Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Đề 1 (Có đáp án)

1.Mục đích làm cỏ vun sới là:

a. Diệt cỏ dại c. Cả a và b đều đúng

b. Diệt sâu, bệnh hại d. Cả a và b đều sai

2.Bón thúc cho cây trồng bằng phân hữu cơ hoai mục và :

a. Phân xanh c. Phân bắc

b. Phân hoá học d. Phân vi sinh

3.Phải dùng biện pháp gì để cải tạo đất có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng?

a. Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ

b. Làm ruộng bậc thang

c. Bón vôi

d. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

4.Đất trung tính có độ pH :

a. p H > 7,5 b. p H < 7,5 c. p H < 6,5 d. p H = 6.6 – 7,5

5.Có hai phương pháp gieo trồng là gieo trồng bằng hạt và gieo trồng :

a. Bằng cây con c. Bằng mắc

b. Bằng rễ d. Bằng cành

6.Nước được đưa vào ngập tràn mặt ruộng là phương pháp tưới:

a. Tưới theo hàng, vào gốc cây c. Tưới thấm

b. Tưới phun mưa d. Tưới ngập

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Đề 1 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn: Công nghệ 7 Năm học: 2008 – 2009 Đề 1 I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 1.Mục đích làm cỏ vun sới là: a. Diệt cỏ dại c. Cả a và b đều đúng b. Diệt sâu, bệnh hại d. Cả a và b đều sai 2.Bón thúc cho cây trồng bằng phân hữu cơ hoai mục và : a. Phân xanh c. Phân bắc b. Phân hoá học d. Phân vi sinh 3.Phải dùng biện pháp gì để cải tạo đất có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng? a. Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ b. Làm ruộng bậc thang c. Bón vôi d. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên 4.Đất trung tính có độ pH : a. p H > 7,5 b. p H < 7,5 c. p H < 6,5 d. p H = 6.6 – 7,5 5.Có hai phương pháp gieo trồng là gieo trồng bằng hạt và gieo trồng : a. Bằng cây con c. Bằng mắc b. Bằng rễ d. Bằng cành 6.Nước được đưa vào ngập tràn mặt ruộng là phương pháp tưới: a. Tưới theo hàng, vào gốc cây c. Tưới thấm b. Tưới phun mưa d. Tưới ngập 7.Trong các vai trò sau, vai trò nào không phải là vai trò của đất trồng? a. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con ngưới b. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy móc c. Cung cấp thức ăn cho gia súc gia cầm d. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 8.Cơ thể côn trùng được chia làm 3 phần: a. Đầu, bụng, chân c. Đầu, ngực chân b. Đầu, ngực, bụng d. Tất cả đều sai 9.Sử dụng các tác nhân vật lí để xử lí các bộ phận của cây, hat là hình thức của phương pháp: a. Phương pháp chọn lọc c. Phương pháp gây đột biến b. Phương pháp lai tạo d. Phương pháp nuôi cấy mô1 10 Căn cứ vào độ p H của đất trồng chia đất trồng thành : a. Đất cát, đất chua và đất kiềm b. Đất thịt , đất chua và đất trung tính c. Đất chua, đất mặn và đất trung tính d. Đất chua, đất kiềm và đất trung tính II. Phần tự luận (5 điểm) 2. Trình bày ưu nhược điểm của biện pháp hoá học trong phòng trừ sâu, bệnh hại và cách khắc phục nhược điểm đó? 6. Nêu mục đích của các biện pháp cải tạo đất? ĐÁP ÁN ĐỀ 1 I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm 1.c 2.b 3.a 4.d 5.a 6.d 7.b 8.b 9.c 10. d II. Phần tự luận (5 điểm) 1. - Ưu điểm : (0,5 điểm) + Diệt trừ sâu bệnh nhanh + Ít tốn công Nhược điểm: (1 diểm) + Dễ gây ngộ độc cho con người, cây trồng, vật nuôi + Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí + Giết chết các sinh vật khác Cách khắc phục (1 điểm) + Sử dụng đúng loại thuốc nồng độ và liều lượng + Phun đúng kĩ thuật ( đảm bảo thời gian cách li, phun đều, đúng hướng gió) 2.Mục đích của các biện pháp cải tạo đất: (mỗi biện pháp 0,5 điểm) - Cày sau, bừa kĩ, bón phân hữu cơ : tăng bề dày lớp đất trồng - Làm ruộng bậc thang : giũ nuớc, chống xói mòn - Trồng xen cây nông nghiệp giữa cây băng phân xanh : giữ nước, chống xói mòn - Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước yhường xuyên : giảm độ chua, độ phèn cho đất - Bón vôi : khử chua

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_7_de_1_co_dap_an.doc