Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 7 - NTơr Ha Dũng

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

 - Hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng, các vụ gieo trồng chính ở nước ta.

2. Kĩ năng:

 - Hiểu được mục đích của việc kiểm tra, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng, các phương pháp xử lý hạt giống.

 3.Thái độ:

 - Vận dụng kiến thức để tham gia lao động cùng với gia đình.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Chuẩn bị bài dạy và nghiên cứu một số kiến thức liên quan đến bài học

HS: Xem trước bài mới.

 Kẻ bảng theo mẫu SGK trang39. Ôn lại bài 9.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1.Ổn định lớp:7a3 .;7a4 .

2.Kiểm tra bi cũ:

?Em hy nu cc cơng việc lm đất và tác dụng của từng công việc.

?Em hy nu quy trình bĩn phn lĩt.

3.Đặt vấn đề:

 Mỗi loại cây được gieo trồng vào mọt khoảng thời gian và cách gieo nhất định,vì vậy chng ta phải cần tìm hiểu bi hơm nay

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 7 - NTơr Ha Dũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:7 Ngày soan: Tiết : 13 Ngày dạy: ChươngII QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết được qui trình và yêu cầu của kỹ thuật làm đất. 2.Kĩ năng: - Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và các công việc làm đất cụ thể.Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng. 3.Thái độ: - Vận dụng kiến thức để tham gia lao động cùng với gia đình. II. CHUẨN BỊ: GV: Tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu cĩ liên quan đến bài học HS: Xem trước bài mới. Kẻ bảng theo mẫu SGK trang39. Ôn lại bài 9. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Ổn định lớp:7a3.;7a4. 2.Kiểm tra bài cũ:khơng 3.Đặt vấn đề: - : Làm đất, bón phân lót là khâu đầu tiên của quá trình sản xuất cây trồng. Khâu này được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 4.Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Nội dung bài Hoạt động 1. Tìm hiểu về mục đích và các công việc của việc làm đất GV: Đưa ra ví dụ: hai thửa ruộng: một được cày bừa kỹ và một chưa cày bừa® yêu cầu so sánh tình hình cỏ dại ở hai thửa ruộng đó - Yêu cầu HS dựa vào hiểu biết thực tế nêu các công việc của làm đất. Tổng kết lại: Cày đất, bừa đất, lên luống ? Cày đất có tác dụng gì? - Cho HS tìm hiểu công việc bừa và đập đất ® nêu tác dụng Cho các nhóm thảo luận câu hỏi SGK trang 37. - Hướng dẫn HS tìm hiểu các công cụ cày bừa phổ biến trong sản xuất, so sánh ưu nhược điểm việc dùng máy cày trong sản xuất với dùng trâu bò. GV lưu ý HS: độ ẩm quá cao hay thấp không thích hợp cho làm đất ( khoảng 60% là vừa) Cho HS tìm hiểu: Vì sao phải lên luống? Cho HS liên hệ thực tế. HS so sánh, từ đó thấy được mục đích của làm đất - Nêu kết luận: Làm đất® đất tơi xốp, diệt cỏ dại, mầm mống sâu bệnh và cải tạo đất. - HS: Cày bừa, lên luống HS tìm hiểu các công việc của cày đất ® nêu tác dụng: đất tơi xốp, thoáng khí, vùi lấp cỏ dại, sau đó tìm hiểu tác dụng của việc bừa và đập đất ® Trình bày ý kiến, HS khác nhận xét. Các nhóm thảo luận: cày bừa đất bằng công cụ gì, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật nào? ( yêu cầu nêu được: Sử dụng lưỡi cày, ® đất tơi xốp). HS liên hệ thực tế, nêu ý kiến: cày bằng máy nhanh hơn so với dùng trâu bò. HS khác nhận xét. HS lưu ý về độ cày sâu® phụ thuộc loại đất, loại cây. Các nhóm thảo luận, nêu ý kiến. HS nêu các bước lên luống dựa vào hiểu biết thực tế, sau đó đọc thông tin SGK để hoàn thiện kiến thức: Xác định hướng luống. Xác định kích thước luống. Đánh rãnh, kéo đất tạo luống. Làm phẳng mặt luống. HS liên hệ thực tế ® nêu ví du:ï lên luống phụ thuộc địa hình, loại cây. Hoạt động 2.Tìm hiểu kỹ thuật bón phân lót Cho HS nhớ lại ở bài 9, trả lời: ?Thế nào là bón lót? Cho các nhóm thảo luận: ?Đất trồng lúa bón lót như thế nào, dùng loại phân gì? ?Trồng rau màu bón lót ra sao? Gọi HS khác bổ sung, nhận xét, sau đó cho HS tóm tắt quy trình bón lót HS dựa vào kiến thức đã học trình bày về hình thức bón phân lót: bón trước khi cay cần. Các nhóm thảo luận: Bón vãi trước khi cày bừa ® phân chuồng, bón theo hốc, hàng ® phân chuồng và lân. HS kết luận: Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân. Rải lên mặt ruộng theo hàng, hốc. Cày bừa hay lấp đất để vùi phân xuống. Hoạt động 3: Vận dụng và cũng cố Mục đích của việc làm đất là gì? Kỹ thuật bón phân lót như thế nào? Hoạt động 4:Hướng dẫn về nhà - Học bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. 5.GHI BẢNG I.LÀM ĐẤT NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ? Làm đất® đất tơi xốp, diệt cỏ dại, mầm mống sâu bệnh và cải tạo đất. II.CÁC CÔNG VIỆC CỦA LÀM ĐẤT 1. Cày đất 2. Bừa và đập đất 3.Lên luống Xác định hướng luống. Xác định kích thước luống. Đánh rãnh, kéo đất tạo luống. Làm phẳng mặt luống. III.BÓN PHÂN LÓT Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân. Rải lên mặt ruộng theo hàng, hốc. Cày bừa hay lấp đất để vùi phân xuống. IV.RÚT KINH NGHIỆM Tuần : 7 Ngày soạn: Tiết : 14 Ngày dạy: Bài 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng, các vụ gieo trồng chính ở nước ta. 2. Kĩ năng: - Hiểu được mục đích của việc kiểm tra, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng, các phương pháp xử lý hạt giống. 3.Thái độ: - Vận dụng kiến thức để tham gia lao động cùng với gia đình. II. CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị bài dạy và nghiên cứu một số kiến thức liên quan đến bài học HS: Xem trước bài mới. Kẻ bảng theo mẫu SGK trang39. Ôn lại bài 9. III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Ổn định lớp:7a3.;7a4. 2.Kiểm tra bài cũ: ?Em hãy nêu các cơng việc làm đất và tác dụng của từng cơng việc. ?Em hãy nêu quy trình bĩn phân lĩt. 3.Đặt vấn đề: Mỗi loại cây được gieo trồng vào mọt khoảng thời gian và cách gieo nhất định,vì vậy chúng ta phải cần tìm hiểu bài hơm nay 4.Tiến trình Hoạt động 1: Tìm hiểu về thời vụ gieo trồng ?Hãy nêu tên các cây trồng ở địa phương® thời gian gieo trồng trong năm? - Cho HS kể các yếu tố xác định thời vụ gieo trồng ?Yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ - Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, kể các vụ gieo trồng trong năm. - Cho HS làm bài tập trang 39 GV nhận xét, bổ sung. -HS kể tên một số loại cây trồng ở địa phương, cho biết thời gian gieo trồng trong năm -HS liên hệ thực tế ® các yếu tố xác định thời vụ gieo trồng - Các nhóm thảo luận® kết luận Căn cứ xác định thời vụ gieo trồng: khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu bệnh ở mỗi địa phương. - HS nghiên cứu SGK, kể các vụ gieo trồng trong năm. - HS điền vào vở bài tập theo mẫu bảng đã kẻ. Hoạt động 2. Tìm hiểu công việc kiểm tra, xử lý hạt giống - GV nêu câu hỏi: ?Kiểm tra hạt giống để làm gì? -Yêu cầu HS làm bài tập trang 39. - Cho HS tìm hiểu mục đích của xử lý hạt giống và yêu cầu nêu các phương pháp xử lý hạt giống. - Các nhóm thảo luận, trả lời: Kiểm tra hạt giống nhằm bảo đảm hạt giống có chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đem gieo. HS làm bài tập trang 39: Xác định những tiêu chí cần có ở hạt giống. Dựa vào hiểu biết thực tế nêu ý kiến, sau đó đọc SGK hoàn chỉnh KT. - HS thảo luận nhóm: Xử lý hạt giống bằng nhiệt độ hoặc hóa chất làm hạt nảy mầm nhanh và diệt trừ sâu bệnh. Hoạt động 3. Tìm hiểu nội dung của phương pháp gieo trồng - GV phân tích ý nghĩa của các yêu cầu kỹ thuật, làm rõ khái niệm về mật độ. - GV hướng cho HS đi đến kết luận. ?Phương pháp gieo hạt được áp dụng đối với loại cây nào? GV tổng hợp lại. Cho HS trả lời câu hỏi: điền tên các cây trồng ở hình 28a, b. - HS nghe, ghi nhớ kiến thức. HS nêu những phương pháp gieo trồng được sử dụng ở địa phương. - HS đi đến kết luận. Có 2 phương pháp phổ biến: gieo bằng hạt, trồng bằng cây con. - HS kể một số loại cây áp dụng phương pháp gieo bằng hạt. HS quan sát hình vẽ, ghi đúng tên các cách gieo hạt , nêu ưu và nhược điểm của các phương pháp HS kể tên một số loại cây được trồng bằng cây con. HS làm bài tập. HS thấy được: Ngoài hai phương pháp gieo trồng là bằng hạt và bằng cây con, còn có phương pháp trồng bằng củ, cành Hoạt động 4: Vận dụng và cũng cố - Mục đích của việc làm đất. - Kỹ thuật bón phân lót. - Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. - Các phương pháp gieo trồng Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà - Học bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. - Xem bài 17, 18. Mỗi nhóm mang theo 50g hạt lúa, trứng gà tươi, cát sạch 5.GHI BẢNG I.THỜI VỤ GIEO TRỒNG 1.Căn cứ xác định thời vụ gieo trồng: khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu bệnh ở mỗi địa phương. 2.Các vụ gieo trồng Cĩ 3 vụ trong năm: Vụ đơng xuân Vụ hè thu Vụ mùa II.KIỂM TRA, XỬ LÝ HẠT GIỐNG 1.Mục đích kiểm tra hạt giống - Kiểm tra hạt giống nhằm bảo đảm hạt giống có chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đem gieo 2.Mục đích và phương pháp xử lí hạt giống - Xử lý hạt giống bằng nhiệt độ hoặc hóa chất làm hạt nảy mầm nhanh và diệt trừ sâu bệnh. VI. PHƯƠNG PHÁP GIEO TRỒNG 1.Yêu cầu kĩ thuật - Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu về thời vụ,mật độ,khoảng cách và độ nơng sâu 2.Phương pháp gieo trồng: - Có 2 phương pháp phổ biến: gieo bằng hạt, trồng bằng cây con. IV.RÚT KINH NGHIỆM .

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_7_ntor_ha_dung.doc
Giáo án liên quan