Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 24: Giống vật nuôi

1.Mục tiêu

1.1. Kiến thức

 Học sinh biết được khái niệm về giống vật nuôi

 HS hiểu vai trò của giống vật nuôi và phân loại giống vật nuôi.

1.2.Kỹ năng:

 Phân loại giống vật nuôi

 1.3. Thái độ:

 Thói quen: Phân loại giống vật nuôi

 Tính cách: GD học sinh biết khái niệm và vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi, từ đó giúp các em thấy yêu thích môn học hơn.

 2.Nội dung học tập

Khái niệm về giống và phân loại giống.

3. Chuẩn bị:

GV: Bảng trang 84 sgk

HS: Nội dung kiến thức về giống vật nuôi.

4/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện

 4.2. Kiểm tra miệng

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 24: Giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần - Tiết 24 Ngày dạy: GIỐNG VẬT NUÔI 1.Mục tiêu 1.1. Kiến thức Học sinh biết được khái niệm về giống vật nuôi HS hiểu vai trò của giống vật nuôi và phân loại giống vật nuôi. 1.2.Kỹ năng: Phân loại giống vật nuôi 1.3. Thái độ: Thói quen: Phân loại giống vật nuôi Tính cách: GD học sinh biết khái niệm và vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi, từ đó giúp các em thấy yêu thích môn học hơn. 2.Nội dung học tập Khái niệm về giống và phân loại giống. 3. Chuẩn bị: GV: Bảng trang 84 sgk HS: Nội dung kiến thức về giống vật nuôi. 4/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 4.2. Kiểm tra miệng 1. Hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi ở nước ta? (10đ) 2. Có mấy điều kiện để trở thành 1 giống vật nuôi? (8đ) - Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến - Tạo ra nhiều sản phẩm cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. - 4 điều kiện. 4.3 Tiến trình bài học Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1:(15P) Mục tiêu: Hiểu khái niệm về giống vật nuôi : Giống vật nuôi có vai trò rất quan trọng trong chăn nuôi. Giống vật nuôi tốt sẽ cho sản lượng chăn nuôi cao. GV: Treo bảng phụ có nội dung câu hỏi thảo luận : - Đọc nội dung các ví dụ và điền vào bảng sgk trg84 - Có kết luận gì về giống vật nuôi? - Tìm hiểu các cơ sở phân lại giống vật nuôi. - Để được công nhận là 1 giống vật nuôi phải có điều kiện nào? HS: Thảo luận nhóm, ghi nhận kết quả và cử đại diện nhóm báo cáo kết quả – Học sinh nhóm khác nhận xét GV: Kết luận các vấn đề chính Hoạt động 2 (20P) Mục tiêu: hiểu về vai trò của giống vật nuôi GV: yêu cầu hs nghiên cứu thông tin phầnII sgk trg 84-85 để rút ra kết luận về vai trò của giống vật nuôi HS: hoạt động nhóm đôi – cử đại diện báo cáo và hs nhómkhác nhận xét GV: Chốt lại vấn đề chính I. Khái niệm về giống vật nuôi : 1/ Khái niệm: Giống vật nuôi là những vật nuôi có chung một nguồn gốc, có những đặc tính như ngoại hình , sức sản xuất giống nhau và được truyền từ đời này sang đời khác . 2/ Phân loại : - Theo địa lí - Theo hình thái, ngoại hình - Theo mức độ hoàn thiện giống - Theo hướng sản xuất. 3/ Điều kiện để được công nhận là 1 giống vật nuôi: - Chung nguồn gốc - Đặc điểm ngoại hình và năng suất giống nhau - Có tính di truyền ổn định - Đạt đến 1 số lượng cá thể lớn và địa bàn phân bố rộng. II. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi - Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi - Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi 4.4 Tổng kết - Thế nào là giống vật nuôi ? Cho ví dụ - Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi ? Giống vật nuôi là những vật nuôi có chung một nguồn gốc, có những đặc tính như ngoại hình , sức sản xuất giống nhau và được truyền từ đời này sang đời khác . - Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi - Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi 4.5.Hướng dẫn học tập Đối với bài học ở tiết này: Học bài theo câu hỏi sgk Đối với bài học ở tiết tiếp theo Tìm hiểu các khái niệm và đặc điểm, các yếu tố tác động về sự sinh trưởng và phát dụ của vật nuôi

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_24_giong_vat_nuoi.doc