng các loại đất

 HS: Xem trước nội dung bài.

 III, Lên lớp:

 1, Ổn định:

 2, Kiểm tra bài cũ:Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt?

 3, Bài mới:

 

doc95 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học cả năm (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15/8/2010 PHẦN I: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐAI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết1: Vai trò của trồng trọt, nhiệm vụ của trông trọt. I, Mục tiêu: Học sinh hiểu được: Vai trò của trồng trọt, nhiệm vụ của trồng trọt . Biết được 1 số biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của trồng trọt Rèn năng lực khái quát hoá, khả năng phân tích Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường đất II, Chuẩn bị: GV: Hình 1 , khay đựng đất đá. HS: Xem trước nội dung bài. III, Lên lớp: 1, Ổn định: 2, Kiểm tra bài cũ(không có) 3, Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Vai trò và nhiêm vụ của trồng trọt Hoạt động của GV H. động của HS Nội dung Cho HS quan sát hình 1.1 SGK Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế? Kể tên 1 số cây công nghiệp, lương thực thực phẩm của địa phương? Chia nhóm làm bài tập trong SGK Gợi ý Những loại cây trồng nào nhằm cung cấp thức ăn cho người và phát triển chăn nuôi? Những loại cây cung cấp cho công nghiệp, nguyên liệu xuất khẩu? Ghi kết quả vào bảng Trồng trọt có những nhiệm vụ cơ bản nào? cách tính sản lượng cây trồng trong 1 năm (A) A= năng xuất cây trồng*số vụ* diện tích đất trồng Sản lượng cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào? Để tăng s. lượng lương thực thực phẩm, cây công nghiệp cần có những biện pháp gì? Nêu ưu. nhược điểm của biện pháp khai hoang lấn biển? Nêu tác hại của việc phá rừng làm nương Trong các biện pháp trên biện pháp nào hiệu quả nhất? -Quan sát hình và trả lời câu hỏi - Nêu vai trò, nhận xét và bổ xung - Cây công nghiệp: Chè - Lương thực: Lúa - Thực phẩm: Đậu, rau - Thảo luận nhóm và làm bài tập - VD: Lúa, ngô... - VD: Chè, cao su... - Năng xuất - Số vụ trên năm - Diện tích đất trồng - Ưu: tăng diện tích canh tác - Nhược: Khai thác đất tự nhiên bừa bãi - Sử dụng giống mới - Áp dụng KHKT I,Vai trò và nhiệm vụ của trồngTrọt 1, Vai trò của trồng trọt - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người - Thức ăn cho vật nuôi - Nguyên liệu cho công nghiệp - Nông sản cho xuất khẩu 2, Nhiệm vụ của trồng trọt - Đẩy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm để đảm bảo đời sống nhân dân phát triển chăn nuôi và xuất khẩu - Phát triển cây công nghiệp và xuất khẩu 3, Để thưc hiện nhiệm vụ trồng trọt cần sử dụng những b. pháp gì - Biện pháp: + Sử dụng kỹ thuât trồng trọt nâng cao năng xuất +Dùng giống ngắn ngày để tăng vụ - Khai hoang lấn biển tăng S canh tác 4, Củng cố -Đọc ghi nhớ ? Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt 5, Dặn Dò Học bài, xem trước bài mới 16/8/2010 Tiết 2:Khái niệm về đất trồng Và thành phần của đất I, Mục tiêu: Học sinh hiểu được: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất Rèn năng lực khái quát hoá, khả năng phân tích Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường đất Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì thế nào là đất chua, kiềm và chung tính.Vì sao đất giữ được nước, chất dinh dưỡng. Thế nào là độ phì nhiêu của đất II, Chuẩn bị: GV: khay đựng đất đá Ca đựng các loại đất HS: Xem trước nội dung bài. III, Lên lớp: 1, Ổn định: 2, Kiểm tra bài cũ:Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt? 3, Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ3: Cho HS đọc mục 1 SGK Cho HS quan sát khay A đựng đất. Khay B đựng đá Khay nào đựng đất ? Vì sao? Trồng cây ở khay nào cây mới sống được? Nêu sự hình thành đất:? Đá vỡ tạo mảnh -> phân huỷ, tạo khoáng + các thực vật phân hủy + xác hữu cơ Đất trồng là gì? Cho HS quan sát H2 Đất có tầm quan trọng ntn đối với cây? Trồng cây trong môi trường đất, nước có gì giống và khác nhau Nêu phương pháp mới trồng trong dung dịch dinh dưỡng Hãy giải thích vì sao sau khi lụt cần xới tơi đất Giới thiệu hình vẽ tỉ lệ % của đất Giải thích sơ đồ hình vẽ tỉ lệ % của đất Thành phần của đất trồng Vai trò của từng thành phần trong đất trồng - Đọc mục 1 SGK -Khay A vì đất tơi xốp và có chất mùn -Khay A Nêu khái niệm đất trồng -Quan sát hình -Cung cấp dinh dưỡng, chỗ đứng cho cây -Khí 25% -Vô cơ:45% -Hữu cơ: 5% -Lỏng : 25% I, Khái niệmvề đất trồng và thành phần của đất 1, Khái niệm đất trồng a, Đất trồng là gì -Là lớp đất bề mặt tơi xốp của vỏ trái đấtở đó cây trồng có thể sinh trưởng, phát triển cho sản phẩm b.Vai trò của đất trồng -Đất là môi trường cung cấp nước chất dinh dưỡng , Oxi và giữ cho cây đứng vững 2, Thành phần của đất trồng -Gồm 3 thành phần chính: khí, lỏng rắn + Phần khí cung cấp oxi + Phần rắn cung cấp dinh dưỡng + Phần lỏng cung cấp nước hoà tan các chất Cho HS đọc mục 1 -Nghiên cứu SGK tr9 II.Thành phần cơ giới của đất 1, Thành phần cơ giới của đất Phần rắn của đất bao gồm những phần nào -Vô cơ, hữu cơ -Vô cơ -Hữu cơ Giảng giải các thành phần Ngoài ra còn có loại đất trung gian: đất cát, đất thịt. đất sét -Tỷ lệ % các hạt cát, limon và sét ở trong đất gọi là thành phần cơ giới của đất Thế nào là thành phần cơ giới của đất? HĐ4: 2, Thế nào là độ chua độ kiềm của đất Cho HS đọc mục 2 SGK Làm thí nghiệm: Nhỏ nươc vôi trong,axit lên giấy thử PH Yêu cầu quan sát màu sắc giấy thử Giới thiệu thang PH Độ PHdùng để đo mức độ gì trong đất - Độ PH, độ chua độ kiềm Độ PH của đất thường dao động trong phạm vi nào -Từ 3-9 Căn cứ độ PH người ta chia đất thành: -Đât chua có PH <6,5 Người ta chia đất làm mấy loại -3 loại -Đất kiềm PH>7,5 -Đất trung tính PH = 6,6-7,5 Việc xác định độ PH m nhằm mục đích gì Chọn cây trồng cho phù hợp có b.pháp cải tạo đất HĐ 5: 3, Khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng của đất Cho HS đọc mục 3 Vì sao đất trồng giữ được nước và chất dinh dưỡng -Đất giữ được nước, chất dinh dưỡng là nhờ các hàt limon, sét mùn Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất nào tốt Đất chứa nhiều mùn Cho HS làm bài tập SGK Tr9 -Làm bài tập Qua bài tập nêu kết luận -Đất sét giữ nước dinh dưỡng tốt HĐ6: 4., Độ phì nhiêu của đất là gì? Vì sao cây trồng sinh trưởng phát triển khác nhau Độ phì nhiêu của đất là gì Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất có thể cho cây trồng năng suất cao Ngoài độ phì nhiêu còn có những yếu tố nào -Chăm sóc tốt, giống cây trồng 4, Củng cố -Đọc ghi nhớ ? Vai trò là gì? Vai trò của đất trồng? Nêu các thành phần của đất trồng? ? Thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính ? Độ phì nhiêu của đất 5, Dặn Dò Học bài, xem trước bài mới 21/8/2010 Tiết 3 Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đất I, Mục tiêu: Làm cho HS hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lý Biết các biện pháp thường dùng để cải tạo đất Có ý thức chăm sòc bảo vệ tài nguyên môi trường II, Chuẩn bị : III, Lên lớp : 1, Ổn định : 2, Kiểm tra bài cũ ? Có mấy loại đất chính? loại nào cần cải tạo vì sao 3, Bài mới HĐ1 : Giới thiệu bài: Người trồng trọt luôn mong muốn đất trồng có độ phì nhiêu cao nhưng trong thực tế thì ngược lại do thiên nhiên, con người canh tác đất bị rửa trôi sói mòn tích tụ chất độc => cần làm gì? Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ2:Tìm hiểu Vì sao phải sử dụng đất hợp lý 1, Vì sao phải sử dụng đất hợp lý Cho HS đọc SGK Tr13 -Đọc Vì sao phải sử dụng đất hợp lý Nhu cầu LTTP tăng Tìm môt số biện pháp sử dung đất hợp lý -Không bỏ hoang đất -Tăng vụ Do nhu cầu LTTP tăng, S đất có hạn => Cần sử dụng đất 1Cách hợp lý như: thâm canh tăng vụ, không bỏ hoang đất Cho các nhóm làm bài tập Tr14 -Yêu cầu báo cáo HĐ nhóm chọn MĐ, điền vào bảng NX bổ sung Chọn cây trồng phù hợp vừa SD vừa cải tạo đất Chỉnh sửa nếu cần Rút ra kết luận chung về sử dụng đất HĐ3: 2, Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Cho HSQS H 3.4.5 -Quan sát hình thu thập giới thiệu về 1 số đất cần cải tạo -Đất xám bạc màu : nghèo dinh dưỡng Nghe -Đất mặn -Đất phèn Dựa vào hình vẽ nêu mục đích của một số biện pháp trên -H3: Tăng inh dưỡng cho đất -H4: Chống xói mòn rửa trôi Nêu rõ áp dụng cho loại đất nào HĐ cá nhân 1 cặp, làm bài tập SGK Tr15 Dựa vào tranh hoàn thành bài tập SGK MĐ của biện pháp cầy sâu bừa kỹ bón phân hữu cơ -Biện pháp cải tạo đất: + Đất bạc màu: cày sâu , Bừa kỹ bón phân hữu cơ để tăng dộ phì nhiêu MĐ việc làm ruộng bậc thang +Đất dẻo: làm ruộng bậc thang chống sói rửa trôi duy trì độ phì nhiêu trồng xen cây NN tăng độ che phủ cải tạo đất chua bằng biện pháp nào - Bón vôi -Đất mặn, phèn: thau chua, rửa mặn - Đất chua bón vôi IV, Củng cố đánh giá Đọc ghi nhớ BT: Ghép cột A với cột B để trở thành câu đúng trong bảo vệ và cải tạo đất Cột A Cột B 1. Đất bạc màu a. Đào mương rút phèn 2. Đất phèn b. Áp dụng kỹ thuật tiên tiến 3. Đồi trọc c. Trồng cây chắn gió cố định cát 4. Cát ven biển d. Bón phân hữu cơ trồng cây họ đậu e. Tạo đai cây xanh bảo vệ lớp đất mặn bị rửa trôi Đáp án : 1-d 2-a 3-e 4-c 5, Hướng dẫn về nhà Học bài Xem trước bài mới 23/8/2010 Tiết 4 : Tác dụng của phân bón trong trồng trọt I, Mục tiêu: HS biết được những đặc điểm cơ bản của phân bón phân biệt được 1 số phân thông thường giải thích được vai trò của phân bón với đẩt trồng với năng xuất và chất lượng sản phẩm Từ vai trò của phân bón với đất và cây trồng mà cân nhắc lựa chọn liều lượng chủng loại phân bón phù hợp với loại đất loại cây, loại đất Kĩ năng: Phân biệt các loại phân thông thường Có ý thức tận dụng nguồn phân bón và sử dụng phân bón để phát triển sản xuất II, Chuẩn bị: 1 số loại phân bón hoá học Sưu tầm 1 số cây phân xanh III, Lên lớp : 1, Ổn định 2, Kiểm tra bài : Vì sao phải cải tạo đất? Dùng những biện pháp gì để cải tạo ? 3, Bài mới : HĐ1:Giới thiệu bài Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ2:Tìm hiểu K/n 1, Phân bón là gì Kẻ sơ đồ lên bảng cho HS lên điền Phân bón có các chất dd là đạm, kali, lân và 1 số nguyên tố vi lượng Yêu cầu HS đọc mục I SGK Tr15 Đọc Phân bón gồm những loại nào -Gồm: Phân hữu cơ phân vô cơ, vi sinh Phân bón là gì? -Phân bón là thức ăn do con người bổ xung cho cây trồng Tìm ý thích hợp hoàn thành ND sau: Phân bón Hoạt động nhóm Dựa vào SGK Tr16 để hoàn thành Có 3 nhóm phân bón + Phân hữu cơ: phân xanh phân chuồng +Phân vô cơ: đạm lân..... + Phân vi sinh có chưa vi sinh chuyển hoá đạm lân Điểm khác nhau giữa các loại phân bón trên Các loại phân nào ở gđ có thể tự cung cấp -Phân chuồng, phân xanh Có mấy loại phân chính MĐ của việc sử dụng phân bón - Cải tạo đất trồng tăng độ phì nhiêu HĐ3:Tìm hiểu Tác dụng của phân bón 2, Tác dụng của phân bón Cho HSQS H6 Tr17 SGK Tác dụng của phân bón đối vời sinh trưởng năng suất cây trồng Cây sinh trưởng tốt. năng suất cao -Làm tăng độ phì nhiêu của đất tăng năng suất cây trồng và Phân bón ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ntn? chất lượng nông sản Thế nào là bón phân hợp lý Rau lấy lá bón lượng đạm cao hơn, lấy quả bón kali VD: hiện tượng lúa bị lốp Phân bón tác dụng lớn đến chất lượng sản lượng cây trồng ảnh hượng đến MT-> cần có biện pháp bảo vệ đất IV, Củng cố: -Đọc ghi nhớ ? Phân hữu cơ khác phân vi sinh ntn? Bài tập: Đánh dấu (X)vào câu trả lời đúng: 1, Phân bón gồm 3 loại Phân xanh phân đạm, vi lượng Phân chuồng, xanh, hoá học Phân hữu cơ, hoá học,vi sinh 2, Tác dụng của việc bón phân Phân bón làm đất thoáng Bón phân nhiều năng xuất cao Bón nhiều phân đạm, hoá học chất lượng sản phẩm mới tốt Bón phân hợp lý cây trồng ch năng xuất cao phẩm chất tốt Đáp án: 1-c 2-d V, Dặn dò -Học bài . sưu tầm 1 số loại phân bón hoá học Tuần 3. Ngày soạn:29/8/2010 Tiết 5: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường I, Mục tiêu Học sinh hiểu được cách bón phân, sử dụng, bảo quản các loại phân bón thông thường Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường hki sử dụng phân bón II, Chuẩn bị : Nghiên cứu tài liệu sưu tầm tranh ảnh các loại phân III, Lên lớp: 1, Ổn định : 2, Kiểm tra bài cũ: - Phân bón gồm những loại nào? Tác dụng của phân bón đối với cây trồng? ? Phân hữu cơ khác phân vi sinh ntn? 3, Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: giới thiệu bài HĐ2: Tìm hiểu cách bón phân 1, Cách bón phân Cho HS đọc trong SGK và QS hình -Đọc -QS hình 7,8,9,10 Căn cứ vào thời kỳ sinh trưởng của cây để bón phân Có mấy cách bón phân đó là những các nào Bón lót là gì? Tác dụng -2 cách: Bón lót, bón thúc -Bón lót: là bón phân trước khi gieo trồng để cung cấp chất dd cho cây con Sử dụng bón thúc cho cây trồng vào thời gian nào? nhằm MĐ gì? - Đáp ứng nhu cầu dd của cây -Bón thúc: Là bón phân trong thời kỳ sinh trưởng tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt Căn cứ vào hình thức bón người ta chia mấy cách bón - 4 cách -Dựa vào hình thức bón mà chia 4 cách: +, Bón theo hốc +, Bón theo hàng +, Bón vãi + Phun trên lá Dựa vào H 7,8,9,10 cho biết tên các cách bón HĐ: Nhóm Cho các nhóm làm bài tập trong sách Chọn câu trong SGK Tr20 để nêu ưu, nhược điểm từng cách bón Gọi HS báo cáo, nhóm khác nhận xét Hoàn thành bài: H7: Ưu điểm: 1.9 Nhược: 3 H8: Ưu: 1.9 Nhược : 3 H9; Ưu: 6.9 Nhược : 4 H10: Ưu : 1.2.5 Nhược : 8 HĐ3: Tìm hiểu cách sử dụng các loại phân bón 2, Cách sử dụng các loại phân bón thông thường Khi bón phân vào đất các chất dd phải được chuyển hoá thành các chất tan cây mới hấp thụ được. Vậy phải sử dụng phân bón ntn? -Phân hữu cơ các chất dd ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay -> Bón lót Cho HS n/c SGK Tr22 Đặc điểm chủ yếu của phân hữu cơ ? cách sử dụng Điền cách sử dụng vào bảng Phân đam, kali, hỗn hợp có đặc điểm gì? Phân đạm, kali, hỗn hợp dễ tan cây sử dụng dễ dàng -> Bón thúc Đối với phân lân sử dụng ntn?vì sao? Phân lân khó tan nên bón lót Tuỳ loại cây trồng, chất đất mà sử dụng các loại phân bón với tỷ lệ thích hợp HĐ4: tìm hiểu cách bảo quản 3, Bảo quản các loại phân bón thông thường Cho HS đọc SGK Vì sao không để các loại phân bón lẫn nhau Giảm chất lượng phân Phân hoá học: Cách bảo quản các loại phân hoá học -Nêu cách bảo quản Đậy kín gói kỹ Để nơi khô thoáng mát Không để lẫn các loại phân với nhau Cách bảo quản phân hữu cơ phân xanh -Phân hữu cơ: ủ kín dùng bùn Vì sao phải ủ kín Tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động Trát bên ngoài Ngoài cách bảo quản trên ở địa phương em có cách nào khác IV, Củng cố- Đánh giá: -Đọc ghi nhớ ? Nêu ưu nhược điểm của các cách bón phân ? Dụa vào đâu để người ta sử dụng các loại phân bón vào việc bón lót bón thúc V, Dặn dò Ngày soạn:31/9/2010 Tiết 6: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng I, Mục tiêu: HS: -Nêu được vai trò của giống cây trồng Nêu 1 số tiêu chí đánh giá giống cây trồng tốt hiện nay Đặc điểm cơ bản và phương pháp tạo giống cây trồng. Cây trồng hiện nay : chọn lọc, đột biến, nuôi cây mô Nêu được điểm giống và khác nhau giữa chúng Có ý thức bảo vệ giống cây trồng trong sản xuất ở địa phương II, Chuẩn bị: III, Lên lớp 1, Ổn định: 2, Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là bón lót , bón thúc ? Phân hữu cơ dùng để bón lót hay bón thúc? Tại sao? 3, Bài mới: Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung HĐ1 : Giới thiệu bài Để thực hiện được mục tiêu trồng trọt cần chọn giống tôt... HĐ2: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng 1,Vai trò của giống cây trồng Nêu ưu điểm của ngô bioxit, gạo tám thơm Giống có vai trò ntn trong trồng trọt - Năng xuất chất lượng cao Cho QS hình 6.c Quan sát hình Tăng năng suất chất lượng nông sản trên vụ Sử dụng giốg mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm? -Tăng vụ Ngoài giống quyết định năng suất cây trồng giống còn có vai trò gì? - Thay đổi cơ cấu cây trồng -Tăng số vụ trồng trọt / năm -Thay đổi cơ cấu cây trồng của vùng Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng ntn đến cơ cấu cây trồng -Thay đổi cơ cấu cây trồng HĐ 3: tìm hiểu tiêu chí của giống tốt 2, Tiêu chí của giống cây trồng tốt Cho HS đọc bài tập trong sách Hoạt động nhóm -Cây sinh trưởng tốt trong điêu kiện khí hậu ,đất, trình độ canh tác Tìm 1 số tiêu chí của giống cây trồng tốt 1,3,4,5 Có chất lượng tốt Năng suất cao ổn định Giống tốt phải có đầy đủ 4 tiêu chí mà các em đã lựa chọn Chống chịu được sâu bệnh HĐ4:Tìm hiểu phương pháp chọn tạo giống cây trồng 3, Phương pháp chọn tạo giống cây trồng Cho biết 1 số phương pháp chon giống cây a. Phương pháp chọn lọc từ giống khởi đầu Cho HS n/c mục 1 SGK Đọc mục 1 SGK Gieo trồng so với giống địa phương chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt Thế nào là phương pháp chọn lọc? QS hình 12 Tìm những phương pháp chọn giống ở địa phương vẫn sử dụng b. Phương pháp lai Cho HSQS hình 13 QS hình 13 Thụ phấn chéo cho cây Đặc điểm cơ bản của pp lai chọn cây lai có đặc tính c. Phương pháp gây đột biến Cho HS đọc SGK Đọc -Dùng tác nhân lý, hoá học gây đột biến chọn đột biến có lợi làm giống` Cho HSQS hình 14 d. Phương pháp nuôi cấy mô Nêu ưu, nhược điểm của pp này Lấy mô của cây nuôi cấy trong môi trường đặc biết 1 thời gian từ mô thành cây mới IV, Củng cố đánh giá: ? Nêu vai trò của giống cây trồng Bài tập: Đánh dấu (X) vào đầu câu đúng Vai trò của giống: Tăng thêm vụ trong năm là nhờ giống mới ngắn ngày Tích cực chăm bón sẽ tăng vụ trong năm Muốn có phẩm chất tốt phải tạo giống mới Tạo giống mới là đưa cây trồng có năng xuất cao V, Dăn dò: -Học bài và xem trước bài mới Ngày soạn:5/9/2010 Tuần 4 Tiết 7: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng I, Mục tiêu: Học sinh hiểu được quy trình sản xuất giống cây trồng Biết cách bảo quản hạt giống II, Chuẩn bị: tranh ảnh III, Lên lớp 1, Ổn định : 2, Kiểm tra bài cũ ? Vai trò của giống cây trồng trong trồng trọng? Nêu các pp chọn tạo giống cây trồng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: Giới thiệu bài: Giống có vai trò quan trọng trong trồng trọtmuốn có giống tốt cần sản xuất bảo quản ntn? HĐ2: 1. Sản xuất giống cây trồng SX giống cây trồng nhằm mục đích gì Tạo nhiều hạt giống Có những biện pháp nào 2 biện pháp a.Sản xuất giống cây trồng bằng hạt Cho HS đọc Tr 26và quan sát sơ đồ 3 -Đọc QS sơ đồ 3 Sản xuất giống khác chọn giống ở điểm nào Chọn giống -> Tạo giống mới SX giống -> Tăng số lượng Dựa vào sơ đồ 3 giới thiệu quy trình tiến hành chọn lọc và nhân giống -Hạt giống đã phục tráng và duy trì tạo ra các dòng hạt giống siêu Ô màu vàng từ 1 -> 5 diễn tả điều gì Từng cá thể được phục tráng Nguyên chủng -> hạt nguyên chủng->hạt SX đại trà Vì sao số mũi tên ở trên nhiều hơn số mũi tên ở dưới ( chỉ lấy hạt dùng tốt nhất) hạt nguyên chủng và hạt đại trà kác nhau ntn Nguyên chủng chất lượng cao số lượng ít SX giống bằng hạt thường áp dụng đối với loại cây trồng nào Đậu lúa Gọi 1 HS nói lai sơ đồ 3 b.Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính Cho HSQS hình 15,16,17 Quan sát hình Nêu đặc điểm từng pp nhân giống vô tính Giâm , chiết duy trì gen quý -Giâm cành Cho HS hđ nhóm Trả lời nội dung sau Vì sao giâm cành lại cắt bớt lá -Giảm sự thoát hơi nước -Chiết cành Vì sao khi chiết phải dùng nilon bọc kín lại Giữ ẩm giảm sự xâm nhập của vi khuẩn -Ghép mắt Nêu các cây ở địa phương hay sd pp chiết cành Táo hồng HĐ3: Tìm hiểu cách bảo quản giống cây trồng 2, Bảo quản hạt giống cây trồng Nếu hạt giống không được bảo quản tốt sẽ giảm khả năng nảy mầm của hạt -hạt phải đạt chuẩn : khô, mẩy, không lẫn tạp chất không sâu bệnh -cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ độ ẩm thường xuyên kiểm tra muốn bảo quản giống tốt cần có những điều kiện gì ĐK SGK Tr27 +Bảo quản trong chum +Trong kho Cách bảo quản hạt giống ở địa phương em IV,Củng cố -Đọc ghi nhớ ? Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng sơ đồ ? Nêu ưu nhược điẻm 1 số phương pháp SX giống = pp vô tính V, Dặn dò Học bài Xem bài mới 6/9/2010 Tiết 8: Sâu,bệnh hại cây trồng I, Mục tiêu: HS biết được tác hại của sâu bệnh Hiểu được khái niệm côn trùng và bệnh cây Biết các dấu hiệu của cây khi sâu bệnh hại II, Chuẩn bị Nghiên cứu tài liệu tranh 1 số bệnh hại cây III, Lên lớp: Ổn định : Kiểm tra bài cũ ? Nêu trình tự sản xuất giống cây trồng bằng hạt 3. Bài mới Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: Vào bài Lấy VD sâu bệnh hại HĐ2 Hđ2 . a : I. Sâu bệnh hại cây trồng 1, Tác hại của sâu bệnh Cho HS đọc tư liệu SGK -Sâu bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây làm giảm năng xuất chất lượng nông sản Sâu bệnh có hại ntn đén năng xuất chất lượng nông sản? VD: Lúa bị rầy nâu sâu đục thân HĐ2 .b : 2, Khái niệm về côn trùngvà bệnh cây Cho HS đọc TL SGK Kể tên 1 số côn trùng mà em biết Ong, bướm... a. Khái niệm côn trùng Côn trùng có những đặc điểm gì 3 phần: đầu ngực bụng, 3 đôi chân, 2 đôi chân cánh -Côn trùng có thể có lợi có thể có hại Cho HSQS hình 18, 19 Quá trình sinh trưởng và phát dục của sâu diễn ra ntn Biến thái là gì nêu đđ khác nhau giưa biến thái hoàn toàn và kô hoàn toàn -Biến thái kô hoàn toàn kô qua giai đoạn nhộng -Vòng đời qua biến thái hoàn toàn hoặc biến thái kô hoàn toàn Dựa theo sơ đồ giới thiệu lại vòng đời sâu có hại Giai đoạn nào phá hoại mạnh nhất -Sâu non -Sâu trưởng thành ở gđ CBT kô hoàn toàn Nắm được đ đ của côn trùng có tác dụng gì b. Khái niệm về bệnh cây 1 số sâu bệnh hại cây trồng -Cà chua xoăn lá -Cây bệnh là khi virut tấn công -HS tìm thêm những bệnh mà em biết -Là trạng thái kô bình thuường của cây do vi sinh vật và ĐK sống bất lợi Biểu hiện của cây bị bệnh nguyên nhân gây bệnh vào hình dạng sinh lý của cây H§2 .c : 3, Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu bệnh phá hại Cho HSQS H20 Tr29 Dấu hiệu cây bị sâu bệnh Cành lá quả kô bình thường Khi sâu phá hại cây trồng thay đổi hình dạng Phân biệt gây bệnh hại và bệnh gây hại IV,Củng cố đánh giá -Đọc ghi nhớ ? Tác hại của sâu bệnh. ? khoanh tròn vào đáp án đúng: Sâu phá hoại cây trồng mạnh ở giai đoạn nào Nhộng Sâu non Trứng Sâu trưởng thành ĐA : b.d V, Dặn dò Trả lời câu hỏi sau bài học Đọc trước bài . TUẦN 5 12/9/2010 Tiết 9. Phòng trừ sâu, bệnh hại I, Mục tiêu: Học sinh nêu được nguyên tắc chung về phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng Giải thích cơ sở phòng trừ là chính Thực hiện được biện phápvệ sinh an toàn trong phòng sâu bệnh hại cây trông, biện pháp ưu tiên trong phòng bệnh Trình bày ND các biện pháp phòng trừ Có ý thức chăm sóc bảo vệ cây trồng thường xuyên bảo vệ côn trùng có ích, phòng trừ sâu bệnh hại bảo vệ mùa màng để cân bằng sinh thái II, Chuẩn bị Nghiên cứu tài liệu, tranh III, Lên lớp: 1. Ổn định : Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng - Trình bày khái niệm về côn trùng và bệnh hại cây - Dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cây trồng bị sâu, bệnh phá hại 3. Bài mới Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung ghi HĐ1 : Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại I. Phòng trừ sâu bệnh hại 1, Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại Giới thiệu qua nguyên tắc phònh trừ sâu bệnh hại -Phòng trừ sâu bệnh là chính Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh -Phòng trừ bệnh -VSMT, chăm sóc tốt Nêu pp trừ bệnh hợp lý -Trừ khi mới biểu hiện Trừ sớm trừ kịp thời nhanh chong triệt để phòng là chính tốn ít công cây sinh trưởng tốt , giá thành thấp -Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ Thế nào là sư dụng các biện pháp tổng hợp? HĐ2: 2, Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh Có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào? 5 biện pháp a. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu bệnh hại Cho HS thảo luận làm bài tập SGK Tr30, 31 (học nội dung bảng SGK -31) Y .cầu các nhóm báo cáo kết quả Nhóm khác nhận xét Hoàn thành bảng Cho HSQS H21,22 b. biện pháp thủ công Nêu 1 số biện pháp thủ công Nêu ưu nhược điểm của pp này Bắt sâu bẫy đèn Ưu điểm: Dơn giản dễthực hiện có hiệu quả khi sâu bênh mới phát sinh Nhược: hiệu quả thấp , tốn công c. Biện pháp hoá học Cho HS đọc TL SGK Đọc Ưu điểm diệt trừ sâu bệnh nhanh ít tốn công Ưu nhược điểm của biện pháp này Nhược: dễ gây độc hại, ô nhiễm môi trường Để nâng cao hiệu quả cách khắc phục nhược điểm cần đảm bảo yêu cầu nào Nêu cao yêu cầu khi dùng thuốc hoá học +Phun trên lá Cần: phun đúng nồng độ liều lượng từng loại -Phun đúng kỹ thuật Cho HSQS H23 + Rắc vào đất Có các cách sử dụng thuốc trừ sâu ntn + Trộn vào hạt giống Thế nào là phun thốc đúng kỹ thuật + có quần áo bảo hộ + Kô phun lúc trơi mưa ngược chiều gió Thuốc hoá học độc hại cần đảm bảo an toàn nới sử dụng d. Biện pháp sinh học Giới thiệu ong chim ếch sử dụng biện pháp sinh học đang được sử dụng vì sao - Nêu đc ưu điểm của biện pháp -Hiệu quả cao, kô gây ô nhiễm môi trường e. Biện pháp kiểm dịch thưc vật Thế nào là biện pháp kiểm dịch thực vật Kiểm tra sử lý những sản phẩm nông lâm nghiệp chuyển từ vùng Ngày nay người ta coi trọng vận dụng tổng hợp các biện pháp, không chỉ sử dụng 1 biện pháp mà kết hợp nhiều biện pháp Này sang vùng khác ngăn việc lây lan sâu bệnh hại IV,Củng cố đánh giá -Đọc ghi nhớ ? Tác hại của sâu bệnh. ?Cách phòng trừ sâu bệnh hại 14/9/2010 Tiết 10 THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƯỜNG I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh phân biệt được một số loại phân bón thường dùng. - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và có ý thức bảo đảm an toàn lao động và báo vệ môi trường. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Đọc SGK, tài liệu tham khảo, làm thử thí nghiệm - HS: Đọc SGK, Chuẩn b

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_hoc_ca_nam_ban_chuan_ki.doc
Giáo án liên quan