Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 12+13 - Dương Thị Thanh Lựu

- GV dùng vật mẫu, bảng phuù, hửụựng dẫn HS các nội dung cần thực hành, caực bửụực, phửụng pháp thực hành. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành.

1. Gieo hạt vào bầu đất.

- Bước1: Trộn đất với phân bón tỉ lệ 88- 89% đất mặt. 10% phân hữu cơ ủ hoai và 1-2 % supe lân.

- Bước 2: Cho hỗn hợp đất, phân vào bầu, nén chặt xếp thành hàng.

- Bước 3: gieo hạt vào bầu ( 2-3 hạt) vào giữa bầu, lấp kín.

- Bước 4: Che phủ bằng rơm, rác mục, cắm cành lá tơi, phun thuốc.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 12+13 - Dương Thị Thanh Lựu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn : 22/11/2009 Tuaàn 12 - Tieỏt : 20 Bài 25: Thửùc haứnh : GIEO HAẽT VAỉ CAÁY CAÂY VAỉO BAÀU ẹAÁT I. MUẽC TIEÂU: 1. Veà kieỏn thửực: Làm ủửụùc các kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất 2. Veà kú naờng : Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và lòng hăng say lao động. 3. Veà thaựi ủoọ : Coự ý thức làm việc cẩn thận theo đúng quy trình. II. CHUAÅN Bề: - GV: SGK, dụng cụ, thiết bị, vật liệu TH - HS: Chuẩn bị bầu đất, phân bón, xẻng, hạt giống... theo dặn dò của GV. Tìm hiểu quy trình gieo hạt đã học III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY-HOẽC CHUÛ YEÁU: 1. OÅn định tỡnh hỡnh lụựp : (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Kiểm tra sự chuẩn bị phân, đất, bầu đất, phân bón, xẻng, hạt giống.. 3. Giảng baứi mới: (38’) *Giụựi thieọu baứi: GV giới thiệu bài – Nêu mục tiêu bài học – Nêu nguyên tắc an toàn lao động (1’) -Tieỏn haứnh tieỏt daùy : TG Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Noọi dung 5’ Hẹ1: Chuaồn bũ. - GV dùng vật mẫu giới thiệu các dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần cho giờ thửùc haứnh. - Nghe, quan sát, ghi nhớ I. Chuẩn bị: 10’ Hẹ2: Noọi dung thửùc haứnh. - GV dùng vật mẫu, bảng phuù, hửụựng dẫn HS các nội dung cần thực hành, caực bửụực, phửụng pháp thực hành. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành. 1. Gieo hạt vào bầu đất. - Bửụực1: Trộn đất với phân bón tỉ lệ 88- 89% đất mặt. 10% phân hữu cơ ủ hoai và 1-2 % supe lân. - Bửụực 2: Cho hỗn hợp đất, phân vào bầu, nén chặt xếp thành hàng. - Bửụực 3: gieo hạt vào bầu ( 2-3 hạt) vào giữa bầu, lấp kín. - Bửụực 4: Che phủ bằng rơm, rác mục, cắm cành lá tơi, tửụựi nửụực, phun thuốc. 2. Cấy cây con vào bầu đất: - Bửụực 1+2 nhử quy trình gieo hạt - Bửụực 3: Dùng dao cấy cây tạo hốc ở giữa bầu đất, đặt cây con vào, ép đất chặt kín cổ rễ - Bửụực 4: nhử bửụực 4 quy trình gieo hạt - Nghe, quan sát nắm vững các nội dung cần thực hành. Phửơng pháp thực hành. Quy trình thực hành. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành - Nghe, quan sát nắm vững các nội dung cần thực hành. Phơng pháp thực hành. Quy trình thực hành. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành II. Nội dung thực hành. 1. Gieo hạt vào bầu đất. 2. Cấy cây con vào bầu đất: 17’ Hẹ3: Thửùc haứnh - Giao nội dung TH cho HS. - Phân công vị trí TH - Phát dụng cụ, thiết bị bổ sung cho các nhóm. - Cho các nhóm tiến hành thực hành. GV quan sát giúp đỡ - HS nhận nội dung thực hành. - HS nhận vị trí TH. - Các nhóm nhận dụng cụ, thiết bị TH bổ sung. - Các nhóm tiến hành thực hành dửụựi sự giúp đỡ của GV (moói nhoựm thửùc haứnh 4 baàu gieo haùt, 4 baàu caỏy caõy). III. Thực hành. 5’ Hẹ4: ẹaựnh giaự keỏt quaỷ. - Gọi đại diện các nhóm lên nộp sản phẩm TH - GV nhận xét chung về giờ thực hành: ý thức TH, kết quả thực hành... - Thu lại dụng cụ, thiết bị thực hành của các nhóm - Đại diện các nhóm lên nộp sản phẩm TH - Nghe, quan sát ghi nhớ, rút kinh nghiệm - Trả lại dụng cụ, thiết bị thực hành của nhóm 4. Daởn doứ HS chuaồn bũ tieỏt hoùc tieỏp theo : (1’) - Dặn HS về nhà học bài, TH thêm ở gia đình - Về nhà tìm hiểu bài 26+27 IV. Ruựt kinh nghieọm, boồ sung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaứy soaùn : 29/11/2009 Tuaàn 13 - Tieỏt : 21 Bài 26, 27: TROÀNG CAÂY RệỉNG. CHAấM SOÙC RệỉNG SAU KHI TROÀNG I. MUẽC TIEÂU : 1. Kieỏn thửực : HS bieỏt ủửụùc thụứi vuù troàng rửứng, bieỏt caựch baỷo ủaứo hoỏ troàng rửứng vaứ troàng caõy gaõy rửứng baống caõy con vaứ chaờm soực rửứng sau khi troàng. 2. Kyừ naờng : Reứn kyừ naờng ủaứo hoỏ troàng caõy rửứng vaứ kyừ naờng troàng caõy con ủeồ baỷo ủaỷm caõy soỏng, chaờm soực caồn thaọn. 3. Thaựi ủoọ : Reứn luyeọn yự thửực lao ủoọng ủuựng kyừ thuaọt, caồn thaọn, an toaứn khi gieo troàng caõy. II. CHUAÅN Bề : - GV : Hỡnh 41, 42, 44 SGK phoựng to -HS : SGK, tỡm hieồu baứi trửụực ụỷ nhaứ. III HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC : 1. OÅn ủũnh tỡnh hỡnh lụựp : (1’) 2. Kieồm tra baứi cuừ : (4’) Kieồm tra baứi thửùc haứnh. 3. Giaỷng baứi mụựi : (39’) *Giụựi thieọu baứi : (1’) Nhieàu nụi tổ leọ caõy soỏng sau khi troàng raỏt thaỏp caõy cheỏt do nhieàu nguyeõn nhaõn, nhửng caực sai phaùm trong kyừ thuaọt troàng rửứng laứ nguyeõn nhaõn cụ baỷn. Vaọy laứm theỏ naứo ủeồ troàng rửứng coự tổ leọ soỏng cao sinh trửụỷng vaứ phaựt trieồn toỏt. Chuựng ta nghieõn cửựu baứi hoõm nay. -Tieỏn trỡnh baứi daùy: TG Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Noọi dung 5’ Hẹ 1 Xaực ủũnh thụứi vuù troàng rửứng : - GV : Thoõng baựo - Thụứi vuù troàng rửứng caực tổnh phớa Baộc laứ muứa xuaõn vaứ muứa thu - ễÛ mieàn Trung vaứ mieàn Nam laứ muứa mửa Hoỷi : Theo em cụ sụỷ quan troùng ủeồ xaực ủũnh thụứi vuù troàng rửứng laứ gỡ ? - Vỡ sao thụứi vuù troàng rửứng ụỷ phớa Baộc vaứ phớa Nam laùi khaực nhau ? - HS : Nghe - Khớ haọu vaứ thụứi tieỏt - Khớ haọu vaứ thụứi tieỏt khaực nhau. 1 Thụứi vuù troàng rửứng : - ễÛ mieàn Baộc laứ muứa xuaõn vaứ muứa thu - ễÛ mieàn Trung vaứ mieàn Nam laứ muứa mửa 10’ Hẹ 2: Laứm ủaỏt troàng caõy : - Qua nghieõn cửựu soỏ lieọu trang 65 SGK. Em haừy cho bieỏt ngửụứi ta thửụứng ủaứo hoỏ troàng caõy coự kớch thửụực nhử theỏ naứo ? - Kyừ thuaọt laứm coỷ ụỷ hoỏ troàng caõy nhử theỏ naứo ? -HS : Nghieõn cửựu baỷng soỏ lieọu trang 65 / SGK 30x30x30cm hoaởc 40x40x40cm -Daóy coỷ -Theo kớch thửục lụựp ủaỏt maứu ủeồ 1 beõn hoỏ,lụựp ủaỏt dửụựi ủeồ 1 beõn. Troọn ủaỏt maứu vụựi 1kg phaõn hửừu cụ hoai + 100g supe laõn + 100g NPK boựn xuoỏng hoỏ. Sau laỏy ủaỏt maứu xung quanh laỏp cho ủaày hoỏ. 2. Laứm ủaỏt troàng caõy : - Kớch thửụực hoỏ :30 x 30 x3 0cm hoaởc 40 x 40 x 40cm 3. Kyừ thuaọt ủaứo: - Vaùt coỷ vaứ ủaứo hoỏ - ẹaỏt maứu ủeồ rieõng, ủaỏt ủen troọn vụựi 1kg phaõn hửừu cụ hoai + 100g supe lan + 100 NPK boỷ xuoỏng hoỏ - Sau laỏp ủaỏt maứu ủaày hoỏ 10’ Hẹ 3: Troàng rửứng baống caõy con -GV : Treo tranh veừ hỡnh 42 / 66 -Troàng caõy coự baàu ngửụứi ta thửùc hieọn theo quy trỡnh nhử theỏ naứo ? -Vỡ sao caàn raùch boỷ voỷ baàu ? -Vỡ sao phaỷi neựn ủaỏt 2 laàn ? -Vỡ sao ủaỏt maởt hoỏ cao hụn maởt ủaỏt. -GV : Treo tranh 43/ 67 quy trỡnh troàng caõy con reó traàn gioỏng vaứ khaực quy trỡnh troàng caõy con coự baàu nhử theỏ naứo ? -ẹieàu cụ baỷn nhaỏt khi troàng caõy con reó traàn coự tổ leọ soỏng cao laứ gỡ ? -Theo em vuứng ủoài troùc neõn troàng baống loaùi caõy con naứo ? Taùi sao ? - HS : Quan saựt hỡnh 42 / 66 SGK -Thửùc hieọn quy trỡnh 6 bửụực nhử hỡnh veừ -HS : Moõ taỷ caực bửụực. - Reó caõy phaựt trieồn thuaọn lụùi -Baỷo ủaỷm chaởt goỏc caõy -Khi tửụựi nửụực hay mửa xuoỏng laứ baống maởt ủaỏt -HS : Quan saựt hỡnh 43/ 67 SGK -Gioỏng : troàng trong hoỏ coự saỹn ủaỏt caực bửụực laứm gioỏng nhau. -Khaực : Caõy reó traàn neõn khoõng phaỷi raùch voỷ neựn ủaỏt. Chuự yự khoõng laứm ủửựt reó, khi vun ủaỏt giửừ caõy sao cho ủửựng reó khoõng bũ cong ngửụùc leõn - ẹaỷm baỷo boọ reó ụỷ traùng thaựi tửù nhieõn -Troàng baống caõy con coự baàu boọ reó ớt bũ toồn thửụng, baàu ủaỏt ủuỷ phaõn boựn. ẹaỏt tụi xoỏp đ tổ leọ soỏng cao. 4. Troàng baống caõy con : a) Troàng baống caõy con coự baàu : -Taùo loó trong hoỏ ủaỏt. - Raùch boỷ voỷ baàu. - ẹaởt baàu vaứo loó trong hoỏ. - Laỏp ủaỏt neựn laàn 1 - Laỏp ủaỏt neựn laàn 2 - Vun goỏc. b) Troàng baống caõy con coự reó traàn : - Taùo loó trong hoỏ ủaỏt - ẹaởt caõy con vaứo loó - Laỏp ủaỏt kớn goỏc caõy. - Neựn ủaỏt. - Vun goỏc 10’ Hẹ4: Chaờm soực rửứng sau khi troàng: 1) Thụứi gian vaứ soỏ laàn chaờm soực, nhửừng coõng vieọc chaờm soực rửứng sau khi troàng. GV cho HS quan saựt H44 vaứ ủoùc thoõng tin SGK traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau. -Sau khi troàng rửứng bao nhieõu thaựng thỡ tieỏn haứnh chaờm soực? -Taùi sao soỏ laàn chaờm soực caõy caứng lụựn soỏ laàn chaờm soực caứng giaỷm? -Neõu coõng vieọc chaờm soực rửứng sau khi troàng. -Goùi HS ủoùc noọi dung ghi nhụự. HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi Traỷ lụứi: sau khi troàng 1 ủeỏn 3 thaựng -Vỡ caõy caứng lụựn coự khaỷ naờng tỡm kieỏm thửực aờn vaứ sửực ủeà khaựng toỏt -HS neõu: -ẹoùc phaàn ghi nhụự SGK 4. Nhửừng coõng vieọc chaờm soực rửứng sau khi troàng. - Làm rào bảo vệ - Phát quang - Làm cỏ, xới đất, vun gốc - Bón phân - Tỉa và dặm cây 5’ Hẹ5: Cuỷng coỏ: -Haừy neõu qui trỡnh laứm ủaỏt ủeồ troàng caõy rửứng. -ễÛ ủũa phửụng em thửụứng troàng caõy rửứng baống caõy con coự baàu hay caõy con reó troàng, taùi sao? -Chaờm soực rửứng sau khi troàng goàm nhửừng coõng vieọc naứo? -HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi ủaừ neõu. HS ủoùc phaàn ghi nhụự Baứi 26,27 SGK 5. Daởn doứ HS chuaồn bũ cho tieỏt hoùc tieỏp theo: 1’ - Traỷ lụứi caõu hoỷi cuoỏi baứi. - Sửu taàm nhửừng hỡnh aỷnh veà troàng chaờm soực caõy rửứng - ẹoùc baứi 28 trửụực. IV. Ruựt kinh nghieọm, boồ sung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_1213_duong_thi_thanh_luu.doc