Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 4, Bài 4+5: Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu - Lê Vĩnh Phước

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 Giới thiệu bài. HĐ1.

 - Giới thiệu mục tiêu bài thực hành.

- Chia học sinh thành các nhóm nhỏ ( 4 hs/ nhóm).

- Kiểm tra sự chuẩn bị.

I. Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay.

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Bước 4.

 HĐ2.

- Cho học sinh quan sát hình minh họa và thông tin ở sgk, thảo luận về quy trình xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay.

- Cho học sinh thực hành theo quy trình.

- Giáo viên quan sát, uốn nắn những sai sót.

- Chuẩn bị chuyển sang hoạt động khác.

- Học sinh quan sát hình minh họa, thông tin ở sgk và thảo luận.

- Thực hành theo quy trình đã thảo luận và ghi kết quả vào BCTH

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 4, Bài 4+5: Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu - Lê Vĩnh Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 17/ 09/ 2008 Lớp 7A Bài 4,5: Thực hành Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản Xác định độ ph của đất bằng phương pháp so màu I . Mục tiêu: - Biết cách và xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay). - Biết cách và xác định được độ pH của đất bằng phuơng pháp đơn giản (so màu). II. Chuẩn bị: - Học sinh chuẩn bị theo yêu cầu sgk, kẻ trước mẫu BCTH. - Giáo viên chuẩn bị thang màu pH chuẩn, chất chị thị màu tổng hợp, bảng 1 sgk. Tiết ppct: 05 III. Các hoạt động dạy học. 1. ổn định lớp. 2. Bài cũ: 1. 2. 3. Bài mới. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài. HĐ1. - Giới thiệu mục tiêu bài thực hành. - Chia học sinh thành các nhóm nhỏ ( 4 hs/ nhóm). - Kiểm tra sự chuẩn bị. I. Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. Bước 1. Bước 2. Bước 3. Bước 4. HĐ2. - Cho học sinh quan sát hình minh họa và thông tin ở sgk, thảo luận về quy trình xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. - Cho học sinh thực hành theo quy trình. - Giáo viên quan sát, uốn nắn những sai sót. - Chuẩn bị chuyển sang hoạt động khác. - Học sinh quan sát hình minh họa, thông tin ở sgk và thảo luận. - Thực hành theo quy trình đã thảo luận và ghi kết quả vào BCTH II. Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu Bước 1. Bước 2. Bước 3. HĐ3. - Cho học sinh quan sát hình minh họa và thông tin ở sgk, thảo luận về quy trình xác định độ pH của đất bằng phương pháp vê tay. - Cho học sinh thực hành theo quy trình. - Giáo viên quan sát, uốn nắn những sai sót. - Chuẩn bị chuyển sang hoạt động khác. - Học sinh quan sát hình minh họa, thông tin ở sgk và thảo luận. - Thực hành theo quy trình đã thảo luận và ghi kết quả vào BCTH HĐ4. Tổng kết. Yêu cầu học sinh ngừng thực hành. Hưỡng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả theo mục tiêu bài. Thu BCTH và chấm một số bài điển hình. Giáo viên nhận xét buổi thực hành. Dặn dò: * Đọc và chuẩn bị bài 7.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_4_bai_45_thuc_hanh_xac_dinh_tha.doc
Giáo án liên quan