Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 4 - Liêu Thanh Tùng

I: MỤC TIÊU: Qua tiết học này, GV làm cho HS:

 1. Kiến thức:

 -Biết được vai trị v cc tiu chí của giống cy trồng tốt.

 -Biết được một số phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích. Kỹ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ: : Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hiếm trong sản xuất.

II. CHUẨN BỊ:

 -GV: Hình 11, 12, 13, 14 trong SGK.

 -HS: Chuẩn bị phần dặn dị.

III. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan,diễn giảng, thảo luận

IV: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Ổn định lớp: (1) KTSS

 2.Kiểm tra(5/):

 - Thế nào là bón lót, bón thúc?

 - Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

 3 Giới thiệu bài: (1) Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 4 - Liêu Thanh Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 4 - Tiết: 7 NS: 20/8/12 ND: 28/8/12 Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I: MỤC TIÊU: Qua tiết học này, GV làm cho HS: 1. Kiến thức: -Biết được vai trị và các tiêu chí của giống cây trồng tốt. -Biết được một số phương pháp chọn tạo giống cây trồng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích. Kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ: : Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hiếm trong sản xuất. II. CHUẨN BỊ: -GV: Hình 11, 12, 13, 14 trong SGK. -HS: Chuẩn bị phần dặn dị. III. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan,diễn giảng, thảo luận IV: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) KTSS 2.Kiểm tra(5/): - Thế nào là bón lót, bón thúc? - Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao? 3 Giới thiệu bài: (1’) Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung * Hoạt động 1(10’): Vai trò của giống cây trồng. -Giáo viên treo tranh và hỏi: + Giống cây trồng có vai trò gì trong sản xuất trồng trọt? + Nhìn vào hình 11a hãy cho biết thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì? + Hình 11b sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đối với các vụ gieo trồng trong năm? + Nhìn hình 11c sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng? + Gv chốt lại kiến thức, ghi bảng. -Học sinh quan sát vàtrả lời: à Giống cây trồng có vai trò: + Tăng năng suất. + Tăng vụ. + Thay đổi cơ cấu cây trồng. à Giống cây trồng là yếu tố quyết định đối với năng suất cây trồng. à Có tác dụng tăng các vụ gieo trồng trong năm. à Làm thay đổi cớ cấu cây trồng trong năm. -Học sinh ghi bài. I. Vai trò của giống cây trồng: Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm. * Hoạt động 2(8’): Tiêu chí của giống cây trồng. -Yêu cầu học sinh chia nhóm, thảo luận 5 tiêu chí để chọn ra những giống cây trồng tốt. -Giáo viên hỏi: + Tại sao tiêu chí 2 không phải là tiêu chí của giống cây trồng tốt? -Giáo viên giảng giải từng tiêu chí và hỏi: + Tại sao người ta lại chọn tiêu chí là giống chống chịu sâu bệnh? -Tiểu kết, ghi bảng. -Học sinh thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung. à Đó là tiêu chí : 1,3,4,5. -Học sinh trả lời: à Giống có năng suất cao chưa hẳn là giống tốt mà giống có năng suất cao và ổn định mới là giống tốt. -Học sinh lắng nghe và trả lời: à Nếu giống không chống chịu được sâu bệnh thì sẽ tốn nhiều công chăm sóc, năng suất và phẩm chất nông sản thấp. -Học sinh ghi bài. II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt: -Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. -Có chất lượng tốt. -Có năng suất cao và ổn định. -Chống chịu được sâu bệnh. * Hoạt động 3(15’): Phương pháp chọn tạo giống cây trồng. -Yêu cầu học sinh quan sát hình 12,13,14 và kết hợp đọc thông tin, thảo luận nhóm về 4 phương pháp đó và trả lời theo câu hỏi: + Thế nào là phương pháp chọn lọc? -Giáo viên nhận xét, ghi bảng. -Yêu cầu học sinh quan sát hình 13 và cho biết: + Cây dùng làm bố có chứa gì? + Cây dùng làm mẹ có chứa gì? + Thế nào là phương pháp lai? -Giáo viên giải thích hình và ghi bảng. -Yêu cầu 1 học sinh đọc to và hỏi: + Thế nào là phương pháp gây đột biến? -Giáo viên giảng thích rõ thêm, ghi bảng. + Theo em trong 3 phương pháp trên thì phương pháp nào được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay? -Giáo viên chốt lại kiến thức. -Học sinh quan sát và thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. à Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu tốt hơn thì cho sản xuất đại trà. -Học sinh lắng nghe, ghi bài. -Học sinh quan sát và trả lời: à Có chứa hạt phấn. à Có chứa nhuỵ. à Lấy phân hoa cuả cây dùng làm bố thụ phân cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó lấy hạt của cây mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống. -Học sinh lắng nghe và ghi bảng. -Học sinh đọc to và trả lời: à Sử dụng tác nhân vật lí (tia) hoặc hoá học để xử lí các bộ phân của cây (hạt, mầm,nụ hoa, hạt phấn) gây ra đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lí đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống. -Học sinh lắng nghe, ghi bài. III. Phương pháp chọn lọc giống cây trồng: 1. Phương pháp chọn lọc: Từ nguồn giống khởi đầu chọn các cây có đặc tính tốt 2. Phương pháp lai: Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó lấy hạt của cây mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống. 3. Phương pháp gây đột biến: Sử dụng tác nhân vật lí (tia) hoặc hóa học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm,nụ hoa, hạt phấn) gây ra đột biến. Hoạt động 3: Củng cố(5/) -Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong sgk -Giống có vai trò như thế nào trong trồng trọt? -Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng? Hãy cho biết đặc điểm của phương pháp nuôi cấy mô. -Đánh giá giờ học -HS đọc phần ghi nhớ trong sgk -HS trả lời: Hoạt động 4: Dặn do(1/)ø: -Học và trả lời câu hỏi cuối bài -Xem bài 11, tập trả lời câu hỏi cuối bài -HS: Chuẩn bị phần dặn dị. Tuần: 4 - Tiết: 8 NS: 20/8 ND: 30-31/8/12 Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG I: MỤC TIÊU: Qua tiết học này, GV làm cho HS: 1. Kiến thức: Sản xuất và bảo bảo giống cây trồng + Sản xuất giống cây trồng bằng hạt + Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và hoạt động nhóm. 3. Thái độ: : Có ý thức bảo vệ giống cây trồng nhất là giống quý, đặc sản. II. CHUẨN BỊ: -GV: -Tranh về sản xuất giống cây trồng trong SGK. -Sơ đồ 3 trong sgk. -HS: Chuẩn bị phần dặn dị. III. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, diễn giảng. thảo luận nhóm. IV: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) KTSS 2.Kiểm tra(5/): - Thế nào là bón lót, bón thúc? - Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao? 3 Giới thiệu bài: (1’) Ở các bài trước chúng tađã biết giống cây trồng là yếu tố quan quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản muốn có nhiều hạt giống, cây giống tốt phụ vụ sản xuất Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung * Hoạt động 1(20’): Sản xuất giống cây trồng. _ Giáo viên hỏi: + Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì? _ Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ 3 và cho biết: + Tại sao phải phục tráng giống? + Quy trình sản xuất giống bằng hạt được tiến hành trong mấy năm? Nội dung công việc của từng năm là gì? - Giáo viên giảng giải giống nguyên chủng, siêu nguyên chủng. + Giống nguyên chủng là giống có chất lượng cao được nhân ra từ giống siêu nguyên chủng. + Giống siêu nguyên chủng có số lượng ít nhưng chất lượng cao. _ Gv chốt lại kiến thức, ghi bảng. _ Yêu cầu học sinh chia nhóm, quan sát hình 15,16,17 và thảo luận câu hỏi: + Hãy cho biết đặc điểm của các phương pháp giâm cành, chiết cành, ghép mắt. _ Gv nhận xét, bổ sung và hỏi: + Tại sao khi giâm cành người ta phải cắt bớt lại? + Tại sao khi chiết cành người ta phải dùng nilông bó kín bầu đất lại? _ Gv chốt lại kiến thức, ghi bảng. _ Học sinh trả lời: à Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích tạo ra nhiều hạt giống, cây con phục vụ gieo trồng. _ Học sinh quan sát và trả lời: à Trong quá trình gieo trồng do những nguyên nhân khác nhau mà nhiều đặc tính tốt của giống dần mất đi. Do đó cần phải phục tráng những đặc tính tốt của giống. à Có 4 năm: _ Học sinh ghi bài. _ Học sinh thảo luận nhóm. _ Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. _ Yêu cầu phải nêu được: + Giâm cành: + Chiết cành + Ghép mắt: +Nuôi cấy mô _ Học sinh trả lời: à Để giảm bớt cường độ thoát hơi nước giữ cho hom giống không bị héo. à Để giữ ẩm cho đất bó bầu và hạn chế sự xâm nhập của sâu bệnh. _ Học sinh ghi bài. I. Sản xuất giống cây trồng: 1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt: Hạt giống đã phục tráng đem gieo thành từng dòng. Lấy hạt của các dòng tốt nhất hợp lại thành giống siêu nguyên chủng rồi nhân lên thành giống nguyên chủng. Sau đó đem giống nguyên chủng ra sản xuất đại trà. 2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính: _ Giâm cành là từ 1 đoạn cành cắt rời khỏi thân mẹ đem giâm vào đất cát, sau một thời gian cành giâm ra rể. _ Chiết cành là bóc khoanh vỏ của cành sau đó bó đất. Khi cành đã ra rể thì cắt khỏi cây mẹ và trồng xuống đất. _ Ghép mắt: lấy mắt ghép ghép vào một cây khác (gốc ghép). -Nuôi cấy mô: Tách lấy mô sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. * Hoạt động 2(11’): bảo quản hạt giống cây trồng _ Yêu cầu học sinh đọc mục II và hỏi: + Tại sao phải bảo quản hạt giống cây trồng? + Tại sao hạt giống đem bảo quản phải khô? + Tại sao hạt giống đem bảo quản phải sạch, không lẫn tạp chất? + Hạt giống thường có thể bảo quản ở đâu? _ Gv chốt lại kiến thức, ghi bảng. _ Học sinh đọc và trả lời: à Nếu như không bảo quản thì chất lượng hạt sẽ giảm và có thể mất khả năng nẩy mầm. à Để hạn chế sự hô hấp của hạt. à Nếu lẫn tạp chất thì chất lượng giống sẽ kém và các loại côn trùng sẽ dễ xâm nhập hơn. à Hạt giống có thể bảo _ Học sinh ghi bài. II. Bảo quản hạt giống cây trồng: Có hạt giống tốt phải biết cách bảo quản tốt thì mới duy trì được chất lượng của hạt. Hạt giống có thể bảo quản trong chum, vại, bao, túi khí hoặc trong các kho đông lạnh. Hoạt động 3(6/): Củng cố -Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong sgk -GV nêu câu hỏi +Cho biết quy trình sản xuất giống bằng hạt. +Có những phương pháp nhân giống vô tính nào? +Nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống. - HS đọc phần ghi nhớ trong sgk -HS trả lời Hoạt động 4: Dặn dò: (1/) -Học và trả lời câu hỏi cuối bài -Xem bài 12, tập trả lời câu hỏi cuối bài -HS: Chuẩn bị phần dặn dị. Ký duyệt của tổ trưởng Thạch Thị Thu Hà

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_4_lieu_thanh_tung.doc