Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 10+11 - Dương Thị Thanh Lựu

1. OÅn định tỡnh hỡnh lụựp: (1’) Kiểm tra sĩ số

 2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

 ? Rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội?

 - Làm sạch môi trơửụứng không khí , haỏp thuù caực loaùi khớ ủoọc haùi, buùi coự trong khoõng khớ.

 - Phòng hộ: Chắn gió, cố định cát ven biển, hạn chế tốc độ dòng chảy và chống xoỏi mòn, chống lũ lụt.

 - Cung cấp lâm sản để sản xuất đồ gia đình, công sở, giao thông, công cụ sản xuất.

 - Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu.

 - Là nơi tham quan, nghỉ mát.

 - Là nơi bảo tồn các động thực vật quí hiếm, nơi nghiên cứu khoa học.

 3. Giảng baứi mới: (38’)

 *Giụựi thieọu baứi: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học (1’)

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 10+11 - Dương Thị Thanh Lựu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn : 8/11/2009 Tuaàn 10 - Tieỏt : 18 Bài 23: LAỉM ẹAÁT GIEO ệễM CAÂY RệỉNG I. MUẽC TIEÂU: 1. Veà kieỏn thửực : Hiểu ủửụùc các điều kiện khi lập vửụứn gieo ửụm. Hiểu ủửụùc các công việc cơ bản trong quá trình làm đất khai hoang ( dọn và làm đất tơi xốp ). Hiểu ủửụùc cách cải tạo nền đất để gieo ửụm cây rừng. 2. Veà kú naờng : Reứn kú naờng quan saựt, hoùc taọp theo nhoựm. 3. Veà thaựi ủoọ : Coự yự thửực lao ủoọng, tớch cửùc baỷo veọ vaứ troàng rửứng. II. CHUAÅN Bề: - GV: SGK, , phóng to sơ đồ hình 26 SGK - HS: Đọc SGK, học bài cũ, tỡm hieồu baứi trửụực ụỷ nhaứ. III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY-HOẽC CHUÛ YEÁU: 1. OÅn định tỡnh hỡnh lụựp: (1’) Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) ? Rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội? - Làm sạch môi trửụứng không khí , haỏp thuù caực loaùi khớ ủoọc haùi, buùi coự trong khoõng khớ. - Phòng hộ: Chắn gió, cố định cát ven biển, hạn chế tốc độ dòng chảy và chống xoỏi mòn, chống lũ lụt. - Cung cấp lâm sản để sản xuất đồ gia đình, công sở, giao thông, công cụ sản xuất... - Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu. - Là nơi tham quan, nghỉ mát. - Là nơi bảo tồn các động thực vật quí hiếm, nơi nghiên cứu khoa học... 3. Giảng baứi mới: (38’) *Giụựi thieọu baứi: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học (1’) -Tieỏn trỡnh tieỏt daùy: TG Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Noọi dung 15’ HĐ1: Laọp vửụứn ửụm caõy rửứng. ? Nơi đặt vửụứn gieo ửụm cần có những điều kiện gì? ? Vửụứn ửụm đặt ở nơi đất sét có ủửụùc không tại sao? - GV hệ thống ngắn gọn lại 4 yêu cầu lập vửụứn gieo ửụm. - Cho HS quan sát hình 5 giới thiệu các khu vực trong vửụứn gieo ửụm. ? Vửụứn gieo ửụm chia làm mấy khu vực. Mục đích của từng khu vực - Giảng giải các giải pháp bảo vệ xung quanh vửụứn gieo ửụm ( Trồng xen cây phân xanh, dứa dại, dây thép gai). ? Theo em xung quanh vửụứn gieo ửụm có thể dùng biện pháp nào để ngăn chặn phá hoại? - Liên hệ thực tế và thông tin SGK trả lời câu hỏi - Liên hệ thực tế và thông tin SGK trả lời câu hỏi - Nghe, quan sát, ghi vở - Quan sát, tìm hiểu nội dung H5 - Trả lời câu hỏi dựa vào H5 và suy luận của bản thân - Nghe, quan sát, ghi nhớ - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi -Đào hào, trồng cây xanh I. Lập vửụứn ửụm cây rừng. 1. Điều kiện lập vửụứn gieo ửụm. + Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh hại. + Độ PH từ 6 đến 7 ( Trung tính, ít chua). + Mặt đất bằng hay hơi dốc ( từ 2- 4o). + Gần nguồn nửụực và nơi trồng rừng. 2.Phân chia đất trong vừơn gieo ửụm. - Khu gieo hạt - Khu cấy cây - Khu đất dự trữ - Khu nhà kho 17’ HĐ2: Laứm ủaỏt gieo ửụm caõy rửứng. - GV giới thiệu một số đặc điểm của đất lâm nghiệp ( đồi núi trọc, đất hoang dại). ? Nhắc lại cách làm đất tơi xốp ở trồng trọt. - Hửụựng dẫn HS quan sát quy trình SGK ? Nêu mục đích của từng công việc - Hửụựng dẫn HS tìm hiểu hình 36 SGK ? Trình baứy kích thửụực luống - Yêu cầu HS giải thích tại sao kích thửụực luống lại nên chọn nhử trên ? Ngửụứi ta dùng loại phân gì để bón lót? Tại sao ? Tại sao lại chọn hửụựng Nam - Bắc ? Vỏ bầu làm có thể làm bằng những nguyên liệu nào - GV giải thích ruột bầu gồm thành phần gì. ? Gieo hạt trên bầu có ửu điểm gì so với gieo hạt trên luống. -Goùi HS ủoùc phaàn ghi nhụự. - Nghe, quan sát ghi nhớ - Liên hệ kiến thức cũ trả lời - HS quan sát quy trình SGK - Liên hệ thực tế trả lời - HS quan sát hình vẽ SGK - Trình baứy dựa vào hình vẽ. - Giải thích theo gợi ý của giáo viên - Liên hệ kiến thức đã học trả lời Liên hệ thực tế trả lời - Liên hệ thực tế trả lời - Nghe, quan sát, ghi nhớ -Trả lời câu hỏi. -1-2 HS ủoùc phaàn ghi nhụự SGK. II. Làm đất gieo ửụm cây rừng. 1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo quy trình kỹ thuật. Đất hoang -> Dọn cây hoang dại -> Caứy sâu, bừa kỹ, diệt tạp khử chua -> Đập và san phẳng đất -> Đất tơi xốp 2.Tạo nền đất gieo ửụm caõy rừng. a) Luống đất: - Kích thửụực: Rộng 0,8 - 1m, cao 0,15 - 0,2m, dài 10 - 15m. Khoảng cách luống 0,5m - Bón phân lót: Hỗn hợp phân hữu cơ và phân vô cơ. - Hửụựng luống: Nam – Bắc. b) Baàu đất. - Vỏ bầu hình ống hở hai đầu làm bằng nilông sẫm màu. - Ruột bầu chứa 80-89% đất mặt tơi xốp với 10% phân hữu cơ và 20% phân lân. 5’ Hẹ3: Cuỷng coỏ. -ẹieàu kieọn laọp vửụứn gieo? -Caựch caỷi taùo neàn ủaỏt gieo ửụm caõy rửứng? -Noọi dung muùc 1. -Noọi dung muùc II. 4. Daởn doứ HS chuaồn bũ baứi hoùc tieỏp theo : (1’) - Dặn dò HS về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi SGK. - Về nhà học bài và tìm hiểu nội dung bài 24 - Tìm hiểu công việc gieo hạt ở địa phơng. IV. Ruựt kinh nghieọm, boồ sung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaứy soaùn : 15/11/2009 Tuaàn 11 - Tieỏt : 19 Bài 24: GIEO HAẽT VAỉ CHAấM SOÙC VệễỉN GIEO ệễM CAÂY RệỉNG I. MUẽC TIEÂU: 1. Veà kieỏn thửực : Biết cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. Biết ủửụùc thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng. Hiểu ủửụùc các công việc chăm sóc chủ yếu ở vửụứn gieo ửụm cây rừng 2. Veà kú naờng :Reứn kú naờng quan saựt, ủoùc vaứ xửỷ lớ thoõng tin, hoùc taọp theo nhoựm nhoỷ. 3. Veà thaựi ủoọ : Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận theo đúng quy trình. II. CHUAÅN Bề: - GV: SGK, phóng to sơ đồ hình 37,38 SGK - HS: Học bài cũ. Đọc SGK xem tranh hình vẽ SGK, tham khảo việc gieo hạt ở địa phơng III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY-HOẽC CHUÛ YEÁU: 1. OÅn định tỡnh hỡnh lụựp: (1’) Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) ? Em hãy cho biết nơi đặt vửụứn gieo ửụmcây rừng cần có những yêu cầu nào? + Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh hại. + Độ PH từ 6 đến 7 ( Trung tính, ít chua). + Mặt đất bằng hay hơi dốc ( từ 2- 4o). + Gần nguồn nửụực và nơi trồng rừng. 3. Giảng baứi mới: (38’) *Giụựi thieọu baứi: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học (1’) -Tieỏn trỡnh tieỏt daùy : TG Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Noọi dung 10’ HĐ1: Kớch thớch haùt gioỏng caõy rửứng naỷy maàm. ? Nhắc lại cách sử lý hạt giống bằng nửụực ấm ở trồng trọt. - Cho HS đọc SGK nêu lên cách sử lý hạt giống bằng nửụực ấm, tác động lực, đốt hạt - GV nêu mục đích cơ bản của các biện pháp kỹ thuật sử lý hạt giống trửụực khi gieo: - Liên hệ kiến thức cũ trả lời câu hỏi - Đọc, tìm hiểu thông tin SGK nêu cách sử lý hạt giống - Nghe, quan sát, ghi nhớ I. Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. 1. Đốt hạt : - Đối với một số hạt vỏ dày. 2. Tác động bằng lực : - Hạt vỏ dày khó thấm nớc 3. Kích thích hạt nảy mầm bằng nửụực ấm : Với các loại hạt vỏ mỏng, dễ thấm nửụực. 12’ HĐ2: Gieo haùt. ? Tại sao phải gieo hạt đúng thời vụ - Liên hệ nêu thời vụ gieo hạt giống cây rừng ở địa phửụng. - GV bổ sung nêu thời vụ gieo hạt của: Miền Bắc, miền Trung, miền Nam ? Tại sao Miền Bắc, miền Trung, miền Nam lại có mùa vụ gieo hạt khác nhau - Cho học sinh quan sát hình 27 SGK. Nhắc lại cách gieo hạt ở trồng trọt. - GV nêu quy trình gieo hạt dựa vào bảng phụ ? ễÛ gia đình, địa phửụng em có làm theo quy trình trên không. - Trả lời câu hỏi - Liên hệ thực tế nêu thời vụ gieo hạt giống cây rừng ở địa phửụng. - Nghe, quan sát, ghi vở - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi - Học sinh quan sát hình 27 SGK. Nhắc lại cách gieo hạt ở trồng trọt. - Nghe, quan sát, ghi vở HS lieõn heọ. II. Gieo hạt. 1.Thời vụ gieo hạt. - Miền Bắc: T11 -> T2 - Miền Trung: T1 -> T2 - Miền Nam: T2 -> T3 2. Quy trình gieo hạt. - Gieo hạt - lấp đất - che phủ – tửụựi nửụực, phun thuốc trừ sâu, bệnh- bảo vệ luống gieo. 10’ HĐ3: Chaờm soực vửụứn gieo ửụm caõy rửứng. - GV nêu vấn đề có thể xảy ra trên vửụứn ửụm. - Hửụựng dẫn HS quan sát H38. Cho HS thảo luận tìm các biện pháp chăm sóc, mục đích của từng biện pháp chăm sóc vửụứn gieo ửụm. - Gọi đại diện một nhóm trình bầy, nhóm khác nhận xét bổ sung Goùi HS ủoùc noọi dung ghi nhụự. -HS quan saựt, trao ủoồi, traỷ lụứi: + 38a Che mửa, nắng, chuột.. + 38b tửụựi nửụực tạo đất ẩm + 38c Phun thuốc chống sâu bệnh + 38d Xới đất tạo đất tơi xốp cho cây. ẹaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi, nhoựm khaực nhaọn xeựt, boồ sung. 1-2HS ủoùc, caỷ lụựp theo doừi. III. Chăm sóc vửụứn gieo ửụm cây rừng. - Gồm các bịên pháp. + Che mửa, nắng, chuột.. + Tửụựi nửụực tạo đất ẩm + Phun thuốc chống sâu bệnh + Xới đất tạo đất tơi xốp cho cây. 5’ Hẹ4: Cuỷng coỏ . -Neõu caực caựch xửỷ lớ haùt gioỏng. -Bieọn phaựp chaờm soực vửụứn gieo ửụm caõy rửứng. -ẹoỏt haùt, taực ủoọng lửùc, nửụực aỏm. -Muùc III. 4. Daởn doứ HS chuaồn bũ tieỏt hoùc tieỏp theo : (1’) - Dặn dò HS về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi SGK. - Đọc và xem trửụực bài 25 SGK chuẩn bị hạt giống, cây giống, đất màu, phân bón, túi bầu để giờ sau TH. Tìm hiểu kỹ quy trình gieo hạt ( hạt xoan hoặc bồ đề, cây keo hoặc quế cao 15 – 20 cm IV. Ruựt kinh nghieọm, boồ sung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_1011_duong_thi_thanh_luu.doc